2014.gada 20.aprīlis, pl.13.10

Brāļi, Mana pretinieka uzbrukumi ar katru dienu kļūst spēcīgāki; Šajos laikos nav tāda Dieva bērna, kas netiktu pakļauts uzbrukumam! 

Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai
Slava Dievam! Slava Dievam! Slava Dievam! Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Lai Visuvarenā miers ir ar jums, mana Tēva mantinieki!
Ļoti drīz atkal skanēs bazūnes, paziņojot Lielās nelaimes (Lielo bēdu) sākumu; to žēlabainās skaņas radībai būs dzirdamas četrās pasaules pusēs. Septiņas dienas un naktis jūs dzirdēsiet Debesu bazūnes, nekrītiet panikā; lūgšana ir labākais, ko jūs varat darīt, jūs labi zināt, ka tam visam ir jānotiek, lai viss piepildītos tā, kā tas ir rakstīts. Sagatavojiet sevi kā Dieva tauta tam, ka visi šie notikumi nāks.
Brāļi, jūs esat sasnieguši laika robežas, trūkst ļoti maz, lai atraisītu pārbaudījumus, kas sāks jūsu attīrīšanu.
Es jums saku, brāļi, ka šajā laikā pie jums ir iebrukuši kritušie eņģeļi; tie jau ir pie jums, šīs būtnes no pazemes, kuras jūs dēvējat par citplanētiešiem vai svešzemniekiem. Šīs ļaundabīgās būtības nāk no elles dziļumiem, lai pievienotos ļaunuma saimniekiem (hostām) šeit uz Zemes un uzsāktu Lielo Armagedonu.
Ir daudzu veidu kritušie eņģeļi, bet tie, kas atrodas starp jums, ir reptiļi (reptilians) un anunaki (annunakis), kuri arī bija tie, kas iebruka zemē šumeru un Ēģiptes civilizāciju laikā. Šīs ļaundabīgās būtības cenšas izpausties cilvēkā, okupējot to ķermeņus, kuri dzīvo tumsībā un grēkā. Viņu darbības lauks ir pusnakts, kad viņi klīst, meklējot dvēseles, lai tās pazudinātu.
Brāļi, es atgādinu jums vēlreiz, ko Dievmāte un Karaliene jums ir teikusi: nepalieciet uz ielas līdz vēlai nakts stundai, tāpat arī neizejiet ārā bez jūsu garīgā bruņojuma, jo šādi jūs riskējat tikt šo kritušo eņģeļu apsēsti. Vienmēr valkājiet savu garīgo aizsardzību jūsu ķermenim un dvēselei. Ja tas ir iespējams, glabājiet svētītas vai eksorcizētas Rožukroņa krelles, medaļas ar Dievmātes, patriarha Jāzepa, brāļa Benedikta attēliem, un attēliem, kas pārstāv mani. Lai šī aizsardzība būtu vienmēr ar jums, tā, lai jūs varētu stāties pretī šīm ļaunajām būtībām.
Neaizmirstiet vienmēr nēsāt Krucifiksu, ko viens no Mana Tēva mīļajiem ir pareizi svētījis un eksorcizējis. Krustā Sistā Jēzus spēks ir šausmas dēmoniem, jo viņi zina, ka Viņa izlietās Asinis tos atkal uzvarēs šajās laiku beigās. Brāļi, Mana pretinieka uzbrukumi ar katru dienu kļūst spēcīgāki; Šajos laikos nav tāda Dieva bērna, kas netiktu pakļauts uzbrukumam! Jūsu fiziskais, psihiskais, bioloģiskais un garīgais veselums ir apdraudēts, kā arī ekonomiskais. Spēcīgākie uzbrukumi ir vērsti uz jūsu prātiem un jūsu garīgo pusi. Brāļi, veiciet labu dzīves grēksūdzi, un tā atvērtās durvis uz jūsu dvēseli būs slēgtas, tādējādi Mans pretinieks nevarēs jūs iekarot un pazudināt jūs ar jūsu nenožēlotajiem pagātnes grēkiem (neveiksmēm).
Savās mājās glabājiet svētlietas, atbilstoši svētītas un eksorcizētas, jo jums būs nepieciešams turēties iespējami tālāk no šiem ļaundabīgajiem subjektiem, kas centīsies inficēt gaisu un nozagt mieru jūsu mājās. Brāļi, pieņemiet šos norādījumus, kurus es jums dodu aiz Mana Tēva Žēlsirdības, lai jūs varētu paciest attīrīšanas dienas, kas sākas. Esiet saprātīgi un neatklājiet katram savu sirdi, tā, lai jums nenāktos sadurties ar nepatīkamiem pārsteigumiem.

Jūsu brālis un kalps: Erceņģelis Miķelis

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.