2014.gada 12.maijs, pl.08.10

Mans radītais atrodas pilnīgā transformācijā (pārveidē), viss ir sācies neskaidrībā!

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai
Miers jums, Mana tauta, Mans mantojumus.
Mans radītais atrodas pilnīgā transformācijā (pārveidē), ir sācies viss, kas jums radīs neskaidrību (bezcerību, satraukumu). Zemes iekšiene vārās, un viņas klēpja uguns dažādās vietās izsprauksies uz āru, un daudzas valstis izjutīs dabas dusmas. Daudzās vietās zeme iegrims, un jūras ūdeņu plūsma sitīs daudzas piekrastes pilsētas. Man ir skumji, redzot, ka cilvēces lielākā daļa joprojām ir miegaina un nespēj saprast to, kas ap viņiem notiek. Tāpat kā Noasa dienās, viņi netic un turpina sekot savai ikdienas dzīvei, un viņi saņems pēc Dieva Taisnīguma, un daudziem, kuri nevēlas dzirdēt Manu Balsi, būs jau par vēlu.
Lielākā daļa kā dumjas (nesaprātīgas) jaunavas savu pārveidi atstāj uz pēdējo brīdi, un neatliks laika grēku nožēlai, jo tas nāks bez brīdinājuma; notikumi sekos viens otram, un viss raisīsies vaļā kā ķēdes reakcijā. No debesīm uz zemes kritīs uguns, un uz zemes asnos Zemes uguns, daudzos reģionos zeme atvērsies un pārvietosies, un tās vaidi būs kā sievietei dzemdībās. Zemes kodols piedzīvo lielas izmaiņas, un tās rotācijas ātrums palielinās, laika ilgums drīz sasniegs 12 stundu robežu; tā būs, kad uz Manu radīto un Manām radībām tiks atraisītas Mana Dievišķā Taisnīguma Dusmas.
Viss izpildīsies tā, kā rakstīts; kara, apjukuma un haosa vidū Es nosūtīšu jums Manu „Brīdinājumu”, kas būs pēdējās atvērtās durvis uz Manu Žēlsirdību, jo jūs labi zināt, ka Es nepriecājos par grēcinieku nāvi. Sagatavojieties jūs, mana tauta, ieeļļojiet jūsu lukturus ar lūgšanu un palieciet nomodā, lai, kad ieradīsies jūsu Kungs (Saimnieks), jūs varat atvērt durvis un ieturēt maltīti kopā ar Viņu.
Ir pienācis laiks visā pasaulē veidot lūgšanu grupas; atcerieties, ka nepārtrauktas (ķēdes) lūgšanas vājina notikumus; nekas, kas ir rakstīts, nav atceļams, bet, ja jūs lūdzaties, gavējat, nožēlojat grēkus un godiniet jūsu Tēvu, viss būs vienkāršām un vieglāk, un Mana Roka nenolaidīsies ar spēku, jo to nespētu izturēt neviens mirstīgais uz zemes. Visi tiks atjaunoti, visi attīrīsies ciešanu krāsnī, lai varētu atdzimt Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē, kā arī jaunās radībās, un tad Mans Dēls var atgriezties un nodibināt Viņa miera, mīlestības un piepildījumu Valstību ar Viņa uzticīgo tautu.
Tā, ka esiet gatavi, Mana tauta, Mans mantojums, jo Dieva Godība ir tuvu. Katrs, atdarinot Manu Dēlu, paceliet savu krustu un nesiet to ar mīlestību, lai rīt varētu apdzīvot Debesu Jeruzalemes Paradīzi.

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs), tautu Kungs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.