2014.gada 1.maijs, pl.14.50

Nāciet, Mana Tēva mīļotie, Dieva Godība jūs gaida Jaunajā Radītajā (Radīšanā)!

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva bērniem
Mazie, mīļotie bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums visiem, un Mana, Mātes mīlestība lai vienmēr jūs pavada.
Arvien tuvāk nāk tā diena, kad Mans Dēls atgriezīs pārveidotajai un attīrītajai pasaulei Jauno Debesu Jeruzalemi. Sagatavojieties, bērniņi, saņemt Karali visā Viņa spožumā; Dieva Godība būs ar jums; prieks, miers un Dieva mīlestība pārpludinās jūsu sirdis.
Šodien, mani mīļie, Es esmu šeit, lai vadītu jūs ar Svētā Gara Gaismu, lai visa jūsu būtne tiktu pārpludināta ar Dievišķo Gaismu, kura spīdēs pār jums Jaunās Ēras Rītausmā; Cerības gaisma, kas spīdēs un paziņos jums, ka gatavojas sākties mesiāniskais laiks. Svētīgi ir tie, kas tiks attīrīti, jo Dieva Godība jūs gaida Viņa Jaunajā Radītajā (Radīšanā)!
Jaunās Debesis un Jaunā Zeme būs Dieva bērnu Ēdene; mīlestības ekstāze, dāvana no Radītāja, Apsolītā Zeme Viņa uzticīgajiem bērniem. Šajā pasaulē, kādu jūs zināt, viss tiks pārveidots, pavisam drīz tajā būs haoss; vienīgi tad varēs sasniegt Jaunā Radītā (Radīšanas) atdzimšanu. Bērniņi, Jaunajā Jeruzalemē kopā ar jums būs daudzas svētītas dvēseles; uz leju nāks Erceņģeļu un eņģeļu miriādes. Ar jums kopā būs Mans Dēls, Viņa apustuļi un Es, jūsu Māte. Daudzi no jūsu radiniekiem, kuri bauda Tēva Godību, arī būs līdzās jums Jaunajā Jeruzalemē.
Priecājieties, Mani maziņie, jo liels būs jūsu prieks, kad jūs varēsiet skatīt karaļu Karali visā Viņa Spožumā, un šo Māti, kas tik ļoti jūs mīl. Es jums saku, Mani maziņie, ka daudzi pravieši gribēja redzēt to, ko jūs redzēsiet, un dzirdēt to, ko jūs dzirdat no Mana Tēva Lūpām. Jūs piepildīs Dieva Gudrība un padarīs jūs gudrus; Mans Tēvs jūs apņems ar Saviem spārniem; un jūs būsiet Viņa tauta, un Viņš būs jūsu Dievs.
Bērniņi, katras ciešanas, ko jūs pārvarēsiet attīroties, tiks atlīdzinātas Jaunajā Radītajā (Radīšanā). Jums tiks dota Dzīves Žēlastība, tāpēc jūs būsiet jaunās radības, kas pēc savas dabas ir līdzīgas eņģeļiem; jūs peldēsieties jaunības strūklakā, un vēlreiz visi būs jauni kā Debesu iedzīvotāji. Mans Tēvs jūs mīl, radības, tāpēc Viņš dos jums pilnību un dzīvi pārpilnībā. Nāciet, Mana Tēva mīļotie, Dieva Godība jūs gaida Jaunajā Radītajā (Radīšanā)!
Bērniņi, jūsu attīrīšana ir neliels jūsu mīlestības pārbaudījums grūtos brīžos, kas jums ir jāiziet, domājot par laimi un prieku, kas jūs gaida; un ejiet uz priekšu. Esiet drosmīgi, bērniņi, jūsu ciešanas pavisam drīz beigsies; jūs jau ejat pa tuksnesi, nepadodieties! Palieciet stingri ticībā un mīlestībā, tā jūs varēsiet pārvarēt pārbaudījumus, un rīt jūs būsiet Debesu Jeruzalemes iedzīvotāji. Uz priekšu, Mani maziņie, jūsu Māte ir kopā ar jums, jūs gaida mērķis! Uzticieties Man, Es ņemšu jūs patvērumā Dieva Godībā. Lai Dieva miers un Mana, Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada!

Jūsu Māte, kas jūs mīl: Marija Svētdarītāja, Alto de Guarne (Antioquia).

Dariet Manus vēstījumus zināmus visai cilvēcei.