2014.gada 30. janvāris, pl.08.10

Ir pienācis pastāvīgas lūgšanas laiks; Tas ir laiks, kad jābūt vērīgiem un modriem, laiks, lai nemitīgi piesauktu Manu Slavas pilno Asiņu spēku, kas liek bēgt dēmoniem 

Miers lai ir ar jums visiem, Mana ganāmpulka avis.
Neiecietība pārņem cilvēci, vardarbības, nemieru, pašnāvības un nāves gari jau klīst starp jums; Atcerieties, ka visa tā varmācība, kas tiek izraisīta uz zemes, ir ļauno garu sfēras, kas valda pār cilvēci, lai to aizvestu prom no Manis. Šodienas cilvēki dzīvo uzsvērti gaidās, un nelielas domstarpības rada vardarbības aktus un asinsizliešanas.
Maniem bērniem jāsaglabā miers un jāpaliek malā no trokšņainiem un vardarbīgiem cilvēkiem, jo tie slikti iedarbojas uz jūsu garu. Es vēlreiz jums saku: apzīmogojiet ar Manām Asinīm visus cilvēkus un vietas, ar ko jūs būsiet saskarē dienas laikā. Mans pretinieks un viņa ļaunuma saimnieki pārņem daudzas struktūras, lai sētu nesaskaņas un sacensības garu starp cilvēkiem; atkal Es jums saku: neejiet ārā bez jūsu garīgajām bruņām, jo jūs atrodaties garīgajā cīņā, un bez garīgajām aizsargbruņām jūs var ievainot iemiesotie dēmoni.
Ir pienācis pastāvīgas lūgšanas laiks; Tas ir laiks, kad jābūt vērīgiem un modriem, laiks, lai nemitīgi piesauktu Manu Slavas pilno Asiņu spēku, kas liek bēgt dēmoniem. Nostipriniet savu prātu lasot Manu Vārdu, un meklējiet patvērumu Manās Svētajās Brūcēs, jo jūsu prātos notiks vislielākās garīgās kaujas. Mans pretinieks tiecas kontrolēt cilvēka prātu, lai rīkotos ar viņa gribu, un tādējādi sēt haosu, vardarbību un nāvi. Tādēļ jums, Mans ganāmpulks, jānostiprinās ticībā lūdzot Dievišķo palīdzību katru reizi, kad jūtat, ka notiek uzbrukums.
Bēdziet prom no visa, kas ir grēka cēlonis, vai no tā, kas jūs mudina uz grēku, turieties tālu prom no visiem ļaunuma darītājiem, lai neiekļūtu viņu tīklos un tādējādi zaudētu savu dvēseli. Esiet ļoti uzmanīgi ar to, ko jūs skatāties un lasāt, jo slikta lasāmviela, kas stimulē zemākos instinktus, ir pārpilnībā; turieties pa gabalu no tā visa, lai nepiesārņotu savu garu! Neaizmirstiet, ka jūs esat Dieva bērni, un jūs bijāt izpirkti par ļoti augstu cenu – Manu Nāvi pie Krusta. Jūs esat Debesu Valstības mantinieki. Neļaujiet, lai kaut kas, vai kāds nozagtu jūsu mantojumu. Atcerieties, Mans Svētais Vārds saka: tas, kurš sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu; kurš sēj Garā, tas pļaus no Gara Mūžīgo Dzīvību. (Galatiešiem 6,8).
Laiks, kurā jūs dzīvojat, ir grūts un pārbaudījumu pilns, centieties iet pa gaismas, miera un mīlestības ceļu, vienmēr staigājiet pa šauro taciņu, jo ļoti plats un ietilpīgs (daudzpusīgs) ceļš ved jūs uz mūžīgo nāvi. Es atstāju jums Savu mieru, savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans, Jēzus no Nācaretes
Visu laiku Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.