2014.gada 25.marts, pl.08.45

Mana Taisnīguma Jātnieks jau jāj pa Zemi, un ikviens, kurš nepieņems Manu Žēlsirdību, būs atmests no Manis un zaudēts uz visiem laikiem!

Žēlsirdīgā Jēzus aicinājums cilvēcei
Miers ar jums, Mans ganāmpulks.
Manas Žēlsirdības Kuģis (Laiva) ir gatavs atiešanai, un daudzi pat negrasās to sasniegt, jo kā dumjas jaunavas visu mierīgi atstāj uz pēdējo brīdi – un viņām pietrūkst biļešu. Pievērsiet uzmanību Manam pēdējam aicinājumam, lai jūs sagatavotu sevi tā, ka jums nav jāraud, jo, kad pienāks laiks atstāt šo ostu, nekāda atpakaļceļa vairs nebūs.
Tuvojas tumsa un vētra, un Taisnīguma stari kritīs uz radīto un tā iemītniekiem; daudzi neprāši ies bojā, neņemot vērā Manus aicinājumus. Vētra tuvojas, steidzieties un nopērciet Žēlsirdības biļeti, lai jūs varētu iekāpt Kuģī un nostāties Kapteiņa priekšā, kas jums jau būs sasniedzams. Vairs nevilcinieties, vairs nav laika – tā ir jūsu pestīšana, kas likta uz kārts; vētra var tikt atraisīta jebkurā brīdī, un viss tiks sapurināts un, ja jūs nebūsiet Kuģī, jūs iesiet bojā.
Mana Taisnīguma Jātnieks jau jāj pa Zemi, un ikviens, kurš nepieņems Manu Žēlsirdību, būs atmests no Manis un zaudēts uz visiem laikiem. Nožēlojiet savus grēkus, nožēlojiet savus grēkus; Kauss, ko izlies Mana Taisnīguma Jātnieks, būs raudāšana, sāpes, kari, bads un nāve, un neviens mirstīgais nespēs tam pretoties, jo tas ir Manis pasūtīts (rezervēts).
Mans ganāmpulks, palieciet ticībā, lai jūsu mājas būtu celtas uz stingras klints, jo nāk lielas vētras, un viss būs kustībā; nekustīgi paliks vienīgi to māju pamati, kas ir nostiprināti Klintī, kas esmu Es, un to slēdzenes ir stiegrotas ar lūgšanu.
Lielā Atzarošanas diena ir tuvu, un Mani pļāvēji ir gatavi ražai; pelavas tiks atdalītas no kviešiem; tiks saglabātas un liktas izžūšanai, bet pēc mestas ugunī, kas degs mūžīgi.
Es aicinu jūs, šo pelavu ražotājus, un jūs, grēka barotājus; Iztīriet savus stādījumus no visām nezālēm un netīrumiem pirms sākas to atzarošana, tā, ka jūs varat dot labu ražu, un tā būtu Dievam tīkama raža, un Viņam nevajadzētu to noraidīt un iemest to ugunī.
Ak, jūs nepateicīgie strādnieki, pelavu ražotāji un sliktu augļu ražas devēji; Jūs, kas esat iesējuši lietu un vētru, nāciet un izpeldieties Mīlestības un Žēlsirdības baseinā, lai jūs varētu kļūt tīri no jebkāda traipa, un jūs varētu valkāt piemērotu tērpu, jo Svētku Mielasts ir gatavs, un karaļu Karalis gaida jūs tuvojamies Mūžībai.
Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Pestītājs
Žēlsirdīgais Jēzus

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.