2014.gada 7.marts, pl.08.10

Jau pavisam drīz viss Visums būs satriekts, un uguns no debesīm kritīs uz Zemi pagānu tautu virzienā!

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei.
Miers ar jums, labas gribas cilvēkiem.
Drīz no Manas zemes dzīlēm asnos uguns ķēdes (virknes) un pārvietosies Zemes ass, radot Manas Zemes rotāciju, kas paātrināsies un saīsinās lielāko daļu dienu, mēnešu un gadu, kas iztrūkst līdz Mana Dēla Triumfālajai Atkalatnākšanai. Lielais Pūķis no Ziemeļu zemes tūlīt, tūlīt modīsies, un laiku beigās Bābele cietīs. Viņas lepnums un dumpīgums tiks saliekti; visa viņas augstprātība un viņas zinātne (zināšanas) – nekas no visa tā jums nenoderēs (nelīdzēs). Uguns, sērs, pelni, raudāšana un sāpes, daudzas no tās pilsētām izplēnēs, satrūdēs. Liela daļa teritoriju, kas atrodas mierīgajā (klusajā) zemes strēmelē, kontinenta dienvidu galā, izzudīs.
Mana Radīšana mētāsies šurpu un turpu, un vaidēs kā sieviete dzemdību sāpēs, un viņas sāpes un ciešanas būs jūtamas visos zemes stūros. Pārvietosies kontinenti, tiks pārbīdītas Tektoniskās plāksnes, dodot startu Manai Jaunajai Radīšanai. Ak, bēdas jums, zemes iedzīvotāji, jo jūs, kad sāks kustēties Mana Radīšana, neatradīsiet drošu vietu! Mani bērni, Mans mantojums, nenokariet galvas un neļaujieties panikai; labākais, ko jūs varat darīt šajā, attīrīšanas laikā – lūgties, patiesi nožēlot grēkus un lūgt jūsu Debesu Tēvam, lai šīs dienas jums būtu daudzmaz panesamas, un viss notiktu pēc Manas Svētās Gribas.
Un atkal Es jums saku: Laiku beigu zinātnes vīri nevar apturēt Mana Taisnīguma gaitu. Pavisam drīz viss Visums būs satriekts, un uguns no debesīm kritīs uz Zemi pagānu tautu virzienā. Pār tām valstīm, kas aizgāja no Manis, kur tiek izlietas Manu nevainīgo bērnu asinis, kur valdnieki un likumdevēji izdod netaisnīgus likumus, apspiežot Manu tautu.
Pār visām valstīm, kas apstiprinājušas abortu un ir pieņēmušas likumus par labu Sodomijai un citiem pret dabas likumiem vērstiem grēkiem; kur Mani ļaudis ir vajāti, spīdzināti un noslepkavoti; Mana Taisnīguma uguns apsmidzinās visas šīs valstis, un, tāpat kā Sodoma un Gomora, tās izzudīs uz visiem laikiem, un neviens tās neatcerēsies.
Tuvojas Mana Lielā Taisnīguma laiks un nesaprātīgie (muļķi) vēl joprojām uzskata, ka var turpināt dzīvot savu ikdienas dzīvi tāpat, kā tas bija Noasa un Lota dienās; Vēsture atkārtojas un šajās laiku beigās, iestājoties Manam Dievišķajam Taisnīgumam, izzudīs 2/3 daļas cilvēces. Ak, cik muļķīgi jūsu laiks ir atnācis! Ko jūs vēl gaidāt, lai atgrieztos pie Manis? Paraugieties debesīs uz zīmēm, kas norāda, ka viss var sākties; paraugieties uz šīs pasaules pagrimumu un ieklausieties valodās par karu šeit un tur. Ieklausieties debesu trompešu skaņās, kas paziņo, ka tuvojas tā nakts, un līdz ar to arī Mana Taisnīguma laiks. Un jūs, nesaprātīgie (muļķīgie) vēl guļat, nenokārtojot rēķinus, kaut gan jebkurā brīdī viss var mainīties, un tad nebūs nekāda atpakaļceļa.
Bēdas tiem, kas pielūdz naudas dievu, jo viņš drīz kritīs. Ir skumja sajūta, redzot tik daudzus, kas ir novērsušies no Manis, un savu uzticību un drošību salikuši šajā dievā, ko darina cilvēka rokas! Jūs nabaga elku pielūdzēji, jo pasaulīgie dievi jums ir par krišanu, un jūs gatavojaties tikt zaudēti uz mūžiem! Dumpīgā cilvēce, atgrieziet savas acis pie jūsu Radītāja; bet ziniet – reizi par visām reizēm – Es neesmu ļoti apmierināts ar jūsu ciešanām, ne arī ar jūsu nāvi. Pieņemiet Manu piedāvājumu – dzīvi, un nevilcinieties vairs ar jūsu pestīšanu, lai rīt nevajadzētu raudāt un to nožēlot bezdibeņa dzīlēs, jo Es jums apliecinu, ka tad jūs jau vairs neviens nesadzirdēs.

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs), Tautu Kungs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.