2014.gada 30.novembris, pl.12.10

Mana pretinieka attēli, kas aizstās manu Dēlu, jau sākuši cirkulēt pa visu pasauli

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem
Manas sirds bērniņi, mana mīlestība un Mātes aizsardzība jūs vienmēr pavada, un Dieva Svētā Gara gaisma jūs apgaismo.
Mani maziņie, manu miesu (miesas augli) pretinieks gatavojas padarīt par savu ārējo veidolu (izskatu), viņa emisāri ir jau sagatavojuši visu loģistiku* (*resursu, pakalpojumu un informācijas plānošanas, izpildes un kontroles process), lai varētu sākties mistifikācijas šovs. Es brīdinu jūs, mani bērni, lai jūs neietu šo blēdību pavadā, jo ļoti drīz jūs redzēsiet debesīs hologrāfiski (*) prognozētus mana pretinieka attēlus, uzdotus par manu Dēlu.
Miljoniem bērniņu iekritīs šajā slazdā un sekos viltus dievam, kas izplatīs pa visu pasauli, ka cilvēces gaidītais Mesija ir jau jūsu vidū. Dieva tauta, nemeklējiet kritienu; jums ir labi zināms, ka tas viss ir daļa no mana pretinieka maldināšanas, kura mērķis ir sagrābt iespējami lielu skaitu dvēseļu, lai tās pazudinātu. Atcerieties, ka mans Dēls vairs nenāks uz šo pasauli ar miesu un asinīm, bet to darīs visā Viņa spožumā un slavā, kad jūs būsiet attīrīti; Viņš dzīvos ar jums garīgi Jaunajā un Debesu Jeruzalemē, kur jūs būsiet garīgas būtnes ar eņģeļu iezīmēm.
Mana pretinieka attēli, kas aizstās manu Dēlu, jau sākuši cirkulēt pa visu pasauli. Dieva tauta, atturieties šos attēlus nest uz mājām, jo visa viņu propaganda ir ritualizēta ar okultismu. Šie attēli atdzīvosies mana pretinieka valdīšanas laikā; palieciet kā mazi bērni, esiet stingri ticībā, un ne jebkāda iemesla dēļ nepieļaujiet, ka jūs iekārdina (pavedina) ļaunā emisāri, kas klauvēs pie jūsu māju durvīm, dodot mana pretinieka melno Bībeli kopā ar viņu attēliem.
Tik skumja ir mana, cilvēces Mātes, Sirds, zinot, ka daudzi pārdos savu dvēseli par naudu! Tempļi, kur notiek dievkalpojumi, padosies, un mans pretinieks tiks paaugstināts, un daudzi, kam trūkst zināšanu par Dieva Svēto Vārdu un Viņa vēstījumiem, ļaus sevi pārvilināt mana pretinieka sekotājiem. Izplatīsies maģija, sātanisms un okultisms visās to formās, un mans pretinieks brīvi tirgos un pārdos visu ļauno tā, it kā tas būtu kaut kas normāls.
Ielās klīdīs garīgi slimie, un līs asinis; tāpēc, mani bērni, es vēlreiz saku: neizejiet uz ielas, neapliekot sev garīgo aizsargbruņu komplektu, neaizmirstiet ar to nodrošināt arī savas ģimenes, lai visi saņemtu Dieva spēcīgo aizsardzību, jo jūs nezināt ļaunumu un ļaunuma spēkus, ar ko sastapsieties vaigu vaigā. Dieva radītais ir sācis satumst ļaundabīgu subjektu ietekmē, kas tagad klīst un atrodas izplatījumā. Jums ir jāpulcējas lūgšanā, neesiet tik stūrgalvīgi, garīgā kauja jau ir sākusies; jebkurā brīdī lūdzieties ar īsu lūgšanu uz mana Dēla Dārgajām Asinīm; bez tam, jūs jebkurā laikā varat skaitīt Manu Svēto Rožukroni, piesaucot Mani, sakot: „Esi sveicināta Marija, Vistīrākā, Vissvētākā Jaunava Marija, bez grēka ieņemtā”, un mans pretinieks bēgs no jums.
Bērniņi, kad jūs sajūtat uzbrukumu jūsu prātam, jums ir jālūdzas eksorcisma lūgšana ar mana Dēla Asinīm; atcerieties, man tika dotas divas eksorcisma lūgšanas caur manu mīļoto dēlu Enohu; pārskatiet šā gada 7.jūlija vēstījumu, un paturiet tās atmiņā, tā, ka jūs spētu cīnīties ar šiem ļaunā spēkiem, kas cenšas kontrolēt jūsu prātu, lai jūs kristu izmisumā, nozogot jūsu mieru un liekot jums zaudēt jūsu dvēseli. Paturiet prātā visus šos norādījumus, kas jums tiek doti caur mūsu vēstnešiem šajos lielās tumsas laikos; izplatiet vēstījumus tā, lai iespējami vairāk Dieva bērnu tiktu informēti par notikumiem; lasiet Dieva Vārdu, lai jūs joprojām būtu stipri ticībā un, tādējādi, vienojoties nemitīgā lūgšanu ķēdē, ar Debesu Hostu (Karapulku) palīdzību un manu Svēto aizsardzību, un aizbildniecību, mēs iznīcinātu (izskaustu) no zemes virsas manu pretinieku un viņa ļaunuma saimniekus.
Lai Dieva miers ir ar jums, manas sirds bērniņi.

Jūsu Māte, kura jūs mīl, Marija Mistiskā Roze

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.

(*)Hologrāfija