2014.gada 11.februāris, pl.08.10

Manu laiku beigu mocekļu dvēseļu Karogs (Banneris) būs nogalināts Dieva Jērs virs Tabernākula, izlejot Savas Asinis divos kausos, kurus paceltus tur divi no Maniem Eņģeļiem – viens labajā, otrs kreisajā pusē. Viss uz balta fona ar purpursarkanu kontūru un lejā uzraksts sarkaniem burtiem, kas saka:
„TĀS IR DIEVA JĒRA ASINIS, IZLIETAS PAR VIŅA MOCEKĻIEM, PESTĪŠANAS ASINIS, KAS DOS JUMS BRĪVĪBU!” 

Dieva Jēra aicinājums Viņam uzticīgajai tautai
Mans miers lai ir ar jums, Mana tauta.
Es esmu Dieva Jērs, kas joprojām tiek upurēts par šo nepateicīgo un grēcīgo cilvēci. Es atdodu jums Sevi kā Upurējamo Jēru, un ēdiet Manu Miesu, un dzeriet Manas Asinis, un iegūstiet Mūžīgo Dzīvību. Es esmu visu mocekļu – kuri ir izlējuši un izlies savas asinis par mīlestību pret Mani un par grēcinieku pestīšanu – Simbols (Ģērbonis).
Ikviens, kurš ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, iegūst Mūžīgo Dzīvību, jo Es esmu Augšāmcelšanās un Dzīvība. Šajās pēdējās dienās – caur Manu mocekļu dvēselēm – Es arī jums Sevi došu kā Upurējamo Jēru. Manu mocekļu izlietās asinis un viņu ķermeņi, nogalināti par viņu mīlestību pret Mani, atkal kļūs Mana Miesa un Manas Asinis, kas jums tiks sniegta kā garīgā barība jūsu pestīšanai.
Es aicinu visas tās dvēseles, kas vēlas atdot savu dzīvību par Mani un par grēcinieku pestīšanu. Es saku jums, mīļotās dvēseles, nebaidieties no ķermeņa nāves, jo Es būšu kopā ar jums, un Es būšu jūsu spēks, kad pienāks jūsu laiks. Jūs esat laiku beigu Kristus, un Es jums apliecinu, ka jums būs īpaša vieta pie Dieva Jēra, kad jūs ieradīsieties Mūžībā. Jūs esat Manas visdārgākās dvēseles, Es jūs zinu, un Es jūs gaidu, lai jums dotu slavu un kronētu jūs ar mūžīgās dzīvības kroni (vainagu).
Manu laiku beigu mocekļu dvēseļu Karogs (Banneris) būs nogalināts Dieva Jērs virs Tabernākula, izlejot Savas Asinis divos kausos, kurus paceltus tur divi no Maniem Eņģeļiem – viens labajā, otrs kreisajā pusē. Viss uz balta fona ar purpursarkanu kontūru un lejā uzraksts sarkaniem burtiem, kas saka:
„TĀS IR DIEVA JĒRA ASINIS, IZLIETAS PAR VIŅA MOCEKĻIEM, PESTĪŠANAS ASINIS, KAS DOS JUMS BRĪVĪBU!”
Jūs, Mani laiku beigu bērni, kas aizies mocekļu nāvē, būsiet Upurējamā Jēra karapulks, un šis būs jūsu Karogs (Banneris), kuru jūs pacelsiet, un, kuru jūs ņemsiet sev līdzi, kad pienāks jūsu laiks. Esiet mierā, Mani mīļotie.

Jūsu barība un jūsu spēks: Dieva Jērs.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.