2014.gada 18.februāris, pl.08.15

Šīs pasaules karaļiem, kas kalpo Manam pretiniekam, ir jau viss saplānots, lai uzsāktu Jauno pasaules kārtību!

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Masonu slepenās organizācijas, kas valda un ir tieši šīs pasaules karaļi, vēlas iejaukties daudzu valstu iekšējās lietās, lai radītu neskaidrības (jucekli) un nogāztu esošās valdības. Izlūkdienesti un citas organizācijas, kas kalpo lielvarām, vēlas destabilizēt noteiktu valstu valdības un tur nozīmēt tādus valdītājus, kuri būs lojāli un uzticīgi Jaunās pasaules kārtības apstākļos.
Viņi meklē, kā šajās valstīs, kas nav vienisprātis ar Jaunās pasaules kārtības politiku un doktrīnām, radīt haosu un sākt iekšējos konfliktus, izraisot pilsoņu karus ar mērķi destabilizēt šo valstu valdības un ekonomiku. Tautas, kas pretojas, tiks pakļautas un tām tiks liegtas tiesības izpirkt savu ieķīlāto ekonomiku. Ekonomikas globalizācija un mikroshēmu (čipu) implantēšana valstu iedzīvotājiem, ir šīs Jaunās pasaules kārtības pirmā fāze. Šobrīd visi montāžas darbi ir pabeigti; trūkst vienīgi kara sākšanās, lai ieviestu autoritāru režīmu, kas regulēs zemes Mana pretinieka valdīšanas laikā.
Mana uzticīgā tauta staigās cauri attīrīšanas tuksnesim, pilnveidosies; bet pirms tas viss nebūs noticis, Es nosūtīšu Manu „Brīdinājumu”, kas jūs sagatavos tām attīrīšanas dienām, kas nepieciešamas jūsu transformācijai. Šīs pasaules karaļiem, kas kalpo Manam pretiniekam, ir jau viss saplānots, lai uzsāktu Jauno pasaules kārtību. Sagatavojies, Mana tauta, jo tuvojas tas laiks, kad jūs godināsiet (slavēsiet) Manu Tēvu, un liecināsiet par Mani tautu priekšā. Nebaidieties; ziniet, ka Es būšu kopā ar jums līdz pašam laiku galam. Daudzas valdības kritīs, daudzās tautās iebruks anarhija un haoss; Lielvalstu karaļi uzurpēs (piesavināsies) citu tautu zemes un to bagātības, un paplašinās savas karaļvalstis. Ak, Mana tauta, ārvalstis iebruks jūsu valstī, un jūsu tauta staigās trimdā; Mana pretinieka autoritārais režīms jūs uzskatīs par vergiem jūsu pašu zemē!
Mani bērni, kristiešu vajāšana un iznīcināšana ir sākusies; Būt par Maniem mācekļiem – daudzās valstīs ir sinonīms spīdzināšanām, vajāšanām, ieslodzījumam un nāvei. Es saku jums, Mani mācekļi, ka Mana pretinieka valdīšanas laikā jums būs jābēg un jāmeklē Manas Mātes patvērumi vai jāslēpjas alās kā Maniem pirmajiem kristiešiem, jo vajāšanas tiks attiecinātas uz visām valstīm. Atcerieties Manu Vārdu, kas saka: “pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu; Es pasauli esmu uzvarējis” (Jānis 16,33), ” nebīstieties no tiem, kas nokauj miesu, bet nevar nokaut dvēseli; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē” (Mateja 10, 28), “Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs” (Mateja 5, 11-12).
Mani bērni, tuvojas jūsu attīrīšanas laiks; Esiet gatavi un esiet Dieva žēlastības stāvoklī, atnākot “Sirdsapziņas atmodai”. Es vēlreiz jums saku: nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.
Es jums atstāju Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu.

Jūsu Mācītājs: Jēzus, visu laiku Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.