2014.gada 16.jūlijs, pl.08.12

Mans Svētais Rožukronis, lūgts ticībā un mīlestībā par manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā, tā ir vislielākā dāvana, ko varat piedāvāt tām šodien!

Karmela Jaunavas aicinājums visiem Dieva bērniem
Bērniņi, lai Visvarenā miers ir ar jums visiem, un mana, Mātes aizsardzība jūs pavada vienmēr.
Es esmu jūsu Karmelas Māte, kura šodien runā ar jums, mani uzticīgie bērni, lai jūs būtu kopā ar mani šajā manu svētku lielajā dienā un aizlūgtu kopā ar mani par manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā. Šajā dienā, bērniņi, saistībā ar manu svētku svinībām, Šķīstītavā visām dvēselēm ir amnestija; šodien daudzas dvēseles pacelsies Dieva Godībā, citas sasniegs Šķīstītavas pirmo līmeni, daudzas citas turpinās gaidīt, un visnomaļākās saņems atelpu.
Bērniņi, piedāvājiet jūsu lūgšanas, gavēni, gandarīšanu par grēkiem un ikdienas Svēto Komūniju par mūžīgo pāreju dvēselēm Šķīstītavā; mans Tēvs – manas spēcīgās aizlūgšanas (aizbildināšanas) un jūsu lūgšanu dēļ – šodien atver Debesu vārtus, lai neskaitāmi daudz dvēseļu – eņģeļu nestas – paceltos līdz Dieva Godībai. Mans Svētais Rožukronis, lūgts ticībā un mīlestībā par manām mīļotajām dvēselēm Šķīstītavā, tā ir vislielākā dāvana, ko varat piedāvāt tām šodien! Neaizmirstiet par mirstošām dvēselēm, kurām visvairāk draud nosodījums, lūdzieties par tām, un šī Māte neļaus viņām iet pazušanā; par katru „ Esi sveicināta Marija”, ko jūs lūgsieties manā Svētajā Rožukronī par šīm nabaga dvēselēm, daudzas dvēseles tiks atņemtas manam pretiniekam, pazušanā aizies vienīgi tās dvēseles, kuras, ejot pa mūžību, Dzīvajam Dievam teiks noteiktu „nē”.
Bērniņi, Es jūs aicinu pēc katras Rožukroņa dekādes teikt šādi: “Lai caur Karmela Mātes spēcīgās aizbildināšanas (aizlūgšanas) dvēseles tiktu ievestas Debesu Godībā.” Bērniņi šodien veltījiet sevi Karmela Mātei, valkājiet manu Skapulāru, un Es apsolu jums, ka jūsu nāves stundā Es atnākšu pēc jums, un Es jūs neatstāšu, lai jūs netiktu zaudēti mūžīgajā ugunī. Es dodu jums veltīšanās lūgšanu Manai, Karmela Kalna Mātes, aizstāvībai (aizbildniecībai), un Es jums dodu arī lūgšanu „Karmela Zieds”, ko Es nodiktēju manam mīļotajam kalpam Simonam Stokam (Simon Stock); lūdzieties to ar degsmi, jo tai piemīt liels spēks, un jūs iegūsiet pilnīgu grēku atlaišanu; lūdziet manam mīļotajam Simonam Stokam aizbildināt par jums, lai jūs varat sasniegt pestīšanas žēlastību.
Veltīšanās lūgšana Karmela Kalna Jaunavai
Ak, svētītā Karmela Jaunava, es centīšos veikt šo konsekrāciju (veltīšanos) manai Mātei katru dienu, jebkurā laikā:
„Ak, Marija, Karaliene un Karmela Māte! Es nāku šodien, lai veltītu sevi Tev, jo visa mana dzīve ir kā mazs veltījums daudzām žēlastībām un privilēģijām, ko esmu saņēmis no Dieva caur Tavām rokām.
Un tāpēc, ka Tu lūkojies ar īpašas labvēlības acīm uz tiem, kas valkā Tavu Skapulāru, Es Tevi lūdzu, ar savu spēku palīdzi man manā vājumā, ar savu gudrību apgaismo mana prāta tumsu un palielini manu ticību, cerību un žēlsirdību, tā, lai es spētu katru dienu atdarīt Tev ar cieņu, manu pazemīgo cieņu.
Lai Svētais Skapulārs piesaista man Tavu žēlsirdīgo skatienu, ka tas būtu kā īpaša aizsardzība manā ikdienas cīņā un, ka tas man pastāvīgi atgādinātu par manu pienākumu domāt par Tevi un ietērpt sevi ar Tavu tikumu.
No šī brīža es centīšos dzīvot maigā savienībā ar tavu garu; piedāvājot visu Jēzum caur Tevi, un pārveidojot savu dzīvi par Tavas pazemības, žēlsirdības, pacietības, labestības un lūgšanas gara attēlu.
Ak, vislaipnākā Māte! Uzturi mani ar savu nevainojamo mīlestību, tā, ka es, necienīgs grēcinieks, vienudien mainītu man piešķirto Tavu Skapulāru, uz mūžīgo kāzu tērpu, un mājotu ar Tevi un visiem Karmela svētajiem Tava Dēla Valstībā. Amen.”
Svētā Simona Stoka lūgšana
“Karmela zieds”
„Ak, skaistais Karmela Zieds, visauglīgākais vīnogulājs, Debesu Krāšņums, svētā un vienīgā, kura dzemdēja Dieva Dēlu, vēl arvien paliekot Tīra (Nevainīga) Jaunava, palīdzi man šajā vajadzībā.
Ak, Jūras Zvaigzne, palīdzi un aizsargā mani. Parādi man, ka Tu esi mana Māte.
Ak, Marija, bez grēka ieņemtā, lūdzies par mums, kas steidzamies pie Tevis. Māte un Karmela Rota, lūdzies par mums. Jaunava, Karmela Zieds, lūdzies par mums. Visu, kas valkā Skapulāru, Patronese, lūdzies par mums. Cerība visiem, kuri mirst valkājot Skapulāru, lūdzies par mums. Svētais Jāzep, Svētās Sirds draugs, lūdzies par mums. Svētais Jāzep, šķīstais Marijas laulātais, lūdzieties par mums. Svētais Jāzep, mūsu aizgādni, lūdzies par mums.
Ak, saldā Marijas Sirds, esi mūsu Pestīšana! Amen.”

Jūs visi esat aicināti pievienoties manam mielastam, mani bērniņi, tā kopā šajā brīnišķīgajā dienā piedāvāsim Tēvam manu svēto Rožukroni kā mīlestības upuri dvēseļu pestīšanai.

Jūsu Karmela Māte, Šķīstītavas dvēseļu Dievmāte

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.