2014.gada 2.oktobris, pl.14.40

Ir sācies karš starp labo un ļauno. Jau tagad rit garīgās cīņas dienas!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums cilvēcei.
Manas Sirds bērni, Dieva miers, lai ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība, lai jūs vienmēr pavada.
Atkrišana (ķecerība), pamatinstinkti un visi miesas grēki, zog visu to dvēseles, kas iet prom no Dieva. Ir sācies karš starp labo un ļauno. Jau tagad rit garīgās cīņas dienas. Atcerieties, maziņie, ka ļauno spēku sīkbūtnes jau atrodas uz zemes, un tās ir ieradušās, lai pazudinātu dvēseles iespējami lielā skaitā. Mans cīnītāju karapulks, visu laiku atrodieties lūgšanā, lai jūs spētu atraidīt Mana pretinieka un viņa ļaunuma saimnieku uzbrukumus!
Lūdzieties par grēciniekiem visā pasaulē, un tiem, kas jūsu ģimenēs ir visvairāk atsvešināti no Dieva; lūdziet manu svēto patvērumu visos laikos, tā, lai kopā ar mani un debesu hostām (saimniekiem, karapulkiem) mēs sagrautu mana pretinieka plānus, kas tiek vērsti pret Dieva bērniem, viņu ģimenēm un visu pasauli.
Ikviens, kurš ir Dieva instruments, būs pakļauts garīgajiem uzbrukumiem; mans pretinieks cenšas novirzīt no ceļa visus instrumentus, lai tie nespētu lūgties par cilvēci, un tādējādi viņš varētu sagrābt no Dieva dvēseles iespējami lielākā skaitā. Mana karapulka kareivji, palieciet Dieva žēlastībā; neesiet nolaidīgi lūgšanā, nedz savu garīgo bruņu nodrošināšanā, esiet modri un piesardzīgi, jo ar katru dienu uzbrukumi kļūs spēcīgāki! Apzīmogojiet savu prātu ar mana Dēla Asinīm, lai garīgie dēmoni nevarētu nozagt jūsu lūgšanas un, lai nenovērstu jūs ar šīs pasaules lietām. Lūdzieties manu Rožukroni no rīta un vakarā, lai mana Rožukroņa aizsardzības vairogs jūs pasargātu no visām sātana un viņa ļauno garu raidītajām dedzinošajām bultām.
Atcerieties, mani mazie, ka nakts stundas un pusnakts laika periods ir laiks, kad ļaunā spēki ir visaktīvākie; tāpēc jums, manu cīnītāju karapulks, ir jāpastiprina lūgšanas šajās nakts stundās, lai neitralizētu dēmonu varu, kas izdara lielāku spiedienu uz dvēselēm, kad viņas guļ. Apzīmogojiet ar mana Dēla Asinīm jūsu mājas, ģimenes, dzīvniekus, materiālās un garīgās lietas, tā, lai dēmoni nevarētu iegūt kontroli pār jūsu īpašumu, jums pašiem, jūsu mājdzīvniekiem, materiālajām un garīgajām lietām.
Ar mana Dēla Dārgajām Asinīm apzīmogojiet savu darbu un uzņēmumu, kurā strādājat, tā, lai jūs joprojām būtu aizsargāti, un ne mans pretinieks, ne viņa ļaunuma saimnieki (pulki) nenodarītu jums pāri.
Ja jūs atstāsiet novārtā lūgšanu, atcerieties, ka mans pretinieks izmisīgi un nenogurstoši kā rūcoša lauva meklē tos, kurus viņš var aprīt, jo viņš zina, ka viņa valdīšanas laiks tuvojas beigām un, ka drīz tas tiks pieķēdēts un iemests bezdibeņa dziļumos, kur viņš nekad nenodarīs kaitējumu ne Manai Baznīcai, ne Dieva bērniem. Bērniņi, mana pretinieka uzbrukumi manam Dēlam un man ir sākuši pastiprināties; apvainojumi, rupjības, lamas, zaimi un lāsti būs tas, ko jūs dzirdēsiet no tumsas bērniem. Daudzi izvēlētie tiks zaudēti, un pat daudzi no Maniem mīļajiem pievienosies ļaunā spēkiem. Nebaidieties, mazie, stāviet stingi ticībā, un bez iemesla nepagrieziet manam Dēlam muguru. Jūs labi zināt, ka tam visam ir jāizpildās – kā uzrakstīts.
Daudzi zaudēs ticību dēļ skandāliem, kas stāv priekšā mana Dēla Baznīcā; Baznīcas iekšienē būs liela šķelšanās, kas satricinās tās pamatus, bet elles vārti to neuzvarēs. Dieva tauta, esiet nemainīgi stipri ticībā un turpiniet pievienoties Mūsu Divu Sirdīm! Mans pretinieks caur saviem instrumentiem izplatīs viltus doktrīnas (mācības) un viltus evaņģēlijus, aptraipot mana Dēla un manu vārdu. Tiks uzbrukts manai Bezvainīgajai Ieņemšanai un aptraipīts mans Dēls caur apokrifiskajiem evaņģēlijiem; viņš ņirgāsies par mana Dēla Dievišķību, sakot, ka mans mīļotais Dēls bija Marijas Magdalēnas mīļākais un Viņam bija pēcnācēji ar to.
Teiks arī, ka mans Dēls bija viņa māceklis, un viņš ir gaidītais cilvēces Mesija. Neticiet šiem meliem, jūs zināt, pat ja tie ir pēdējie Mana pretinieka astes cirtieni, tiks zaudēti daudzi cilvēki, kuri dēļ savas vienaldzības un saistību trūkuma ar mana Dēla Evaņģēliju, būs pazudināti.
Ir tikai četri Evaņģēliji, Baznīcas atzīti: Mateja, Lūkas, Marka un Jāņa, tāpēc jums nav jāklausās evaņģēlijos, kurus izplatīs ļaunā sūtņi; jo tie ir apokrifiski evaņģēliji, un Baznīca tos neatpazīst (neatzīst) tāpēc, ka tie nav Svētā Gara iedvesmoti. Es jūs brīdinu par to, un lai jūs uzmanītos tad, kad tas notiek, un jūs zinātu, ka tas ir mana pretinieka darbs – pazudināt iespējami daudz dvēseļu.
Dieva miers lai ir ar jums, un mana, Mātes svētība un aizsardzība lai paliek jūsos, mana Dēla ganāmpulks.

Jūsu Māte, kas jūs mīl, Marija Svētdarītāja.

Manas Sirds bērniņi, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.