2014.gada 3.aprīlis, pl.14.30

Sargieties no Eņģeoloģijas (*), jo daudzi tiek pazaudēti, atverot durvis eņģeļiem, kas ir debesīs!

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai
Bērniņi, lai Dieva miers un mīlestība pret jūsu Māti, vienmēr paliktu kopā ar jums.
Ļaunuma sūtņi šeit, uz zemes, drīz izraisīs Armagedonu. Karš sāksies ar Lielo garīgo kauju, un Dieva tauta attīrīsies; attīrīšanas vidū Mans Tēvs nosūtīs Brīdinājumu, tā, lai jūs varētu izturēt trīs ar pusi gadus antikrista valdīšanas. Nebaidieties, bērniņi, Es, jūsu Māte, rūpēšos par Mana Dēla ganāmpulku, lai neaizietu bojā neviena avs; jums, Mani bērni, nav jābēdājas; pārbaudījumu dienās, ja jūs nāksiet Manā, Mātes Aizsardzībā, nekas slikts nenotiks, jo Es jūs aizsargāšu un par jums aizbildīšu pie Mana Tēva, tā, lai šīs dienas jums būtu vairāk panesamas.
Lūdzu, uzlieciet garīgās bruņas un apklājiet sevi ar Mana Dēla Asiņu spēku, lai tādējādi varētu tikt galā ar attīrīšanas dienām un ļaunā spēkiem, ar kuriem jūs varat saskarties, un, kas jūs mēģinās piespiest iet pazušanā. Bērniņi, Mans pretinieks jūs sašķels un ar saviem meliem izraisīs apjukumu, radot Manu bērnu prātos šaubas, tā, lai viņi novērstos no pestīšanas ceļa. Tie ir uzbrukumi uzticībai Mana Dēla Dārgajām Asinīm un garīgajām bruņām, liekot jums, Mani bērniņi, domāt, ka šīs lūgšanas nav no Dieva. Esiet uzmanīgi, Mani bērniņi, ka jūs neapmuļķo!; atcerieties, Dieva Vārds saka: tur uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.(Mateja 24:24).
Jūs nepievērsiet nekādu uzmanību šiem meliem, neļaujiet sevi maldināt, jo tas viss ir daļa no Mana pretinieka un tā zemes pārstāvju plāna sašķelt Dieva tautu un pazudināt tās avis, kuru ticība ir vāja. Mans pretinieks ienīst garīgās bruņas (garīgos ieročus), jo viņš zina, ka tās ir Dieva tautas aizsardzības apvalks, un uzbrūk uzticībai Mana Dēla Dārgajām Asinīm, jo Mana Dēla Asinis to vēlreiz uzvarēs laiku beigās un dos jums brīvību.
Saglabājiet tās cieši sev klāt, un nekādos apstākļos nešaubieties par to spēku, ko Dievs jums dod caur bruņām un Mana Dēla Asinīm. Lasiet Mateja 24, kur Mans Dēls runā viņa mācekļiem par šo beigu laiku; lasiet Dieva Vārdu, lai jūs joprojām paliktu ticībā nesatricināmi, un Mans pretinieks nevarētu jūs saindēt ar šaubu indes bultām, kas rada Mana Dēla ganāmpulkā tik daudz zaudējumu un nekārtību (neskaidrību). Netiesājiet un nenosodiet jūsu brāļus, jo jūs zināt par uzbrukumiem no Mana pretinieka, kas uzbrūk visiem Dieva instrumentiem, kuriem uzticēta kāda Misija. Esiet pazemīgi un neuzbrūciet viens otram, jo to vēlas Mans pretinieks; izturieties kā patiesi Dieva bērni un pasniedziet roku saviem brāļiem, kuri tika pakļauti uzbrukumiem viņu ticībai, tā, lai tie varētu piecelties un turpināt viņiem uzticēto misiju.
Esiet drosmīgi, Mani bērni, jo jūs zināt, ka Mans pretinieks ir viltīgs un zina jūsu trūkumus (vājības); Šī iemesla dēļ jums jābūt piesardzīgiem un modriem, nemitīgi lūdzieties, lai ļaunā dedzinošās bultas jums nevar nodarīt kaitējumus; Atcerieties, ko Svētajā Vārdā saka Dievs: daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un, kas bija pēdējie, būs pirmie (Mateja 19:30). Joprojām palieciet Dieva mīlestībā un atbilstiet norādījumiem, kas tiek nosūtīti caur Mūsu vēstnešiem; salīdziniet vēstījumus ar Dieva Vārdu, un tādējādi jūs zināsiet, kuri nāk no Debesīm un, kurus dod Mans pretinieks.
Bērniņi, esiet ļoti uzmanīgi, jo Jaunais Laikmets (New Age) ir ietērpts aitādā, ar kuru Mans pretinieks jūs apklāj, lai ievestu maldos. Jebkuri vēstījumi, kas runā par enerģiju vai kosmiskajiem spēkiem, nenāk no Debesīm. Sargieties no Eņģeoloģijas, jo daudzi tiek pazaudēti, atverot durvis eņģeļiem, kas ir debesīs! Debesīs ir neskaitāms daudzums Erceņģeļu un Eņģeļu, bet paturiet prātā vienīgi tos Erceņģeļus, kas jums tika darīti zināmi: Miķelis, Gabriels un Rafaels; Tādēļ neizsauciet citus gaismas Erceņģeļus un Eņģeļus, jo tie atrodas New Age (Jaunā Laikmeta), Mana pretinieka kalpošanā (rīcībā).
Mostieties, Mani bērni, mostieties no tumsas, neturpiniet izlikties gudrāki par Gaismas bērniem!

Jūsu Māte, kas jūs mīl. Marija Svētdarītāja. Guarne virsotne (Ant.)

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

(*)