2014.gada 19.marts, pl.08.10

Tās būs cilvēka nāves tehnoloģijas, kas atraisīs Dievišķo Taisnīgumu!

Jēzus, labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers jums, Manas pelēkās avis.
Nakts tuvojas Manam Taisnīgumam un nebūs nekāda atpakaļceļa; ar katru reizi, kad dienas saīsinās, tas ir arvien vairāk pamanāms; laika ilgums sasniedz savu robežu, un, šķiet, ka cilvēces lielākā daļa nespēj saskatīt šos signālus. Laiks saīsinās, kā tas ir rakstīts, un cilvēce joprojām turpina savu ikdienas dzīvi; daudzi tā arī paliek guļot un nav atmodināmi.
Lielais konflikts starp valstīm klauvē pie durvīm, un jebkurā laikā tiks atraisīts (palaists vaļā). Tuvojas nāves un bada jātnieks, un gatavojas izliet jūsu sāpju Kausu virs zemes iedzīvotājiem. Tūlīt, tūlīt cilvēcei sāksies vecie, ļaunuma pilnie laiki, un tos nevar atsaukt; cilvēce uzzinās Patiesību par Manu Tēvu un zinās, ka Dievs ir Žēlsirdīgs un Taisnīgs, un katram cilvēkam dod saskaņā ar viņa darbiem. Cilvēku miers būs sagrauts, un tas radīs katastrofālas sekas radītajam un cilvēcei; šīs pasaules karaļu lepnums, alkas pēc varas un ekspansionisms būs cēlonis šai traģēdijai, kura piemeklēs zemi un tās iedzīvotājus; atstājot neizdzēšamas sāpju, bada, kaitēkļu un visas radības nāves pēdas.
Tās būs cilvēka nāves tehnoloģijas, kas atraisīs Dievišķo Taisnīgumu. Viņa (cilvēka) iznīcināšanas tehnoloģija izplatīsies pār visu radīto, un neviens nevienā vietā nebūs drošībā. Lielo karu izmantos, lai samazinātu pasaules iedzīvotāju skaitu; daudzu valstu debesis apdūmos (apkvēpinās) ar kluso nāvi, un visur būs sāpes un asaras. Nabaga cilvēce nezina, kas viņus sagaida!; Karš to visu destabilizēs, un valstis pārņems haoss un anarhija; komunisma Sarkanais Pūķis izplatīs savu kundzības, vajāšanas un nāves doktrīnu pār zemes iedzīvotājiem, un kopā ar Manu pretinieku pakļaus Manu tautu.
Mans ganāmpulks, veidojiet visā pasaulē lūgšanu ķēdes, vienīgi lūgšana, gavēnis un gandarīšana ir tas, kas var vājināt to notikumu gaitu, kuriem ir jārisinās. Vairāk laika veltiet lūgšanai, jo sākas Lielās Attīrīšanas dienas, un vienīgi lūgšanas spēks jūs var glābt no izmisuma un nāves, kas tuvojas.
Es jums atstāju Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs, Jēzus, visu laiku Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.