2014.gada 23.aprīlis, pl.08.15

Mana ganāmpulka gani, atveriet Manas mājas durvis; Neliedziet Maniem bērniem Manu Klātbūtni!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa ganāmpulka ganiem
Mans miers ir ar jums, mīļie dēli.
Kādas skumjas Es izjūtu, redzot, ka daudzi no Maniem mīļajiem liedz Man Manu uzticīgo ļaužu sabiedrību! Daudzi no Maniem svaidītajiem, šķiet, kalpo Manam pretiniekam vairāk, nekā Man; Daži no tiem neklausa Manam vikāram, un, ņemot vērā šo attieksmi, viņi nonāk sacelšanās stāvoklī.
Mana māja ir lūgšanu nams, un Man jābūt līdzās Maniem bērniem, jāsniedz mierinājums Manai tautai. Mana ganāmpulka gani, atveriet Manas mājas durvis; Neliedziet Maniem bērniem Manu Klātbūtni! Es vēlos būt pastāvīgi izstādīts Tabernākulā, atcerieties, ka Es nācu kalpot un atdot Savu dzīvību par Manām avīm; Es gribu, lai atvērtos visas Manas mājas Maniem bērniem, Mani ļaudis ir izslāpuši pēc Manis; daudzi no jums, Mana ganāmpulka gani, liedzat Manai tautai Dzīvo Ūdeni, kas Es esmu. Ar savu uzvedību jūs panākat, ka daudzas no Manām avīm zaudē savu ticību.
Ak, Manas Baznīcas hierarhija, dodiet rīkojumu jūsu priesteriem, lai Es, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, palieku izstādīts Manā Tabernākulā! Jums nav jāslēpj Mani no Manas tautas, Es esmu Dzīvība un pasaules Gaisma; Ļaujiet Man apgaismot Manai tautai ceļu, ļaujiet, lai Mani uzticīgie ļaudis nāk pie Manis, slavē Mani, pielūdz Mani. Es vēlos būt kopā ar Maniem bērniem, jo tāpēc Es nācu šajā pasaulē, nevis, lai jūs nosodītu, bet, lai jūs glābtu. Atcerieties, ko Mani vārdi saka: “Es būšu kopā ar jums, līdz laika beigām” (Mateja 28, 20).
Mana ganāmpulka gani, neaizmirstiet, ka Mani Tabernākuli ir Debesu telpas šeit uz Zemes, kur Es esmu dzīvs un reāls, dodot Mani kā Upurjēru Manai tautai. Ja viņi Mani redz, ir vairāk grēku nožēlojošu un atgriezušos dvēseļu, tāpēc Es aicinu jūs, mīļotos dēlus, paceliet Mani jūsu glabātuvē (depozitārijā) un parādiet Mani Manas tautas priekšā.
Es gribu būt izstādīts Manu namu visos Tabernākulos, Es nevēlos redzēt Manas mājas slēgtas; Es nevēlos būt paslēpts Maniem bērniem, Es esmu dzīvo Dievs, nevis mirušo. Mani mīļie, pieņemiet labvēlīgi šos ieteikumus, kurus Es jums dodu, un neliedziet Manai tautai Manu Klātbūtni.

Jūsu Skolotājs : Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.
Mīļotais, kurš nav mīlēts.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.