2014.gada 4.februāris, pl.08.50

Savācieties kopā mājās tik agri, cik tas vien iespējams, jo nakts stundas ir laiks, kad visaktīvāk darbojas ļauno spēku lielākā daļa

Marijas Bezvainīgās Sirds aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums!
Dieva tautai ir sākušies pārbaudījumi; nezaudējiet ticību un cerību; uzticieties Mūsu Divu Sirdīm, un jūs atradīsiet mieru un aizsardzību.Ik mirkli lūdzieties, jo ļaunuma spēki ir okupējuši zemi, un viņi zog cilvēkiem mieru.
Ja jūs lūdzaties, sātana karaspēks nevar jums pieskarties, ja jūs maziniet savu aizsardzību caur jūsu lūgšanu ierobežošanu, jums uzbruks ļaunas būtības un daudzi tiks zaudēti. Garu garīgās maldināšanas rezultātā tiek satraukti jūsu prāti, un viņi sakūda cilvēku pret cilvēku; tēvu pret dēlu, dēlu pret tēvu un vedeklu pret sava vīra māti. Mans pretinieks ir izvērsis visus šos ļaunuma spēkus, lai nestu zemes iedzīvotājiem haosu, apjukumu, dalīšanos un nāvi.
Šīs ļaunās būtības caur visām tām dvēselēm, kas dzīvo tumsā, uzbruks Dieva bērniem. Es vēlreiz jums saku: apzīmogojiet ar Mana Dēla Asinīm ģimenes un mājas, kā arī cilvēkus, ar kuriem jums ir darīšanas katras dienas laikā. Tas ir ļoti svarīgi, lai jūs paturētu prātā šos ieteikumus, kurus Es jums dodu tāpēc, lai ļaunie gari jums nevarētu kaitēt.
Bērni, laikā, kurā jūs dzīvojat, pārbaudījumi ar katru dienu arvien vairāk pastiprināsies. Ja Manam Tēvam neizdosies saīsināt šīs dienas, Es apliecinu, ka taisnīgie būs zaudēti. Mana Tēva radītais atrodas pilnīgā transformācijā, viss Visums būs satricināts (šokēts); no Zemes dzīlēm izsprauksies uguns ķēdes; daudzas valstis cietīs, daudzās vietās zeme drebēs un nogrims (noslīks). Notiek Saules atdzišana, un daudzās vietās klimats kļuvis nestabils. Nebaidieties; atcerieties, ka visam tam jānotiek dēļ jums, lai varētu atdzimt jaunā radītajā un jaunā radībā.
Savācieties kopā mājās tik agri, cik tas vien iespējams, jo nakts stundas ir laiks, kad visaktīvāk darbojas ļauno spēku lielākā daļa! Mājsaimniecības, ja tajās jūs nelūdzaties, būs pakļautas ļauno būtību uzbrukumiem. Mājsaimniecības, kurās jūs lūdzaties un esat uzticīgi Manam Svētajam Rožukronim, būs mājsaimniecības, kas tiks jūsu Mātes aizsargātas, un Es neļaušu nekādam garīgajam ļaunajam spēkam tām nodarīt kaitējumu. Šīs mājsaimniecības un viņu ģimenes Es aizsargāšu arī no katastrofām un neparedzētiem notikumiem.
Veltījiet Manai Bezvainīgajai Sirdij jūsu bērnus, ģimenes un mājsaimniecības, un Es, jūsu Māte, uzlikšu ap jums Gaismas staru aizsardzības vairogu, kas padarīs aklus Manu pretinieku un viņa ļaunuma spēkus. Es dodu jums šo dāvanu – veltīšanās lūgšanu Manai Bezvainīgajai Sirdij, lai jūs ziedotu Man savas ģimenes un savas mājsaimniecības.
Lūgšana par ģimeņu un mājsaimniecību veltīšanu Marijas Bezvainīgajai Sirdij.
„Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds, es veltīju sevi Tev, un es veltīju manu ģimeni, manu māju un visu, kas atrodas tajā, Tavai Bezvainīgajai Sirdij.
Mēs Tev veltījam savu fizisko, psihisko, bioloģisko un garīgo esību un visu, kas mēs esam, un, ko mēs darām.
Aizsargā mūs, mīļā Māte, ar Tavas Gaismas stariem, kas izplūst no Tavas Bezvainīgās Sirds, un paslēp mūs Tavā Klēpī. Nepieļauj, mīļotā Māte, ka kāds no šīs mājas iedzīvotājiem tiktu zaudēts; Dod mums Tavu mieru un spēku mūsu pārbaudījumu grūtajos brīžos. Mūsu ticība Dievam un paļāvība uz Tevi, ak, mīļotā Māte, būs pase, kas aizved mūs drošībā pie Jaunā Radītā vārtiem. Amen.”
Esi sveicināta Marija, Visšķīstākā, Vissvētā Marija, bez grēka Ieņemtā.
(3 reizes)

Jūsu patvērums un mājvieta, Bezvainīgā Marijas Sirds.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.