2014.gada 28.jūlijs, pl.07.50

Es devu rīkojumu Maniem Taisnīgajiem Eņģeļiem, lai viņi izlej Mana Svētā Taisnīguma Biķeri virs ļaunajām tautām!

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei
Miers ar jums, Mans īpašums.
Šajā laikā ar klimatu manipulē cilvēka roka; ultraskaņas un rentgenstaru enerģija maina gaisa straumes, radot klimata izmaiņas, no kurām daudzviet cieš zeme; tas viss rada drausmīgas sekas, kas ietekmē Mana radītā ekosistēmu.
Kodolizmēģinājumi, kas tiek veikti daudzās valstīs, ir vājinājuši Manas Zemes kodolu un garozu; jebkuras vibrācijas, kas tiek izdarītas Manas Zemes iekšienē, ir tektonisko plātņu un Zemes magmas pārvietošanās cēlonis, izsaucot zemestrīces un zemes nogruvumus polārās ledus cepurēs. Jūras ūdens plūsmu pieaugums apvienojumā ar šīm tektoniskajām izmaiņām, rada lielus okeāna viļņus, ko jūs dēvējat par cunami.
Kā Tēvam un Radītājam, Man ir steidzams aicinājums beigu laiku zinātniekiem un šīs pasaules karaļiem pārtraukt viņu eksperimentus Manas Zemes iekšpusē un atmosfērā, jo tas vājina Manas Zemes orbītu un apdraud planētu sistēmu.
Visi jūsu kaitīgie eksperimenti ietekmē Manas Zemes rotāciju un harmonisko līdzsvaru, kas valda Visumā. Pārstājiet, dumjie (nesaprātīgie) bērni, eksperimentēt ar Manis radīto! Es neļaušu jums turpināt manipulēt ar likumiem, kas regulē Visumu! Es sūtīšu uguni no debesīm uz visām tām valstīm, kas manipulē ar klimatu (laika apstākļiem) un urbjas Manas Zemes iekšpusē! Mans Kauss ir pārpildīts, Mana radība sauc pēc taisnīguma, un Taisnīgā Tiesa ir tas, ko jūs – šīs ļaunās tautas – saņemsiet.
Vai, jūsuprāt, neprātīgie, jūs varat tēlot Dievu? Es jums saku: jūs ļoti kļūdāties!; ļoti drīz jūs sastapsieties ar Mana Taisnīguma stingrību, un jūs zināsiet to, ka Es Esmu, Kas Es esmu, Visuma Valdnieks un vienīgais Patiesais Dievs, ka jums būs jāmaksā par visām jūsu netaisnībām, ar kurām jūs esat pakļāvuši Manu tautu un Manis radīto. Es devu rīkojumu Maniem Taisnīgajiem Eņģeļiem, lai viņi izlej Mana Svētā Taisnīguma Biķeri virs ļaunajām tautām! Nezāles tiks apgrieztas un, kā Sodomā un Gomorā, uguns no debesīm kritīs uz tām, lai izraidītu (iznīcinātu) visu ļaunumu un grēku.
Drīz, ļoti drīz jūs iepazīsiet Mani, ļaunās tautas. Es attīrīšu jūs no visām nezālēm, Es saliekšu jūsu lepnumu un augstprātību; Es nogāzīšu jūsu elkus un iznīcināšu jūsu pilsētas, kas ir grēka pazudinātas. Manī deg dedzība pēc Manas radības, un Es nepieļaušu, ka jūs turpināt iznīcināt to, ko Es radīju ar tik lielu mīlestību. Sagatavojiet sevi, tauta, jo jūs atrodaties tuvu Mana Dievišķā Taisnīguma dienām.

Dariet zināmu šo vēstījumu visās zemes malās.