2014.gada 5.augusts, pl.08.10

Mana Tēva sēkla, joprojām esiet vienoti lūgšanā un nekad nezaudējiet ticību un uzticēšanos Dievam!

Svētā Erceņģeļa Miķeļa un Debesu Hostu (Saimnieku) aicinājums Dieva bērniem
Brāļi, lai Visvarenā miers ir ar jums! Slava Dievam! Slava Dievam! Slava Dievam! Slavējiet un cildiniet Visaugstā Dieva majestātiskumu, jo liela ir Viņa mīlestība un Viņa žēlsirdība ir mūžīga.
Tuvojas vislielākā posta dienas, un daudzi no jums nespēs izturēt pārbaudījumus. Manā vārdā un manu brāļu, citu Erceņģeļu un Eņģeļu debesu karapulku vārdā vēršos pie jums – visiem tiem, kas staigā pa pasauli bez Dieva un bez Likuma – ar aicinājumu. Cik iespējami ātri atgriezieties uz jūsu Pestīšanas ceļa. Neesiet tik stūrgalvīgi; mostieties un ielūkojieties savā sirdsapziņā, jo uz kārts ir likta jūsu dzīve!
Nepaklausīgie (dumpīgie) brāļi, vai jūs nezināt, ka, ja jūs turaties uz ļaunuma ceļa, jūsu dvēseles tiks zaudētas uz visiem laikiem? Izmantojiet šos pēdējos Žēlsirdības mirkļus, ko Mans Tēvs jums dod, lai jūs atgrieztos pie Viņa, un rīt jūs varētu dzīvot jaunajā radītajā. Es jums saku, mani brāļi, ka Dievišķā Taisnīguma Eņģeļi ir gatavi iztukšot savus kausus uz šo nepateicīgo un grēcīgo pēdējo laiku cilvēci. Vien pietrūkst Mana Tēva „Brīdinājuma”, kas gatavojas notikt, jo tas ievadīs Dievišķā Taisnīguma laiku. Jūs, nabaga mirstīgie, kas nezināt, ar ko jūs gatavojaties saskarties!
Brāļi, mieram tuvojas gals, valstis gatavojas karam; Mana Tēva radīto ļoti drīz aptvers bēdas, raudas un posts. Mana Tēva sēkla, joprojām esiet vienoti lūgšanā un nekad nezaudējiet ticību un uzticēšanos Dievam! Nebaidieties, mēs esam ar jums; sauciet mūs, un mēs būsim priecīgi nākt jums palīgā. Atcerieties, ka mēs respektējam jūsu brīvo gribu, bet, ja jūs aiciniet mūs, mēs nāksim, lai sniegtu jums mūsu aizsardzību un cīnītos jūsu cīņās ar ļaunā spēkiem.
Zemes brāļi, tumsas laiks ir tepat; Lielo Likstu dienās nepadodieties, slavējiet Dieva godību. Palieciet nemitīgās lūgšanās kopā ar saviem brāļiem un māsām, jo tā būs vieglāk palikt uzvarā. No šī brīža veidojiet lūgšanu ķēdes, tādējādi radot garīgos cietokšņus, un mans pretinieks nebūs spējīgs nodarīt jums ļaunu ar viņa izšautajām saindētajām un liesmojošajām bultām. Atgādinām, ka vienotībā ir spēks, kā jūs sakāt šajā pasaulē, un tas būs lūgšanas spēks, mīlestība, piedošana un uzticība Dievam, kas dos jums uzvaru pār ļaunā spēkiem.
Kā dāvanu es jums dodu šo lūgšanu uz manu zobenu, jo, kad jūs to lūgsieties, jūs varēsiet iznīcināt visus ļaunā spēkus; tā ir garīgās bruņas kaujas dienās, kas tuvojas.
Lūgšana uz Svētā Erceņģeļa Miķeļa zobenu
„Ak, slavas pilnais Svētais Miķeli, pekles pūķa uzvarētāj, spēcīgais Debesu karapulka vadoni. Lai tev labpatīk aizsargāt mūs ar savu brīnišķīgo zobenu, tā, lai arī mēs varētu uzvarēt ļauno un viņa ļaunuma spēkus šajā pasaulē. Ak, slavas pilnais Svētā Miķeļa zobens, nāc mums palīgā; aizstāvi mūs un pārklāj mūs ar Debesu spēku stariem tā, lai jūsu gaismas stari dara aklu sātanu un pakļauj viņu zem mūsu kājām.
Ak, mīļotais Svētais Miķeli, lai tavs slavas pilnais zobens nāk pie mums garīgi ar Dieva žēlastību, tā, lai vienībā ar tevi un Debesu hostām (karapulkiem) mēs varam teikt vienā balsī: Kas ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs!
Brīnišķīgais Svētā Miķeļa zobens: aizsargā mūs no ļaunā lamatām. Tumsā un neziņā – apgaismo mūs. No velna kārdinājumiem – atbrīvo mūs; un katru dienu garīgā cīņā – aizstāvi mūs. Ak, slavas pilnais Svētā Miķeļa zobens, esi mūsu aizsardzība dienu un nakti, tā, lai arī mēs, cīnītāju karaspēks, sakautu uz zemes sātanu un viņa dēmonus, kas cenšas panākt mūsu kritienus, lai nozagtu mūsu dvēseles. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Amen.”

Jūsu princis un brālis: Erceņģelis Miķelis un Debesu karapulku (hostu) Erceņģeļi un Eņģeļi.

Brāļi, dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.