2014.gada 29.maijs, pl.14.30

Bērniņi, kas dzīvojat brīvās (nelikumīgās) attiecībās vai laulības pārkāpēju savienībā, pārtrauciet grēkot un pārstājiet aizvainot Dievu. Ja jums ir kas kopīgs ar likumīgu savienību, apprecieties, un, ja jūs dzīvojat kā laulības pārkāpēji, izšķirieties. Tā, ka jūs un jūsu ģimenes netiek zaudētas, ejot cauri Dievišķajai Tiesai!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums ģimenēm
Lai Dieva miers ir ar jums, un vienmēr paliek!
Bērniņi, šajā laikā, kas veltīts ģimenēm, Es vēlos jums sniegt izpratni par dāvanu, ko Dievs jums ir devis, ka jums var būt mājas un ģimene, kam ir jābūt Nācaretes mājas imitācijai. Vecākiem ir jāpavērš savas acis uz debesīm un vairāk uzmanības jāpievērš saviem pēcnācējiem un jūsu mājām; šajos laikos, kuros jūs dzīvojat, ir grūti audzināt savus bērnus, bet, ja jūs ticat Dievam un veltāt savas ģimenes mūsu Divu Sirdīm, neviens nepazudīs.
Es aicinu ģimenes neatkarīgi no ticības, rases vai reliģijas, jo trūkuma un garīgā sausuma dienas ir pietuvojušās pavisam tuvu. Atdodiet savu uzticību unikālajam un patiesajam Dievam, Vienam un Trīsvienīgam, tā, lai Dievišķā Providence ir barība jūsu miesai un gaisma jūsu dvēselei. Es gribu, kā cilvēces Māte, aicināt jūs, Mani dārgie bērni, veltīt jūsu ģimenes un mājas mūsu Divu Sirdīm, jo Mans pretinieks viņa valdīšanas pēdējā laikā spēcīgi uzbruks ģimenes kodolam, un viņš nostādīs vecākus pret bērniem un bērnus pret vecākiem. Viņš šādā veidā meklē kā iznīcināt mājas, lai viņš var nozagt ģimenes dvēseles.
Šo veltīšanu ir nepieciešams veikt steidzami – līdz naktij, kas atnāks ar viņa tumsu, lai stingri nostātos pret uzbrukumiem, kurus piedzīvos jūsu mājas un ģimenes no Mana pretinieka un viņa ļaunuma spēkiem. Mana pretinieka armija tika sūtīta iznīcināt ģimenes; tieši šī iemesla dēļ, Mani bērniņi, debesis lūdz jūs par šo konsekrāciju (veltīšanu) ,tā, ka mājsaimniecības un ģimenes, kurās ir saņemta svētība Svētajā Laulības Sakramentā, netiks zaudētas.
Bērniņi, kas dzīvojat brīvās (nelikumīgās) attiecībās vai laulības pārkāpēju savienībā, pārtrauciet grēkot un pārstājiet aizvainot Dievu. Ja jums ir kas kopīgs ar likumīgu savienību, apprecieties, un, ja jūs dzīvojat, pārkāpjot laulību, izšķirieties. Tā, ka jūs un jūsu ģimenes netiek zaudētas, ejot cauri Dievišķajai Tiesai! Bērniņi šie grēki noved pie nolādēšanas, un tas jūsu bērnus apzīmogos ar lāstu, kas ies cauri paaudzēm; atcerieties Dieva Svēto Vārdu, kas saka: ” tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus” (Exodus 20, 5-6).
Apdomājieties, bērniņi, kas dzīvojat šķirti no Dieva svētības; saredziet, ka jūsu dvēselēm draud nosodījums, neturpiniet nomelnot Mana Tēva Baušļus, tā, lai jums tas rīt nav jānožēlo.

Jūsu Māte: Marija Svētdarītāja. Alto de Guarne (Antiļu salas)

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.