2014.gada 2.janvāris, pl.08.55

Lūgšana – tā ir jūsu aizsardzība, un Mana Svētā Rožukroņa skaitīšana ir jūsu garīgais vairogs, kas padara aklus sātanu un viņa ļaunuma saimniekus

Visu tautu Karalienes aicinājums Dieva bērniem.
Mani bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums.
Gatavojas sākties grūtas dienas, un jums būtu labāk, ja jūs būtu arī garīgi aizsargāti, jo jūs varat saskarties ar Manu pretinieku un viņa ļaunuma saimniekiem. Kad Mans pretinieks atklās sevi cilvēcei, pastiprināsies uzbrukumi Dieva tautai, visiem jūsu dzīves aspektiem; tas ir iemesls, kāpēc, Mani dārgie bērni, Es aicinu jūs atjaunot savu veltīšanos Manai Bezvainīgajai Sirdij, tā, lai jūs joprojām būtu dubulti aizsargāti ar savu veltīšanos Man vairogu.
Daudzas valstis, Mani dārgie bērni, sāks izjust radītā pārveides (transformācijas) ietekmi. Kad zeme sāk kustēties, nezaudējiet savu galvu, nekrītiet panikā, drīzāk meklējiet Manu Patvērumu un aizsardzību, un atkārtojiet šo lūgšanu, ko Es jums dodu tām dienām, kad zeme sāks ļodzīties (svārstīties).
Aizsardzības lūgšana zemes attīrīšanas dienām.
„Mūsu Mātes Marijas Bezvainīgā Sirds, pasargā un aizsargā mūs; neļauj, lai mūsu dzīvi pārņem panika; dod mums mieru un skaidrību šajos posta laikos.
Mēs pakļaujamies Tev, mīļā Māte, pārliecināti, ka ar mums nekas slikts nenotiks, jo Tu, mīļotā Māte, mūs apklāsi ar Savu Svēto Apmetni.
Nenogurstoši aizlūdz par Saviem bērniem, tā, lai šajās attīrīšanas dienās viss tiktu piepildīts saskaņā ar Dievišķo Gribu. Jēzus un Marija, glābiet dvēseles un vadiet tās uz Debesu Godību.
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam.”
(Credo 3x; Magnificat 3x)

Bērniņi, šajās dienās saglabājiet mieru, lūdzieties, un lūgšanas – tas ir labākais, ko jūs varat darīt. Ar jums nekas slikts nenotiks, ja jūs paliksiet tuvu Mūsu Abu Sirdīm; Šajās dienās jūsu lukturu – ieeļļotu ar lūgšanu – gaisma spīdēs tumsā. Nebaidieties, Dievišķais Taisnīgums aizies jums garām, ieraugot jūsu lukturu gaismu.
Visas šīs mājsaimniecības, kas ir uzticīgas Manam Rožukronim, būs divtik aizsargātas, jo Mans Svētais Rožukronis ir visspēcīgākais ierocis, kādu vien varat atrast, lai jūs izturētu garīgo cīņu, kas tuvojas.
Dievišķā Taisnīguma laiks ir nenovēršams, bet jūs, bērniņi, varat saīsināt šīs dienas caur jūsu lūgšanām; Atcerieties, lūgšanas spēks, kad tā veikta ar ticību un nemitīgi (lūgšanu ķēdes), nomierina Dieva Taisnās Dusmas. Lūgšana – tā ir jūsu aizsardzība, un Mana Svētā Rožukroņa skaitīšana ir jūsu garīgais vairogs, kas padara aklu sātanu un viņa ļaunuma saimniekus. Neaizmirstiet to; Lūdzieties nemitīgi, ar īsu vēršanos ar savām vēlmēm un piesaucot Mana Dēla Asiņu Spēku; Skaitiet Manu Svēto Rožukroni un lūdziet šīs Mātes, kas tagad ir jūsu vidū, aizsardzību.
Tādā veidā nāciet, Mani bērni, un ņemiet Manu roku un lūdzieties ar Manu Svēto Rožukroni, un lūdzieties Tēvam par to dvēseļu glābšanu, kas atrodas tumsā.
Esiet gatavi un sagatavojušies, Mans Marianiskais karaspēks, jo jūsu Kundze un Karaliene jau atrodas kaujas laukā. Es tikai gaidu Mana Tēva signālu sākt pēdējo cīņu, kas dos jums noteiktu brīvību pār ļaunuma spēkiem. Uz priekšu, Dieva tauta, ne soli atpakaļ, Debesis paļaujas uz jums! Kas ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs.

Manas Sirds bērni, dariet zināmus šos vēstījumus.