2014.gada 17.jūnijs, pl.08.15

Tuvojas liela pandēmija, kas iznīcinās lielu daļu pasaules iedzīvotāju

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Tuvojas liela pandēmija, kas iznīcinās lielu daļu pasaules iedzīvotāju! Šajā laikā daudzu valstu gaisa telpā ir izkliedēti slimību vīrusi; šīs pasaules karaļi, kas kalpo Manam pretiniekam, atbalsta šīs kampaņas, kas ir vērstas uz tā dēvētajām trešās pasaules valstīm, un to mērķis ir zīdaiņu un gados vecu cilvēku skaita samazināšana.
Daudzās valstīs ar to valdību bezrūpību ir veikta sieviešu sterilizācija, lai nedzimtu dzīvība. Augsto nabadzības līmeni daudzās valstīs izmanto daži fondi un masonu organizācijas, lai uzsāktu kampaņas par labu abortiem un sieviešu sterilizācijai. Viņi testē vakcīnu un cita veida zāles, kas ir nāvējošas, jo tās sterilizē aktīvo sieviešu dzimuma iedzīvotājus, tās rada dažāda veida dzemdes vēzi. Ar šīm zālēm, kuru mērķis ir pārtraukt dzīvību un samazināt iedzīvotāju skaitu šajās, vismazāk attīstītajās valstīs, tiek iznīcināti sieviešu reproduktīvie orgāni.
Fondi un valdību iestādes, kas atrodas masonu rīcībā, finansiāli atbalsta šīs nāves kampaņas šo nabadzīgo valstu iedzīvotāju skaita samazināšanai.
Mani bērni, zāles, kas jau tagad tiek ražotas, nepiedāvā to ieguvumu, kādu no tām vajadzētu sagaidīt. Cilvēces veselība kļuvusi par biznesu; daudzas zāles ražo ar tik daudzām negatīvām blaknēm, ka tās vēl vairāk pasliktina slima cilvēka veselību. Vecāka gadagājuma iedzīvotāju skaits tiks samazināts; un tas viss bija jaunās pasaules kārtības ieplānots, tās mērķis ir iegūt kontroli pār cilvēci Mana pretinieka laikā.
Mani bērni, jūs jau ejat cauri attīrīšanas tuksnesim; turieties pie Manis un neatlaidiet Manas Mātes roku; uzticieties un lūdzieties, un esiet ļoti uzmanīgi, jo ceļš, kas jums ir ejams, ir pilns ar lamatām. Atcerieties, ka cīņa ir garīga, un viss ir atkarīgs no jūsu lūgšanas, kas ir saskaņā ar Mana Tēva Gribu. Neaizmirstiet, ka Mans Tēvs ciena jūsu brīvo gribu, un Viņa Svētā Griba ir labvēlīga Viņa tautai, ja jūs turpiniet lūgties, gavēt un nožēlot grēkus.
Mans Tēvs dos jums uzvaru atbilstoši jūsu lūgšanām; Ja jūs nemitīgi lūdzaties, gavējat un nožēlojat grēkus (gandariet), jūs būsiet uzvarētāji; bet, ja jūs pret lūgšanām esat nevērīgi, uzticaties vienīgi sev un nelūdzat Dievišķo palīdzību, Es jums apliecinu, ka jūs tiksiet uzvarēti un daudzi būs zaudēti. Mans Tēvs nav iepriecināts par jūsu nāvi vai jūsu ciešanām, jo jūs zināt, ka Dieva būtība ir Mīlestība, un Mīlestība, kas ir Dievs, vēlas, lai jums būtu dzīvība un dzīve pārpilnībā.
Mani bērni, pārskatiet vēlreiz, Es vēlreiz saku, ka vēstījums par izdzīvošanu ir dots caur mūsu instrumentu Mariju Džeinu Evenu (Mary Jane Even), jo daudzas pandēmijas un slimības, kas tuvojas, varēs tikt dziedinātas vienīgi ar dabas zālēm, kuras mēs darījām zināmas caur šo vēstījumu. Es jums atgādinu, ka jūs atrodaties attīrīšanas laikā, un jūs nedrīkstat atpūsties no jūsu lūgšanām, jo Mana pretinieka sūtņi un ļaunuma saimnieki (hostas) neguļ, bet meklē veidu, kā jūs pazudināt. Pavadiet Mani klusā rīta stundā – 3.00 no rīta un 3:00 pēcpusdienā, lai nodotos Dieva Žēlsirdības Kronīša kopīgai lūgšanai; Manas Žēlsirdības spēks iznīcina visu ļaunā un viņa ļauno aģentu (pārstāvju) darbību; piedāvājiet to šajā nodomā, un jūs redzēsiet, kā visi Mana pretinieka plāni tiek izjaukti. Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs, Jēzus, Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.