2014.gada 7.janvāris, pl.08.10

Veltīšanās Manai Bezvainīgajai Sirdij, ir Dieva bērnu garīgais cietoksnis 

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem.
Manas Sirds bērniņi, Dieva miers ir ar jums.
Ļoti drīz cilvēci pātagos kara posts, tuvojas attīrīšanas dienas; kādas skumjas jūt Mana, Mātes Sirds, redzot daudzu nepateicību. Lielākā daļa cilvēces ir garīgi apātiski; pienāks posta dienas, un tad būs daudzi, kas tiks zaudēti.
Es steidzami aicinu visu Dieva tautu garīgi sagatavoties, jo, kad jūs vismazāk to gaidīsiet, viss izlauzīsies brīvībā. Veltījiet sevi Manai Bezvainīgajai Sirdij, lūdzu, veltījiet sevi iespējami ātri; tie, kas jau ir veikuši sevis konsekrēšanu, dariet to atkārtoti. Veltīšanās Manai Bezvainīgajai Sirdij, ir Dieva bērnu garīgais cietoksnis. Es esmu jūsu Māte, un Man ir nepieciešama jūsu konsekrēšana Manai Bezvainīgajai Sirdij pirms viss tiek palaists vaļā, tā, lai jūs varētu tikt ieskaitīti Manā Sirdī, un jūs aptvertu Mana, Mātes aizsardzība.
Jūs ļoti labi zināt, ka Es aizsargāšu visus Dieva bērnus, bet tie, kas ir iesvētīti Manai Bezvainīgajai Sirdij, būs divkārt aizsargāti, un Mans pretinieks un viņa ļaunuma saimnieki nevarēs jūs ievainot. Bez veltīšanās jūs būsiet neizturīgāki pret Mana pretinieka uzbrukumiem. Tādēļ, Mani dārgie bērni, Es izsaku šo aicinājumu, lai jūs varētu to izdarīt (veltīties) vai atjaunot. Sevis konsekrēšana Manai Bezvainīgajai Sirdij ir nepieciešama jūsu garīgajai nostiprināšanai, lai jūs spētu atvairīt Mana ienaidnieka uzbrukumus.
Bērniņi, ir daudz nomaskētu ļaunuma sūtņu, pievērsiet tam uzmanību un lūdziet, lai Dievs caur Svēto Garu dod jums atšķirtspējas (vērīguma) dāvanu; Esiet ļoti piesardzīgi ar tiem cilvēkiem, kuri vēršas tieši pie jums un piedāvā savu draudzību, jo daudzi kalpo Manam pretiniekam, un viņi meklē, kā iegūt jūsu uzticību, bet pēc tam jūs pazudināt. Paturiet prātā to, ko Es jums saku, un neatklājiet nevienam savu sirdi, tā, lai jums nebūtu nepatīkami pārsteigumi.
Mans pretinieks caur saviem instrumentiem ar visiem iespējamiem līdzekļiem meklē, kā pazudināt iespējami lielāku skaitu dvēseļu. Labi iepazīstiet un rūpīgi izanalizējiet katru cilvēku, kas tuvojas jums ar draudzību; nepievērsiet uzmanību tiem, kas saka: „Kungs ir šeit vai tur, nāc paskaties uz viņu un pārliecinies par viņa brīnumiem.” Esiet uzmanīgi, Mani bērni, Mans Dēls nenonāks fiziski. Mans Dēls nāks garīgi, kā karaļu Karalis – visā Savā Godībā un Slavā, uzticīgs Savai tautai – valdīt Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē. Es jūs brīdinu, lai jūs nevarētu apmuļķot. Kad Mans pretinieks atklāsies savā ārējā veidolā, būs daudzi, kas sekos viltus mesijai, un tie tiks pazudināti. Sagatavojieties, jo viņš patlaban grasās atklāties savā ārējā veidolā; jūs jau zināt, ka viņu nedrīkst ne redzēt, ne viņā klausīties, jo viņš ir nekrietnība (negantība), kas nāk pavest cilvēci ar savām blēdībām, un nozagt dvēseles tiem, kuri ir garīgi remdeni vai tiem, kas ir tālu no Dieva.
Turiet gatavībā savus garīgos ieročus, savās mājās paceliet Manu Marianisko Banneri (karogu); Lūdzieties Manu Rožukroni, un patverieties Mūsu Abu Sirdīs un nebaidieties; Es, jūsu Māte, rūpēšos par Mana Dēla ganāmpulku, jo Es esmu Mūžīgā Gana Māte, Es jūs ganīšu un vadīšu jūs uz Debesu Jeruzalemi, kur pie vārtiem jūs gaidīs Mūžīgais Gans.
Dieva mīlestība un Mana, Mātes aizsardzība paliek jūsos.

Jūsu Karaliene un Kundze, Marija Mistiskā Roze.

Manas Sirds bērniņi, dariet zināmus Manus vēstījumus.