2014.gada 11.novembris, pl.09.40

Pavisam tuvu ir ciešanu dienas, bet jūs, Dieva tauta, nezaudējiet ticību, cerību un paļāvību uz Kungu!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, lai jūs ieskauj Dieva Godība un piepilda jūs bagātīgām žēlastībām jūsu labumam un jūsu dvēseles pestīšanai.
Vīrusa izraisīta slimība radīs daudzas pandēmijas uz zemes, it īpaši tajās valstīs, kuras ir tālu no Dieva. Bada jātnieks un mēris ir sākuši izliet to kausu uz tautām. Nabadzīgās valstis, kas novērsušās no Dieva, neizdzīvos, jo liela daļa tās iedzīvotāju izzudīs.
Es jums saku: mani bērni, zāles, ko radījuši cilvēki laboratorijās, nekalpos tam, lai izvairītos no vīrusiem un kaitēkļiem, kas tuvojas; vienīgi Debesu zāles jūs var dziedināt, un tam ir nepieciešama ticība.
Bērniņi, es dodu jums līdzekļus, ko Debesis jums nosūtīja caur mūsu instrumentu Mary Jane, un, kurus jums jāsāk izmantot brīdi, kad sāk izplatīties pandēmija. Vēlreiz es jums saku, ka šie līdzekļi no Debesīm strādās jūsu labā, ja jūsos ir ticība, un jūs saliksiet savu uzticību Mūsu Abu Sirdīs.
Jūsu nelaimju (bēdu) dienas ir tuvu, bet jūs, Dieva tauta, nezaudējiet ticību, cerību un paļāvību uz Kungu. Ziniet, ka šis ir viens no daudzajiem pārbaudījumiem, kam jums būs jāiet cauri, bet es jums atkārtoju: ja jūs esat ar Dievu un zem manas aizsardzības, jums nevajadzētu ne no kā baidīties.
Novietojiet Jēzus Caurdurtās Sirds (vai Jēzus un Marijas Caurdurto Siržu) attēlu, ko pienācīgā veidā svētījis viens no maniem mīļajiem, uz jūsu mājas ārdurvīm un 91. Psalmu (regulāri lūdzieties 91.psalmu); apzīmogojiet ar mana Dēla Asiņu lūgšanu (*) jūsu mājas un jūsu ģimeni; dariet to katru dienu no rīta un vakarā, tā, lai jūsu mājas un ģimenes ir aizsargātas, un iznīcināšanas eņģelis ietu garām, jo tā būs garīgā aizsardzība, kura jūs atbrīvos no klusās nāves, kas noslaucīs cilvēces lielāko daļu.
Tādējādi, mani bērniņi, ziniet, ka Debesis jūs neatstās šajās trauksmainajās dienās; atcerieties, ka tie, kuri iztur pārbaudījumus, rīt būs mana Tēva mantojums, un dzīvos Viņa Jaunajā Radītajā.
Sagatavojiet šos līdzekļus no Debesīm, lai jūs varat tikt galā ar kaitēkļiem un slimībām dienās, kas nāk, un tā, ka jūs varat apliecināt savu uzvaru šajos pārbaudījumos.
Bērniņi, pastāvīgi vienojieties lūgšanā un neatstājiet novārtā manu Svētā Rožukroņa lūgšanu.
Lai mans pretinieks jau pašā sākumā jūs nepārsteigtu bez jūsu garīgajām bruņām, tā, lai jums nebūtu nekādu nepatīkamu pārsteigumu; attieciniet to arī uz savu ģimeni, tā, ka ikviens ir aizsargāts un netiek zaudēts, ejot cauri Dievišķajam Taisnīgumam.
Lai Dieva miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība un palīdzība jūs pavada.

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.

(*)

DABAS UN PĀRDABISKI AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, DOTI NO DEBESĪM CAUR MARIE JULIE JAHENNY UN CITIEM MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS UN VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS INSTRUMENTIEM