2014.gada 23.februāris, pl.14.10

Visiem tiem, kuri tā vai citādi apgānīs Svētas vietas, izdarīs zaimošanu – viņiem tajā ir jāatzīstas, un jāizpērk šis grēks! 

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums.
Bērniņi, Es atrodos sāpēs un Man ir skumji redzēt, kā dažas no Mūsu Svētnīcām un Svētajām vietām ir ļaunā sūtņu un daudzu no jums apgānītas; Visskumjākais ir redzēt, ka Dieva bērni neko nedara, ka nav neviena balss, kas tiktu pacelta Mūsu Svēto vietu aizsardzībai, šķiet, ka Mani bērni ir garīgi letarģiski un tiem nav baiļu šo neganto vardarbību priekšā. Svētvietās ieiet sātana dūmi, tumsas bērnu ļaunprātība un zemākie instinkti, un daudzi, kas saka, ka viņi pieder Dievam, ir kā ērkšķi, kas caurdur Mūsu Divu Sirdis.
Cik skumji Es jūtos, Mani bērniņi, redzot daudzus, kas nāk uz Svētvietām vienīgi brīnumu meklējumos, taču viņos nav patiesas vēlēšanās atgriezties ticībā. Mani padara skumju arī redzot tos, kuri steidzas – vēl nemaz nav ienākuši, bet jau dodas prom. Citi nāk parunāties, it kā Svētvietas un Svētnīcas būtu apmeklējumu vietas: viņi runā un runā, smejas un traucē tiem nedaudzajiem, kas nāk lūgties. Un, ko lai saku par jaunatni, kura ir Mana pretinieka maldināta; cik Man ir sāpīgi un skumji redzēt Manus bērnus tuvojamies Svētām vietām nekautrīgi ģērbušos, tie nāk apģērbušies drēbēs, kas ir visnepiemērotākās, dodoties uz šīm meditāciju (dziļu pārdomu) un lūgšanu vietām. Daudzi cilvēki košļā gumiju, smēķē, runā pa mobilo tālruni un izdveš absolūti neķītrus vārdus.
Daudzi pieaugušie ierodas uz pastaigu; Dievnamus uztver kā pastaigu vietas, un tos atstāj atkritumu un pārtikas atlieku pilnus. No Manām acīm traucas asaras, un eņģeļi raud ar Mani, redzot maz ticības un apņemšanos no daudziem, kuri nespēj izprast, ka Mana Tēva Nami, Svētnīcas un Svētvietas – ir vietas, kur jūs ierodaties lūgties, slavēt, nožēlot grēkus un aizlūgt viens par otru, un visas pasaules grēciniekiem. Dievnami (Dieva Tempļi), Baznīcas un Svētvietas ir Debesu telpas, kur vajadzētu ciest klusu iekšējā vienatnē, pārdomāt un apcerēt. Visiem tiem, kuri tā vai citādi apgānīs Svētas vietas, izdarīs zaimošanu – viņiem tajā ir jāatzīstas, un jāizpērk šis grēks!
Dēļ jūsu sliktās uzvedības Svētās vietās, jūs zaudējat daudzas grēkatlaides (indulgences)! Jūs, nabadziņi, Mani bērniņi, kad ņemsiet vērā sirdsapziņu? Ir tik daudz svētību (žēlastību), ko Dievs jums dod jūsu pestīšanai, bet daudzi no jums tās veltīgi tērē necienīgā uzvedībā un ticības trūkumā! Katra vizīte uz Svētnīcām, Dievnamiem – Tabernākula priekšā vai Svētvietām, ko jūs veicat ar ticību, ir kā atlaides, un tās kalpos, lai dzēstu daudzus no jūsu grēkiem; Šīs grēkatlaides (indulgences) ir Dieva garīgās dāvanas jūsu pestīšanai. Paskatieties, cik daudz jūs varat zaudēt dēļ sliktas uzvedības un žēlsirdības trūkuma pret Dievu un jūsu Māti.
Pārskatiet, bērniņi, savu sirdsapziņu tagad, un vienreiz pieņemiet lēmumu; pārtrauciet Mūsu Svētnīcu un Svētvietu apgānīšanu, jo Mans Tēvs, kad jūs ieradīsieties mūžībā, prasīs no jums par to visu norēķinus! Pievērsiet savas acis Radītājam un uzvedieties kā patiesi Dieva bērni, lai jums nenāktos nožēlot rīt, kad jūs stāvēsiet Augstākās Tiesas priekšā.
Lai Dieva miers un Mana, Mātes mīlestība vienmēr paliek ar jums visiem!

Jūsu Māte: Marija, Mistiskā Roze

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.