2014.gada 29.septembris, pl.15.35

Brāļi un māsas, lūdziet mums visu, kas jums ir nepieciešams jūsu labumam un jūsu dvēseļu pestīšanai!

Pēdējo Vakariņu istaba lūgšanu namā Nācaretē
Svētā Erceņģeļa Miķeļa, Svētā Erceņģeļa Gabriēla un Svētā Erceņģeļa Rafaēla aicinājums cilvēcei.
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam, Visuvarenā miers lai ir kopā ar jums, Dieva tauta.
Brāļi un māsas, šodien Kristus Baznīca svin mūsu dienu šajā pasaulē, bet ar Visuvarenā žēlastību mēs jūs gaidām katru dienu. Nepārtrauciet paļauties uz mums, mēs esam šeit, lai jums kalpotu un jūs aizsargātu; ikreiz, kad jūs vēršaties pie mums, sakiet: Svētais Miķeli, Svētais Gabriēl un Svētais Rafaēl, nāciet mums palīgā, to mēs jums lūdzam Dieva Vārdā. Un mēs lidosim domas ātrumā, lai jums palīdzētu.
Nebaidieties brāļi un māsas, mēs esam mīlestības pret Dievu būtība, un mēs tikām radīti, lai slavētu mūsu Tēvu un kalpotu Viņam, kā arī, lai palīdzētu jums un aizsargātu jūs, un priekš jums, Dieva bērniem. Brāļi un māsas, lūdziet mums visu, kas jums ir nepieciešams jūsu labumam un jūsu dvēseļu pestīšanai.
Mūsu tēvs nekad neignorē mūsu lūgumus dēļ mūsu uzticības. Šodien mēs nolaižamies no debesīm, lai būtu kopā ar jums un dalītos ar jums šajā lielajā dienā, lūdzoties mūsu rožukroni un slavējot Dieva godību; pieaiciniet arī mūsu brāļus ercenģeļus un eņģeļus no mūsu Tēva Valstības, jo arī tie ir jūsu rīcībā, lai nodrošinātu jums visu savu aizsardzību un palīdzību.
Lūdzoties mūsu rožukroni, jūs nopelnīsiet indulgenci (iecietību) un svētījošu žēlastību, kas kalpos jūsu labumam un jūsu dvēseles pestīšanai. Mēs esam gatavi lielajai garīgajai cīņai, kas dos jums brīvību pār ļaunuma spēkiem; palieciet Dieva žēlastībā, lai mēs varam jums palīdzēt un jūs glābt, nenovērsieties no Dieva, jo, ja jūs to darīsiet, jūs riskēsiet tikt pazudināti; bez Dieva jūsu sirdīs, mēs jums nevarēsim palīdzēt. Paturiet to prātā, tā, ka ar mūsu palīdzību jūs varētu pārvarēt visus šķēršļus un slazdus, ko noliek pretinieks, lai jūs aizmaldītos no Dieva un jūsu pestīšanas.
Es esmu Miķelis, Debesu Spēku princis, elles pūķa uzvarētājs ar Dieva Žēlastību, un Mana Tēva Valstības aizstāvis; Es esmu arī Kristus Baznīcas šeit, uz zemes, aizsargs un mūsu Dievmātes, un Karalienes Marijas nešķirams sargs. Es kalpoju jums un sniedzu jums savu aizsardzību.
Es esmu Gabriēls, Dieva vēstnesis, Dieva spēkā iemiesots Ercenģelis; piesauciet mani un es jums došu Mana Tēva žēlastības garīgā spēka nostiprināšanai, lai jūs pārvarētu ienaidnieka un viņa kritušo eņģeļu kārdinājumus un šķēršļus.
Es esmu Rafaēls, jūsu ceļvedis šajā ceļojumā uz Dieva godību, piesauciet mani, un es būšu jūsu gaisma, kas parādīs jums ceļu uz mana Tēva Valstību. Es esmu arī Dieva ārsts, es jūs apmeklēju jūsu ķermeņa un dvēseles slimībās, es esmu, lai kalpotu jums visos jūsu ceļos un dotu jums manu aizsardzību, un manu atbalstu. Mēs esam jūsu brāļi un mēs rūpējamies par jums, un aizlūdzam par jums, jo īpaši par tiem, kuri ir mums uzticīgi. Ņemiet mūs vērā, un mēs cīnīsimies jūsu pusē, lai dotu jums uzvaru pār ļaunumu. Mēs piedāvājam jums mūsu rožukroni, lūdzieties to ar ticību un saņemsiet mūsu garīgo aizsardzību.
Erceņģeļu Miķeļa, Gabriēla un Rafaēla rožukronis
Sāk ar Credo (Ticības apliecinājumu) un Tēvs mūsu….
Tad saka:
Mana dvēsele slavē un cildina Dievu. (3 reizes)
Svētais Miķeli, Svētais Gabriēl un Svētais Rafaēl, lūdziet Dievu par mani, par manu ģimeni un visu pasauli.
(3 reizes)
Lūdzas Tēvs mūsu… un tad saka :
Kurš ir kā Dievs. Atbild: Neviens nav kā Dievs. (10 reizes)
Katru dekādi iesāk ar: Mana dvēsele slavē un cildina Dievu.
Rožukroņa noslēgumā lūdzas:
Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi svētījam, mēs Tevi pielūdzam, mēs Tevi cildinām, mēs Tev pateicamies par Tavu Godību.
Tad saka 7 reizes: Pateicība Kungam, Viņš ir labs, jo Viņa Žēlsirdība ir mūžīga.
Palieciet Visvarenā mierā. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam.

Jūsu brāļi:
Miķelis, Gabriēls, Rafaēls un visi Dieva Valstības Erceņģeļi un Eņģeļi.

Labas gribas cilvēki, dariet zināmu mūsu vēstījumu visai cilvēcei.