2014.gada 23.jūnijs, pl.14.10

Aicinu, jūs, Mani bērni, daudz lūgties par priesteriem un izvēlētajiem, jo tie būs pirmie, kas cietīs no sātana aģentu (pārstāvju) vajāšanām un ļaunprātībām!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva tautai
Bērniņi, lai Dieva miers un mana, Mātes mīlestība paliek kopā ar jums.
Mani mazie, ciešanu dienas ir sākušās, bet nebaidieties, jūsu Māte ir kopā ar jums, un Es nepieļaušu, ka kāds no maniem bērniem un viņu ģimenēm tiek zaudēts. Mani mazie, palieciet vienoti lūgšanā un neļaujiet nolikt malā manu Rožukroni; Mans Rožukronis pasargās jūs no mana pretinieka un viņa ļaunuma saimnieku uzbrukumiem. Mans Rožukronis ir garīgais vairogs, ko Es jums devu, lai ar to apturētu un iznīcinātu ļaunā dedzinošās bultas. Nebaidieties, viss notiks, un tas būs vieglāk paciešams, ja jūs lūgsieties.
Mani mazie, steidziet sakārtot savus rēķinus ar Dievu, jo nāk dienas, kad apkārt vairs nebūs mani mīļotie priesteri un neklausīsies jūsu atzīšanās; Mana pretinieka un tā pārstāvju pirmais mērķis ir – ar lielu spēku uzbrukt maniem mīļotajiem priesteriem. Mana Dēla Baznīcas vajāšana ir sākta, daudzi priesteri būs mocekļi; labi priesteri, kuri seko mana Dēla Evaņģēlijam un paliek uzticīgi Baznīcas Mācībai (doktrīnai), tiks pakļauti vajāšanai, un daudzi no viņiem atdos savu dzīvību, nevis atteiksies no mana Dēla un Baznīcas.
Es lūdzu, mīļie bērni, lai jūs daudz lūgtos par priesteriem un izvēlētajiem, jo viņi būs pirmie, kas cietīs no sātana aģentu (pārstāvju) vajāšanām un ļaunprātībām!
Tuvojas Tempļa apgānīšana, ikdienas dievkalpojumu apturēšana un mana Tēva namu slēgšana. Lūdzieties, Es vēlreiz lūdzu jūs, mani bērniņi, lūdzieties par Kristus Vikāra šeit, uz zemes fizisko integritāti, jo slēpti spēki plāno uzbrukumu viņa dzīvībai.
Bērniņi, ikviens, kurš neklausa pāvestu, ir pret Baznīcu un to nevar saukt par Dieva bērnu. Es aicinu jūs, mani bērniņi, kuri ar savu mēli per pāvestu Francisku, mainīt savu uzvedību. Kas jūs esat, lai tiesātu un nosodītu Kristus iesvētītu kalpu? Ko jūs ziniet par Dieva Plānu? Mani bērniņi, netēlojiet no sevis dievus. Es jums jautāju: kas jums ir devis varu apspriest un kritizēt mana Tēva Svēto Plānu? Neuzvedieties, maziņie, kā farizeji, vienīgi Dievam ir vara tiesāt; Ja jūs esat patiesi Dieva bērni, uzvedieties kā tādi; tā vietā, lai tiesātu un nosodītu pāvestu Francisku, lūdzieties par viņu, tā, ka viņš var veikt savu misiju mana Dēla ganāmpulka ganīšanā šajos neskaidrību un ķecerības laikos.
Es lūdzu, mani bērni, lai jums ir vairāk žēlsirdības un neizplatiet valodas pret baznīcu un tās vikāru, jo tas nenāk no Dieva. Uzvedieties kā īsti mana Dēla mācekļi, un mīliet viens otru, un palīdziet viens otram. Netiesājiet, vai nenosodiet Dieva Svētos nolūkus, un netēlojiet no sevis dievus, tā, lai jūs nezaudētu savu dvēseli.
Lai mana, Mātes svētība vienmēr jūs pavada!

Jūsu Māte: Marija Svētdarītāja.

Alto de Guarne (ant)
Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.