2014.gada 24.novembris, pl.08.10

Lūdzieties, brāļi, par dvēselēm Šķīstītavā, jo tām ir vajadzīgas jūsu lūgšanas, gavēņi un gandarīšanas, lai viņas tiktu atbrīvotas!

Steidzams aicinājums Dieva bērniem no Svētā Erceņģeļa Miķeļa.
Aleluja, aleluja, aleluja, slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam.
Brāļi, sagatavojiet sevi, vairs nekavējieties ar jūsu atgriešanos (pārveidi), pasteidzieties, un ātrāk atgriezieties uz pestīšanas ceļa, jo, kad jūs to vismazāk gaidīsiet, jūs nonāksiet mūžībā; Es jautāju jums, neprāši: Ko jūs teiksiet manam Tēvam, kad jūs nostāsieties Viņa priekšā? Vai jūs turpināsiet teikt, ka nekas nenotiks? Bet es jums saku, ka viss, kas rakstīts, tiks izpildīts, un daudzas dvēseles dēļ ticības un uzticības trūkuma piedzīvos ļoti sāpīgu pieredzi, ejot cauri mūžībai. Tik skumji, ka tās dvēseles, kuras iepazīs sāpes, ir nobriedušas savā ticībā un nekad nav apšaubījušas Dieva eksistenci!
Brāļi, lūdzieties par dvēselēm Šķīstītavā, jo tām ir vajadzīgas jūsu lūgšanas, gavēņi un gandarīšanas, lai viņas tiktu atbrīvotas! Tur ir miljoniem dvēseļu, kuras ir daudzus gadus sava laika pavadījušas Šķīstītavā, tāpēc, ka neviens nepievērsās lūgšanām par viņām.
Ir dvēseles, kurām, lai viņas izkļūtu no Šķīstītavas, ir vienkārši nepieciešams, ka jūs par viņām upurētu Svēto Misi, Rožukroni vai žēlsirdības darbu; šīs dvēseles atrodas uzgaidāmajā zonā, tās sauc par gaidu dvēselēm; atcerieties tās savās lūgšanās, lai viņas var baudīt mūžīgo godību.
Ir arī citas dvēseles, kurām nepieciešama radinieku vai citu cilvēku, kas dzīvo šeit uz zemes, piedošana, lai tās varētu pacelties augšup – uz dažādiem Šķīstītavas stāvokļiem; ja kāds no jums ir piedzīvojis kādas no šīm dvēselēm jebkādu pāridarījumu, es, Miķelis, lūdzu jūs žēlsirdīgi to piedot, lai viņas var gūt labumu no visām Svētajām Misēm, piedāvātām pasaulē par dvēseļu mūžīgo mieru. Nepiedošana palielina attīrīšanas laiku Šķīstītavā; atcerieties, brāļi, ka garīgā pasaule ļoti atšķiras no jūsu zemes pasaules. Mūžībā valda dievišķais taisnīgums, un visi jūsu sliktie darbi šeit, uz zemes, ir jāizlabo Šķīstītavas dažādos stāvokļos.
Kā dvēseļu sargs, es aicinu visus tos, kas staigā pa šo pasauli bez Dieva un visatļautībā, pārdomāt un steidzami atsākt mīlestības, piedošanas un labošanās ceļu, tā, lai sasniedzot mūžību, nevajadzētu pavadīt ilgu laiku, uzturoties Šķīstītavā. Daudzas dvēseles atrodas Šķīstītavas dzīlēs, kas nav nosodītas vienīgi dēļ Tēva Žēlsirdības; dvēseles, kas šajā dzīvē neatcerējās par Dievu, ne arī par savu kaimiņu (tuvāko), un gāja cauri šai pasaulei, darot ļaunu, bet savā pirmsnāves brīdī nožēloja grēkus; citas – ar viņu ģimenes lūgšanām, īpaši jau dēļ viņu mātēm tās netika zaudētas; un vēl daudzas citas – ar grēkus nožēlojošu dvēseļu lūgšanām un pateicoties tieši viņām, nav nosodītas. Šīs dvēseles atrodas Šķīstītavas dziļumos, kas ir lielās attīrīšanas vieta un pilnīga tumsa, kur dvēseles cīnās ar saviem dēmoniem, lai šķīstītu pašas sevi. Šajā pasaulē viņas atvēra savas durvis dēmoniem, un, ja nebūtu Dieva Žēlsirdības, viņas būtu notiesātas. Es aicinu jūs, brāļi, lūdziet arī par šīm nabaga dvēselēm, lai tās varētu tikt atbrīvotas no šīs mocību vietas, un varētu sasniegt mūžīgo prieku.
Tur ir dvēseles, kas tiek apturētas (pārtrauktas) laikā, dvēseles – gūsteknes, kas nav spējušas atbrīvoties no šīs pasaules, jo šie cilvēki nomira pirms Dievišķās Gribas noteiktā laika, vai viņiem šajā dzīvē bija ieguldījumi un nāve tos pārsteidza pieķērušos viņu materiālajām lietām vai viņu ģimenēm. Šīs dvēseles ir jāieliek lūgšanā un īpaši Svētās Mises kulminācijas laikā, lai tās varētu sasniegt mūžību. Ir arī citas dvēseles, tās, kas nebija gatavas mirt un joprojām dzīvo pieķērušās šai pasaulei, viņu garīgā apziņa atsakās iet prom, viņas klīst starp jums; lūdzieties par viņām, lai tās varētu atrast gaismu un atpūstos svētā mierā.
Nepametiet, brāļi, dvēseles Šķīstītavā, atcerieties, ka rīt varbūt jūs atradīsieties tajā vietā; esiet žēlsirdīgi un ļoti lūdziet par viņām, jo viņas gaida debesīs, un tās tiks atbrīvotas vienīgi tad, ja jūs lūgsieties, gavēsiet un nožēlosiet grēkus (gandarīsiet) par tām šajā pasaulē.
Labas gribas cilvēki, lai jūs vienmēr pavada Visaugstākā miers. Jūsu brālis un padomdevējs, Erceņģelis Miķelis. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Gods un slava tam, Kurš sēž ķerubu vidū.

Brāļi, izplatiet šo vēstījumu pa visu cilvēci.