2014.gada 31.oktobris, pl.08.40

Pavisam tuvu ir kosmiskais notikums, kurā Es vēstīšu par Mana “Brīdinājuma” ierašanos

Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers ar jums, Manu avju ganāmpulks.
Tuvojas dienas, kad Es nebūšu Manos mājokļos, Lielās Negantības laiks; kad tas notiek, jūs zināsiet, ka sākusies Manas Baznīcas vajāšana.
Ak, grēcīgā un nepateicīgā cilvēce, kas Man ir jādara, lai jūs to apzinātos un pievērstos Man? Tuvojas Mana Dievišķā Taisnīguma dienas un lielākā daļa joprojām ir garīgi sastinguši, viņi nav spējuši saprast, ka tas, kas ir likts uz spēles, ir dzīve vai mūžīgā nāve.
Šī cilvēce atsakās redzēt šo laiku zīmes tāpat, kā tas bija Noasa dienās, joprojām turpinot neticēt, un, kad viss nāks, daudziem jau būs par vēlu.
Pavisam tuvu ir kosmiskais notikums, kurā Es vēstīšu par Mana “Brīdinājuma” ierašanos. Dieva bērni zinās, ka tā ir zīme no debesīm, kas parāda, ka jums ir pienācis laiks šķērsot mūžību; šis signāls jums norādīs, ka jums ir jābūt garīgi gataviem šim lielajam garīgajam notikumam. Zinātnieki, kā vienmēr, sacīs, ka tas ir kosmiskā parādība, kā daudzas citas, kas notiek Visumā, un, ka nav iemesla uztraukties; visi remdenie un tie, kas ir atsvešināti no Dieva, teiks: nekas nenotiks, pasaule dodas uz priekšu, turpina dzīvot šim brīdim un izbaudīt dzīves priekus, jo Dievs nesoda, Viņš ir Mīlestība un Žēlsirdība.
Ak, cik neprātīgi, Es esmu Mīlestība un Žēlsirdība, taču Es esmu arī Taisnīgais Tiesnesis, kas pieprasīs jums atskaitīties par visām jūsu darbībām, kad jūs nonāksiet Mūžībā. Bēdas tiem, kuri svaru kausos izrādīsies neatbilstoši, jo viņi tiks atdalīti un iemesti ugunī.
Es pacietīgi gaidīšu līdz aiztek pēdējā Žēlsirdības sekunde, lai redzētu – ja grēcinieks nožēlo grēkus, dotu viņam Manu pestīšanu. Bet bēdas tiem, kuri šoreiz saļims bez spēka, jo viņi pieprasīs vienīgi Taisnīgumu, un jūs jau zināt, ka Mana Taisnīgā Tiesa ir taisna un nepielūdzama, un dod katram atbilstoši viņa darbiem.
Laika pulkstenis sasniedz savu limitu (robežu), dienas kļūst īsākas, arvien vairāk un vairāk saīsinoties, un pienāks laiks, kad vairs nekas nebeigsies, tāpēc, ka tur vairs nebūs laiks, un nebūs vairs laika, lai veiktu darbu šajā pasaulē. Cilvēce kļūst arvien steidzīgāka, un nāks laiks, kad tiem vairs nebūs ne sapņu vai mērķu, vienīgi nelaimes, raksturīgas šīm dienām. Cilvēki kā sajukuši dosies no vienas vietas uz otru, nespējot atrast mieru; vienīgi tiem, kas dzirdēja Manu Balsi un praktizē Manus Vārdus, būs miers viņu sirdīs, jo tie, kā gudras jaunavas, bija sagatavojušies šīm dienām.
Klausieties, nesaprātīgie un dumjie, Es negribu jūsu nāvi, iztaisnojiet savus ceļus un atgriezieties pie Manis, un Es apliecinu jums, ka jūs sasniegsiet Žēlsirdību, un jūs nebūsiet zaudēti uz visiem laikiem! Es gaidu, un Manas Žēlsirdības laiva virzās prom, bet, ja jūs Mani aicināsiet, Es atgriezīšos pēc jums, jo Es esmu Tēvs kā Tiesnesis. Uz ko jūs cerat, redziet, ka laiks vairs nav ilgs laiks, un, ja jūs ļaujiet Man iet, Es nevarēšu darīt neko jūsu labā; padomājiet par to un vienreiz izlemiet, dodiet Man zīmi, un Es atnākšu jums pakaļ!
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans, Jēzus no Nācaretes

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.