2014.gada 7.jūnijs, pl.08.15

Cilvēku tehnoloģijas dievi zog ģimeņu dvēseles un šīs nepateicīgās, un grēcīgās paaudzes dvēseles!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums cilvēcei
Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums visiem.
Es sajūtu lielas skumjas, redzot šīs pasaules garīgo, morālo un sociālo degradāciju.
Šo beigu laiku tehnoloģija padara cilvēku par automātu; visa šī tehnoloģija zog cilvēku līdzāspastāvēšanas telpu. Daudzi cilvēki šķiet esam zombiji, kas ir notverti ar tehnoloģiju; tehnoloģija un modernisms ir tas, kas daudzus ved uz garīgo nāvi.
Tiek zaudēti jaunieši, tas notiek, radot elkus, un šī elku pielūgšana tos virza prom no Dieva, un tas ved viņus uz bezdibeni. Visa šī nāves tehnoloģija iznīcina veselīgus paradumus un garīgo, un morālo pamatu. Bērni ļoti agrīnā vecumā iegrimst materiālistiskā pasaulē, viņi gandrīz jau piedzimuši ar datoru rokās. Vecāki neiesaistās savu bērnu audzināšanā, jo svarīgāks par ģimeni jau ir mobilais telefons un dators.
Veidojas robotizēta sabiedrība; visa šī tehnoloģija iznīcina ģimenes kodolu. Tur jau sadzīvē vairs nav vietas ģimenes dialogam un, vēl jo mazāk – lūgšanai, jo mobilais telefons un dators ieved ģimenes vērtību krīzē, un visskumjākais, ka zūd ticība un bailes no Dieva. Tehnoloģija tiek izmantota ļaunprātīgi, ja tas viss netiek kontrolēts, ļoti drīz izzudīs ģimenes un mājas kļūs par birojiem un telpām, kur vienīgi atpūsties.
Vecāki, atgūstiet atpakaļ kontroli un vadību savās mājās, jo jūs atbildēsiet Manā priekšā par jūsu bērnu zaudējumu! Skatieties, šī nāves tehnoloģija ir saindējusi jūsu bērnus ar ļaunuma, seksa, vardarbības, pornogrāfijas, dumpošanās, okultisma indi un citām nelaimēm un miesas grēkiem; tas viss ir morālā un garīgā barība, ko jūsu bērni saņem katru dienu. Daudzu vecāku līdzdalības un rakstura trūkums daudzus jauniešus ved uz garīgo nāvi.
Maniem bērniem tehnoloģijas, ko izmanto nepareizi, ir kā bumerangs, kas atgriežas pret viņiem, tas ir abpusēji griezīgs zobens; apdomājieties, ak, cilvēce, apdomājieties vecāki; atgūstiet kontroli savās mājās un pārtrauciet visatļautību, tā, lai jūs un jūsu ģimenes neaizietu pazušanā! Es jums saku, ka ellē ir veselas ģimenes, kas ir zaudētas, jo dzīves laikā viņi ir dievinājuši (pielūguši) cilvēkus un šīs pasaules dievus, un viņiem nebija laika, lai lūgtos un nožēlotu grēkus. Cilvēku tehnoloģijas dievi zog ģimeņu dvēseles un šīs nepateicīgās, un grēcīgās paaudzes dvēseles! Daudzus pazudina mobilo telefonu dievs un datoru dievs. Mani bērni, Es esmu pasaules Gaisma, un Es atnācu, lai palīdzētu jums un, lai dotu jums dzīvi pārpilnībā; neaizstājiet Mani ar mirušām lietām, atgriezieties pie Manis un Es jums došu mūžīgu dzīvi.
Vecāki, iztaisnojiet ceļu jūsu mājās, tā, lai rīt jums nevajadzētu gausties, jo Es jums saku, ka jūs būsiet vainīgi notiesātie Manā priekšā par jūsu bērnu zaudējumu! Es dodu jums Manu mieru, Manu mieru Es jums atstāju.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Kungs un Gans: Jēzus Vissvētākajā Sakramentā. Mīļotais, kuru nemīlēja.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.