2014.gada 27.oktobris, pl.08.45

Un viss ir gatavs, lai pasaulē ieviestu zvēra zīmi

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums, un mana, Mātes mīlestība un aizsardzība vienmēr ir kopā ar jums.
Mans Dēls drīz tiks izņemts no savām mājām, pasaules Gaisma tiks aizstāta ar tumsu, un visa katoļu pasaule vaimanās, jo īpaši tie, kuri ir pagriezuši muguru vai bijuši neizlēmīgi Viņa meklējumos. Nabaga cilvēce jutīs Dieva Klātbūtnes trūkuma sāpes jūsu ķermeņos (miesās), dvēselēs un garā. Kad šī cilvēce atmodīsies no garīgās letarģijas, jūs apzināsieties, ka Dievs ir viss, un bez Viņa viss ir nekas.
Lūdzieties, mani bērniņi, lai ar reformām, kas tiks pieņemtas Bīskapu sinodē, nemanipulētu Baznīcas brīvmūrnieki (masonērija), un pāvests paliktu stingri pie Mana Dēla Evaņģēlija un Mācības (Doktrīnas), un tādējādi brīvmūrniecība, kuras vienīgie centieni ir iznīcināt Baznīcas Pamatus, neieviestu viņu Atbrīvošanās teoloģiju.
Bērniņi, jūs dzīvojat grūtos laikos, bet, ja jūs joprojām paliksiet vienībā ar Mūsu Divu Sirdīm, jums viss notiks kā sapnī; jo tas viss ir daļa no jūsu attīrīšanas; neuztraucieties, ne no kā nebaidieties, lūdzieties, gavējiet un nožēlojiet grēkus, un viss tiks dots saskaņā ar mana Tēva plānoto.
Tagad viss ir gatavs, lai visā pasaulē ieviestu zvēra zīmi. Tikai nepieciešams panākt šo karu un ekonomikas kritienu (sabrukumu), lai viņi sāktu mana pretinieka valdīšanas pēdējās dienas.
Atcerieties, ka viņa valdīšanas laikā jūs zaudēsiet visu savus aktīvus, vienīgi tie, kam būs zvēra zīme, būs iespēja tos saglabāt. Jums nav jābaidās, Dieva tauta, mans Tēvs jūs nepametīs; Viņš šajās dienās būs jūsu iztika un pārtika, un Es parūpēšos par jums, lai neviens manējais neaizietu bojā.
Mana pretinieka valdīšanas laikā viss darbosies ar mikroshēmu (mikročipu), kam nebūs šī ierīce uz pieres vai labās rokas, nevarēs ne pirkt, ne pārdot vai veikt jebkādu finansiālo darbību; Dieva bērniem viss tiks liegts. Bērniņi, nekāda iemesla dēļ neiezīmējiet sevi ar zvēra zīmogu, jo tādējādi jūs zaudēsiet savu mantojumu un vairs nebūsiet Dieva bērnu skaitā. Iegaumējiet to visu, lai jūs sagatavotos un, lai nekas jūs nepārsteigtu; tas Dieva tautai būs liels pārbaudījums. Daudzi pēdējie būs pirmie, un daudzi pirmie būs pēdējie.
Bērniņi, pēdējās Žēlsirdības zvana skaņas izsīkst, tie, kas to nav izmantojuši, nožēlos. Neturpiniet sekot grēkam, dumpīgie bērniņi, skatieties – viss tiks atraisīts, un, kad tas notiks, jūs vairs nespēsiet atrast nevienu, kurš pieņemtu jūsu atzīšanos (grēksūdzi), jo baznīcas būs slēgtas, un mani mīļotie dēli bēgs no mana pretinieka un tā ļaunuma pārstāvju vajāšanām, kas tiks vērstas pret viņiem. Dieva ļaudis tiks vajāti, ieslodzīti, spīdzināti, un daudzi ziedos savu dzīvību par Mana Dēla Evaņģēliju.
Ak, mana jaunatne, laika nav daudz, un jūs turpiniet sekot tam tik atviegloti (atslābinājušies), jūs joprojām staigājat grēkojot, neaizdomājoties par sekām, kādas tas atstās uz jūsu dvēselēm! Mani bērni, jūsu īstā dzīve ir mūžībā, nevis šajā pasaulē; apdomājieties un atgriezties pie Dieva, kamēr nav par vēlu, lai jūsu dvēseles netiek zaudētas, ejot cauri Dievišķajam Taisnīgumam! Paskatieties, nakts ir tuvu, un tur ir ciešanas un tumsa; esiet nomodā, mani bērni, un pārtrauciet grēkot, jo mēs Debesīs esam ļoti skumji – tik jauni, un viss jau zaudēts.
Pārplēsiet savas sirdis, jo tuvojas mana Dēla triumfālā atgriešanās.
Dieva miers ir ar jums vienmēr.

Jūsu Māte, kas jūs mīl, Marija, Mistiskā Roze

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.