2014.gada 23.decembris, pl.08.30

Bērniņi, Ziemassvētku būtība ir mīlestība un pakalpošana, kas tagad tiek aizstātas ar nevaldāmu patēriņu!

Dievišķā Bērna aicinājums visiem labas gribas cilvēkiem
Mans miers, pazemība un mīlestība lai ir ar jums visiem.
Bērniņi, tuvojas Ziemassvētki, un Es atkal garīgi piedzimšu katra labas gribas cilvēka sirdī; baudiet šos pēdējos Ziemassvētkus ar ģimeni un lūgšanās, jo nāk dienas, kad Ziemassvētki tiks atcelti, un to svinēšana būs noziegums. Bērniņi, Ziemassvētku būtība ir mīlestība un kalpošana, kas tagad tiek aizstāts ar nevaldāmu patēriņu.
Es, Betlēmes Bērns, tieku aizstāts ar izdomātu materiālistu un patērētāju, kas sevi dēvē par Ziemassvētku vecīti (Santa Claus).
Mana pretinieka Hēroda pazemīgie kalpi pēdējā laikā caur plašsaziņas līdzekļiem diskreditē Ziemassvētku patieso nozīmi, padarot šo svētku brīvdienas par laika tērēšanu izšķērdībā un grēkā. Ziemassvētki ir mīlestība, kalpošana, piedošana un ģimenes sapulcēšanās ap Manu dzimšanu. Ziemassvētki ir pazemība, kas jums atgādina, ka Dievs kļūst Cilvēks starp jums, un Viņš ir dzimis nabadzībā, lai arī jūs iemācītos būt pazemīgi un spētu saprast, ka Ziemassvētki ir dalīšanās ar trūcīgajiem.
Bērniņi, ar laiku Mans pretinieks atcels Ziemassvētkus, un visus tos no jums, kas tos svinēs, ieslodzīs cietumā reliģiskās varas orgāns, ko radīs jaunā pasaules kārtība; sviniet ģimenēs un ap silītēm, lūk, pazemība un mīlestība pret iemiesoto Dievu, Kurš atkal no jauna piedzimst labas gribas cilvēku sirdīs.
Es esmu Betlēmes, bērns, kurš vēlas piedzimt jūsos, pagatavojiet Man gultiņu jūsu sirdīs un atbrīvojiet savu garu, lai saņemtu Mani; piedāvājiet Man mīlestību, pazemību un patiesu vēlmi mainīt savu dzīvi. Es esmu pasaules Gaisma, Kas nāk apgaismot jūsu tumsu un atbrīvot jūs no grēka jūga. Atcerieties labi, ka Ziemassvētki nav patēriņš (patēriņa stimulēšana) vai izšķērdība, bet laiks mīlestībai, piedošanai, žēlsirdībai un vispirms jau ziedojumiem trūcīgajiem. Man patīk, ka Ziemassvētku vakarā slavē Mani un gaida Mani ar prieku, pievienojoties eņģeļu koriem, kas dzied:
Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.
Es esmu jūsu Dāvana, Dievišķais Bērns no Betlēmes
Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei