2014.gada 22.maijs, pl.08.10

Drīz cilvēce tiks maldināta, parādīsies Mana pretinieka iemiesojums savā ārējā izskatā

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam
Bērni, Mans miers lai ir ar jums.
Tepat blakus stāv dienas, kurās cilvēce tiks attīrīta, nezaudējiet vairāk laiku; kā galveno uzstādiet jūsu rēķinu sakārtošanu, lai jūs varētu tikt attaisnoti, un spētu iziet pārbaudījumus, jo daudzi nesasniegs mērķi. Drīz cilvēce tiks maldināta, parādīsies Mana pretinieka iemiesojums savā ārējā izskatā.
Visi plašsaziņas līdzekļi, kas ir jūsu rīcībā, jau ir gatavi paziņot cilvēcei par viltus mesija ierašanos.
Drīzumā jūs redzēsiet debesīs parādāmies viņa attēlu, un daudzi no jums tam ticēs, sekos un to pielūgs, tā, it kā tas būtu pats Dievs. Visi tie, kas nav ierakstīti Dzīvības Grāmatā, būs viņa mācekļi. Tas darīs Manus bērnus neuzmanīgus pret propagandu, ko ļaunuma sūtņi izplatīs no mājas uz māju, veicinot Mana pretinieka tēla un doktrīnas izplatīšanu.
Neatveriet durvis šiem ļaunuma pārstāvjiem, kuri ir tērpušies kā jēri, tāpēc, ka viņi meklē, kā jūs pievilināt un pēc tam nozagt jūsu dvēseles.
Jūs taču zināt, ka viss ir rakstīts Manā Vārdā; Es aicinu jūs vēlreiz atkārtoti izlasīt visu Mateja 24 nodaļu, tā, lai jūs nepiemānītu (neapmuļķotu). Manam pretiniekam strādā daudzas sektas, un tās būs atbildīgas par viltus mesija ierašanās kampaņas izvēršanu – izziņošanu un veicināšanu. Klausieties tajā, ko Es Maniem bērniem saku: Es neesmu cilvēks ar turbānu, Es par to jūs brīdinu, lai jūs nenonāktu Mana pretinieka tīklos; atcerieties, viņš ir zemisks un centīsies ar visiem iespējamiem līdzekļiem pazudināt iespējami lielāku skaitu dvēseļu. Viņš, kas drīzumā parādīsies, teiks: es esmu Mesija, Kristus, bet  tas nav Labais Gans; Tas ir vilks jēra ādā, kas nāk, lai izkaisītu ganāmpulku un pēc tam pazudinātu.
Mans pretinieks ir liels imitētājs (atdarinātājs), melu tēvs, kas parādīsies, visā imitējot (atdarinot) Mani; viņš staigās ar 12 mācekļiem un rādīs viltus pazemību; viņš runās par mīlestību un taisnīgumu, un darīs viltus brīnumus un zīmes, kas izraisīs visu to apbrīnu, kuri ir atdalīti no Manis. Lielākā daļa cilvēces zemosies pie viņa kājām, un jūs pielūgsiet un godināsiet pazušanas dēlu. Es atnācu Mana Tēva Vārdā, un jūs Mani nepieņēmāt; cits nāks savā vārdā, un jūs viņu pieņemsiet (Jāņa 5,43).
Sagatavojieties, Mana tauta, jo gatavojas sākties maldināšanas (apmuļķošanas) izrāde; viltus mesija parādīšanās sašķels cilvēci; jūs, Mana tauta, Mans ganāmpulks, stāviet stingri ticībā. Pastipriniet savas lūgšanas, ietērpiet sevi Dieva bruņās, kas palīdzēs izturēt velna (sātana) blēdības un pārvarēt šos ticības pārbaudījumus. Jo patiesi Es jums saku, ka pēdējie būs pirmie un daudzi pirmie būs pēdējie. Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un gandariet, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus, Labais Gans.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

Brāļi, māsas: Vissvētākā Jaunava Marija aicina mūs Lūgšanas dienas (31.maijā, pl.12.00 Kolumbijā, Latvijā – pl.19.00) laikā visā pasaulē ņemt vērā šos ieteikumus.

  1. Šajā dienā gavējiet, tādējādi šī Svētā Rožukroņa ķēdes lūgšana visā pasaulē iegūtu lielāku spēku, aizbilstot Tēva priekšā.
  2. Lai šis 13.maija vēstījums tiktu tā pavairots, ka tas sasniegtu katru pasaules nostūri. Lai jebkurš, kas to saņem un lasa,  nodod tālāk arī citiem.
  3. Dievmāte lūdz Viņas meitas, lai tās pavada Viņu ar apklātu galvu  – cieņā un mīlestībā pret Dievu, Vienu un Trīsvienīgu.

Dievmāte mūs aicina, lai mēs šo dienu uzsākam ar lūgšanu „Kunga Eņģelis” un to pabeidzam ar „ Salve Regina” .
Dievs jūs svētī un sargā.