2014.gada 12.decembris, pl.08.50

Jaunās Pasaules Kārtības laikā visas tehnoloģijas izmantos, lai manipulētu ar cilvēka gribu!

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Mana pretinieka laikā visas šīs pasaules tehnoloģijas būs jūsu rīcībā. Ir jau veikti izmēģinājumi, kas ietver sevī visas elektroniskās ierīces, tehnoloģiju, kas izstaro viļņus uz smadzenēm un maina cilvēku uzvedību. Zvanot pa tālruņiem, šūnu līmenī var tikt transportēts viss Mana pretinieka ļaunums un nodevība; nekrietni tiks izmantota hologrāfiskā sazināšanās ar cilvēci šūnu līmenī, un visas šīs tehnoloģijas tiks izmantotas, lai apspiestu iedzīvotājus.
Mani bērni, ļaunprātīga tehnoloģiju izmantošana zog Manas jaunās dvēseles, un Mana pretinieka laikā tās būs visneaizsargātākās, jo jaunatne visvairāk izmanto šo nāves tehnoloģiju. Jaunās Pasaules Kārtības laikā visas tehnoloģijas izmantos, lai manipulētu ar cilvēka gribu. Lielais brālis – arī tā dēvēs šo tehnoloģiju – veiks kontroli pār visu to prātiem, kas to izmanto; garīgā inde – uzlādēti elektromagnētiskie viļņi – darbosies pret visu to cilvēku gribu, kas izmantos šo tehnoloģiju; dažkārt to iedarbībā viņi uzvedīsies kā zombiji, un citi – kā savvaļas zvēri, ar viņiem rīkosies kā ar marionetēm. Zemapziņas vēstījumi ietekmēs to smadzeņu viļņus un gribu, kuri lieto šo jūrascūciņu tehnoloģiju. Visu tehnoloģiju, kas tūlīt, tūlīt parādīsies tirgū, mērķis ir manipulēt ar cilvēku.
Lielais brālis paverdzinās lielāko daļu cilvēces; jūs tiksiet uzraudzīti dienu un nakti, bet jūs to neapzināsieties, jūs atradīs, lai kur jūs arī būtu, un, ja kāds no jums mēģinās sacelties, jūsu smadzenes saņems elektromagnētisko šoku, kas būs jūsu dzīves beigas. Atcerieties, ka Mana pretinieka laikā viss tiks apstrādāts ar mikročipu, Es jums to saku, lai jūs spētu saprast, ko Es saku. Satelītu tehnoloģijas tiek izmēģinātas tādos virzienos, lai Mana pretinieka laikā tās kalpotu viņu interesēm. Debesīs tiks projicēti garīgie attēli ar hologrāfiskām figūrām. Mans pretinieks tiks parādīts kā Kristus un Mesija katoļu, ebreju un kristiešu pasaulei; kā Buda – Austrumos, kā Krišna – hinduistiem, kā Muhameds un Allāhs – musulmaņiem.(*) Hologrāfiskie attēli kustēsies un runās, un lielākā daļa cilvēces iekritīs šajā apmuļķošanā, un viņi pielūgs un godinās Manu pretinieku tā, it kā tas būtu pats Dievs. Ieklausieties, ko saka Mans Vārds: Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēles pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. (Atklāsmes grāmatas 13; 13, 15).
Mani bērni, esiet gatavi, jo panikas dienas ir tuvu; atcerieties, ka tas viss ir Mana pretinieka un tā ļaunuma pārstāvju krāpšana (maldināšana), lai jūs pazudinātu; redziet, mēs jūs par to brīdinām, lai tad, kad tas notiek, jūs neietu pielūgt zvēru, jo to darot, jūs tiktu zaudēti uz visiem laikiem. Apzīmogojiet sevi ar Manām Asinīm un patverieties Manās Brūcēs; salieciet visu garīgo piesārņojumu uz Manas kreisās Rokas Brūces; nepieņemiet zīmi, neizmantojiet nāves tehnoloģiju, kas tūlīt, tūlīt parādīsies, jo tad jūs kalposiet Manam pretiniekam.
Vēlreiz saku: apzīmogojiet ar Manām Asinīm televizorus, datorus, telefonus, mobilos telefonus, radio, tranzistorus un visus instrumentus, caur kuriem var noplūst Mana pretinieka balss. Atcerieties, ka jūs būsiet kā avis vilku vidū; esiet tik lēnprātīgi kā baloži un gudri kā čūskas; neatkāpieties no mūsu Divu Sirdīm, lai jūs varētu ierasties drošībā pie Jaunā Radītā vārtiem. Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un gandariet, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Skolotājs un Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.

P.S.