2014.gada 18.jūlijs, pl.08.15

Ak, laicīgā cilvēce, mostieties no letarģijas, jo tuvojas „Mans Brīdinājums” un jūsu dvēseles ir tumšas un tumsā!

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei
Mani bērni, lai Mans miers ir ar jums.
Mans aicinājums uz atgriešanos nav sadzirdēts, daudzas dvēseles tiek zaudētas dēļ saistības ar Manu Evaņģēliju trūkuma.
Es jums saku, ka daudzas dvēseles nepretosies to pāriešanai mūžībā, un viņas būs mirušas mūžīgi. Kad pienāks pēdējā, Armagedona kauja, tiks zaudētas daudzas citas dvēseles, jo viņas Man pagriezīs muguru un pievienosies Manam pretiniekam, lai baudītu materiālos labumus.
Ak, remdenās dvēseles, pieņemiet lēmumu tagad, jo pie jums ierodas nakts, un jūsu garīgā vienaldzība būs jūsu mūžīgā nāve!
Es pazīstu Manas avis un viņas pazīst Mani, un viņas Man seko, kad Es viņas aicinu; bet tās avis, kuras joprojām nepieņem lēmumu, Es tās atmetīšu no Manis, jo garīgā vienaldzība neienāks Mana Tēva Valstībā. Es aicinu visas dvēseles, kuras nespēj izlemt: vai nu jūs piederat tumsai, vai piederat gaismai, vai esat auksti, vai esat karsti! Definējiet savu garīgo stāvokli, jo daudzi no jums, remdenās dvēseles, nepretosies “Sirdsapziņas Atmodai”.
Kā labs gans, Es steidzami aicinu jūs, dvēseles tumsā, tagad nožēlot grēkus un atgriezties, un pārtraukt mēģinājumus uzbrukt Manai tautai ar savām riebīgajām okultisma praksēm, jo Mana Sprieduma laiks tuvojas! Vēlreiz Es jums saku, ja jūs nenožēlosiet grēkus un neatlīdzināsiet par visiem saviem nodarījumiem, ko jūs esat izdarījuši, jūs būsiet mūžīgi miruši. Uguns, kas nekad neapdziest, gaida jūs, pārkāpjot mūžību, daudzi no jums, kuri ir veltījušies savam saimniekam, vairs neatgriezīsies šīs zemes pasaulē. Jūsu pārejas mūžībā laikā jūs iesiet taisni uz elli, un jūs zināsiet mocību vietu, kurai jūs piederat par visām jūsu netaisnībām un mocībām, ko izmantojāt, lai uzbruktu Manām avīm.
Ak, laicīgā cilvēce, mostieties no letarģijas, jo tuvojas „Mans Brīdinājums” un jūsu dvēseles ir tumšas un tumsā! Kas labs ir iekarojot visu pasauli, ja jūs zaudējat savu dvēseli? Apdomājieties, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, jo beidzas jūsu žēlsirdības laiks; jau izskan pēdējie zvana sitieni un, ja jūs turpināsiet tā, kā līdz šim, Es apliecinu jums, ka jūs būsiet uz visiem laikiem zaudēti!
Mana tauta, Mana ganāmpulka avis, palieciet Manā mīlestībā un neizturieties nevērīgi pret lūgšanu, gavēni un grēku nožēlu (gandarīšanu); lai Mana mazā Tiesa notvertu jūs Dieva žēlastības stāvoklī, tā, lai jūsu pāreja mūžībā būtu jūsu lielākais prieks.
Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs: Jēzus, visu laiku Labais Gans

Mana ganāmpulka avis, dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.