2014.gada 15.janvāris, pl.08.55

Rožukronis un veltīšanās (iesvētīšana) Manām Dārgajām Asinīm – tas jūs garīgi nostiprinās un padarīs jūs par Jēzus kareivjiem šeit, virs zemes!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa uzticīgajai tautai
Miers jums, Mani bērni.
Mans pretinieks jau ir sācis iezīmēt viņa ganāmpulku ar zvēra zīmi, mikročipu (mikroshēmu); jūs tos atpazīsiet pēc viņu augļiem. Nabaga dvēseles, viņas nezina, kas tās sagaida, pieņemot visu to, runājot un ņirgājoties par tiem, kuri Manu Vārdu pielieto praksē.
Mans pretinieks ir viltīgs un ļoti labi pazīst cilvēka vājības; Tā ir izsmalcināta maldināšana, aizvilinot lielāko daļu cilvēces prom no Manis, piespiežot jūs domāt, ka mikročipa (mikroshēmas) izmantošana ir nekaitīga un, ka tieši otrādi, tas sniegs viņiem labāku dzīves kvalitāti. Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, kāpēc jūs saucat pēc tā, kas ir nepareizi, un ļaunumu jūs nodēvējat par to, kas ir labs! Jūs to pieņemsiet kā spēli, un jums netiks dotas izvēles iespējas, un rīkojoties šādā veidā, jūs pazaudēsiet sava gara dzīvi.
Visi tie, kam implantēs zvēra zīmi, tiks novērsti no Manis.
Izbaudiet un dzīrojiet, pazušanas dēli, kamēr vēl ilgst jūsu kunga pēdējās valdīšanas laiks! Nenopeliet tos, kas apzināti novēršas no Manis, ļaujiet viņiem tikt iezīmētiem ar zvēra zīmi, tā apmierinot viņu egoismu, vai saglabājot viņu materiālo labklājību! Es jums saku: odzes, Elles ugunis būs jūsu alga, kad jūs nonāksiet mūžībā!
Ir sākusies negantība un Manu Tempļu apgānīšana; ļoti drīz tiks pārtrauktas Manas ikdienas Svētās Mises, būs piepildīts tas, kas rakstīts Daniēla grāmatā. Un no tā laika, kad būs pārtraukts ikdienas Upuris un pakļauts briesmīgai zaimošanai, jūs pavadīsiet tūkstoš divi simti deviņdesmit dienas. Svētīgi tie, kas to izturēs un sasniegs tūkstoš trīs simti trīsdesmit piecas dienas. (Daniēla 12.11,12)
Mani bērni, šīs pasaules karaļi, kas atrodas Mana pretinieka dienestā, turpinās izvērst vajāšanas kampaņu pret tiem, kas ir kristieši; Mana pretinieka valdīšanas pēdējā laikā tiks izlietas daudzu Manu uzticīgo bērnu asinis. Visā pasaulē notiks iedzīvotāju skaitīšana, kurā uzzinās, kāda ir jūsu ticība, un tas viss, lai atrastu Manu tautu, lai pēc tam viņus izsekotu, ieslodzītu un spīdzinātu; daudzi no viņiem pazudīs. Svētīgi ir tie, kas atdod savu dzīvību par Mani un pagodina Manu Vārdu ar savām asinīm, jo patiesi Es jums saku, ka viņiem, sasniedzot mūžību, būs rezervēta vieta kaut kur tuvu Dieva Jēram.
Mani bērni, Mans ganāmpulks, viss tiks piepildīts tā, kā uzrakstīts: Debesis un Zeme pāries, bet Mans Vissvētais Vārds – nepāries (neizzudīs). Palieciet Manā Mīlestībā, neļaujiet, lai jums nozog Manu mieru, tā, lai jūs nezaudētu savu galvu.
Es aicinu vēlreiz, Es jums saku, izmantojiet Manu Slavas pilno Asiņu varu jebkurā brīdī, un Es jums apliecinu, ka Mans pretinieks no jums bēgs. Veltījieties Manu Dārgo Asiņu varai, un tā jūs kopā ar Erceņģeli Miķeli, citiem Erceņģeļiem un Debesu spēku Eņģeļiem satrieksiet visus ļaunuma spēkus. Manu Asiņu spēks jūs pārvērtīs garīgos kareivjos, un ļaunuma spēki nespēs kaitēt tiem, kas veltījušies (kas ir iesvētīti) Manām Dārgajām Asinīm.
Mans pretinieks baidās no Manu Asiņu varas, jo viņš zina, ka Manas Slavas pilnās Asinis to uzvarēs laiku beigās. Rožukronis un veltīšanās (iesvētīšana) Manām Dārgajām Asinīm – tas jūs garīgi nostiprinās un padarīs jūs par Jēzus kareivjiem šeit, virs zemes! Mani kareivji, uz priekšu, Manu Asiņu vara dos jums brīvību!
Palieciet Manā mierā, Mans ganāmpulks. Nožēlojiet grēkus un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Atpestītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.