2014.gada 7.jūlijs, pl.14.25

Lai pazudinātu Dieva bērnus, Mans pretinieks ir izkaisījis kārdinājuma garus un negatīvas domas!

Marijas, Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, lai mana mīlestība un mana mātišķā aizsardzība ir vienmēr kopā ar jums. Mans pretinieks, lai pazudinātu Dieva bērnus, ir izkaisījis kārdinājuma garus un negatīvas domas!
Dārgie bērni, piesauciet mana Dēla Asiņu spēku un visu laiku lūdziet manu spēcīgo aizsardzību, tā, ka jums būs iespējams novērst šos uzbrukumus. Es jums to saku, mani bērniņi, tāpēc, ka jūsu prāts tiek pakļauts uzbrukumiem ar domām par vardarbību, atriebību, iekāri, laulības pārkāpšanu, viltu, nešķīstību, skaudību un visiem miesas grēkiem, kas izraisīs daudz kritienu un bojāeju.
Nesekojiet mana pretinieka spēlei; atcerieties, ka „cīņa nav pret ienaidniekiem ar miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret garīgā ļaunuma spēkiem, kas atrodas debess telpā (apvidū)”. (Efeziešiem 6, 12)
Bērniņi, ja jūs iekrītat kārdinājumā, nekavējoties dodieties uzmeklēt vienu no maniem mīļajiem (priesteriem), lai atzītos grēkos un saņemtu grēku atlaidi; katru dienu nostipriniet sevi ar mana Dēla Miesu un Asinīm, un saglabājiet modrību, esiet modri kā labi karavīri, tāpēc, ka jūs atkal iekritīsiet kārdinājumā, jo tas ir rakstīts Svētajā Vārdā, ka ” gars gan ir modrs, bet miesa ir vāja.” (Mateja 26, 41)
Bērniņi, mans pretinieks cenšas pārņemt kontroli pār cilvēci, un viņš zina, ka viņš ir spējīgs to paveikt – uzbrukt jūsu prātam. Ja viņš kontrolē jūsu prātu, viņam būs vieglāk dominēt jūsu Būtībā (Esībā). Tieši tāpēc es vienmēr lūdzu, lai jūs bēgat no tā, kas ir grēkošanas motīvs, un lūdzaties ar mana Dēla Dārgajām Asinīm, ja jūs saprotat, ka esat pakļauti uzbrukumam; atcerieties, ka jūsu ienaidnieks klīst jums apkārt kā rūcoša lauva, un viņš neliek jums mieru, bet meklē veidu, kā jūs piespiest tikt pazudinātiem.
Apzīmogojiet ar mana Dēla Asinīm vietas, kurās jūs esat un būsiet, un cilvēkus, ar kuriem jūs satiekaties, un dariet to pašu ar savu ģimeni; apzīmogojiet sevi ar Dārgo Asiņu lūgšanu no rīta un vakarā, lai jūs varētu neitralizēt ļaunā raidītās dedzinošās bultas, ar kurām viņš uzbruks jūsu prātiem.
Es jums dāvinu šīs divas lūgšanas, kuras Man iedevis mans Dēls, lai es varētu jums iemācīt, kā atvairīt garīgos uzbrukumus. Šīs ir eksorcisma lūgšanas ar mana Dēla Dārgajām Asinīm, apgūstiet tās un iegaumējiet, lai jūs varētu aizstāvēt sevi, ja uzbrūk mans pretinieks un viņa ļaunuma spēki.
Eksorcisma lūgšana ar mūsu Kunga, Jēzus Kristus Asinīm
„Ar mūsu Kunga, Jēzus Kristus Slavas pilnajām Derības Asinīm, es pavēlu kārdinājuma gariem un viltus domām atlaist mani brīvībā un atstāt mierā! Pazūdiet! Ārā no mana prāta un ārā no manām domām; es jums to pavēlu mūsu Kunga Jēzus Kristus – Kurš jūs uzvarēja pie Krusta – vārdā!
Spēcīgās Atbrīvošanas, Dziedināšanas un Atpirkšanas Asinis, mūsu Kunga Jēzus Kristus izlietās Asinis, cīnieties ar manas dvēseles, miesas, prāta un gara ienaidniekiem; spēcīgās Asinis, pasargājiet visu manu Esību (Būtību) no visām dedzinošajām un saindētajām ļaunā bultām. Ak, mana Pestītāja Slavas pilnās Asinis, neļaujiet man iekrist kārdinājumā un atbrīvojiet mani no visa ļauna. Amen.”

Lai mana Kunga miers paliek ar jums.

Jūsu Māte, kura jūs mīl, Marija, Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai pasaulei.