2014.gada 15.oktobris, pl.17.50

Kā cilvēces Tēvs, Es aicinu palikt vienotiem ticībā un lūgšanās, tā, lai varētu tikt galā ar haosa un Mana radītā pārveides dienām

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei.
Miers jums, Mana tauta, Mans mantojums.
Manis radītais atrodas pilnīgā transformācijā, ir sācis ciest lielas izmaiņas. Nesatraucieties par to, ko jūs redzat, lūdzieties un pieņemiet Dieva Gribu, jo jūsu acis redzēs jaunā radītā atdzimšanu. Kontinenti pārvietosies, zeme vaidēs dzemdību sāpēs un grīļosies, un visi dabas elementi sāks savu transformāciju.
Kā cilvēces Tēvs, Es aicinu palikt vienotiem ticībā un lūgšanās, tā, lai varētu tikt galā ar haosa un Mana radītā pārveides dienām. Tas viss ir daļa no jūsu attīrīšanas, atpakaļceļa nav; Mana Dievišķā Taisnīguma dienas šķīstīs Manus bērnus, un Manis radītais būs atbilstošs Manas Svētās Gribas plānotajam.
Šis ir Mana radītā transformācijas (pārveides) laiks, zemes iekšienē būs dzirdami trokšņi un pārvietosies augsne; Visums būs sakratīts (satricināts) un debesīs būs dzirdama nepārtraukta dārdoņa. Bēdas jums, mirstīgajiem, jo daudzus pārņems panika; viņi tiks nomesti uz zemes un nespēs atkal piecelties. Tik daudz Es esmu jums vēstījis par šīm dienām, un jūs atteicāties pievērst tam uzmanību, jūs joprojām sekojāt jūsu grēkam, pagriezāt Man muguru, nevis nostājāties ar seju pret Mani. Vēlreiz Es jums saku: veidojiet lūgšanu ķēdes visā pasaulē, tā, lai jūs varētu padarīt ciešamāku notikumu gaitu, kas jau atrodas uz atraisīšanās robežas, saskaņā ar to, kas rakstīts. Debess un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs.
Atcerieties, ko saka Mans Vārds: Es jums parādīšu zīmes debesīs un uz zemes: asinis, uguns un dūmu stabi. Saule pārvērtīsies tumsā un Mēness – asinīs pirms nāk lielā un slavas pilnā Kunga Diena. Bet, kurš piesauks Kunga Vārdu, tiks izglābts. (Joel. 3. 3., 5). Sagatavojieties jūs, Mana tauta, lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem, lai jūs varētu pārciest šīs ciešanu dienas, kas gatavojas sākties.
Jo tā Kunga diena ir tuvu: saule un mēness satumsīs un zvaigznes zaudēs savu spožumu. Kungs rēks no Ciānas, un Viņa balss izdvesīs no Jeruzalemes. Un debess un zeme trīcēs. Bet Kungs būs patvērums savai tautai (Joel. 4.14.,16).
Priecājieties, Mans mantojums, jo tuvojas Manas slavas dienas; tad jūs zināsiet, ka Es esmu jūsu Dievs, un jūs Sionā raidīsiet prieka saucienus un jūs būsiet Mana izvēlētā tauta – Mana tauta, kurā Es dzīvošu. Mana jaunā Jeruzaleme ir svēta vieta.
Esiet Mans miers, Mana tauta, Mans mantojums.

Jūsu Tēvs, Dievs (Jahve), tautu Kungs.

Manas Sirds bērni, dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.