2014.gada 7.oktobrī, pl.08.15

Mani, Labā Gana vēstījumi ir nevis, lai jūs biedētu vai radītu nesaskaņas Manā ganāmpulkā, bet, lai sagatavotu un informētu jūs par notikumiem, kas tiks atraisīti

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums pasaulei.
Miers jums, Mana ganāmpulka avis.
Manu beigu laiku mocekļu asinis ir Manas Asinis, ar kurām Es sakaušu Manu pretinieku un attīrīšu Manu Baznīcu. Manu Eņģeļu leģioni Manas Mātes vadībā ir gatavi lielajai garīgajai cīņai. Neaizmirstiet, ka, jums, zemes karapulkam, jāuzliek garīgās bruņas, jo ļaunuma spēki slēpjas, meklējot, kā jūs iznīcināt.
Mans ganāmpulks, jums ir jāizlasa un rūpīgi jāpārdomā Mani pestīšanas vēstījumi, jo caur tiem Es dodu norādījumus un sagatavoju jūs ikdienas garīgajai cīņai. Tas esmu Es, kas runā ar jums caur šiem pestīšanas vēstījumiem; tāpēc neļaujiet sevi apmānīt ļaunuma emisāriem (sūtņiem), kuri vēlas ar savu maldināšanu jūs novest no pestīšanas ceļa. Mani, Labā Gana vēstījumi ir nevis, lai jūs biedētu vai radītu nesaskaņas Manā ganāmpulkā, bet, lai sagatavotu un informētu jūs par notikumiem, kas tiks atraisīti. Tādēļ lasiet tos un pārdomājiet tos Gara gaismā, jo Mans Svētais Gars ir tas, kurš diktē Maniem vēstnešiem. Neapšaubiet tos, jo Es esmu jūsu Mūžīgais Gans, Kurš runā ar jums un dod jums norādījumus; šie vēstījumi ir dzīvības avots, ceļš, gaisma un cerība Manai tautai, kas guļ nomaldījusies un apjukusi, kā avis bez gana.
Nebaidieties klausīties jūsu Mūžīgā Gana balsi un tai sekot, jo caur Maniem vēstījumiem Es gribu palīdzēt jums nokļūt pie Manas Debesu Jeruzalemes vārtiem, kur Es sagaidīšu Manu ganāmpulku, lai dotu jums dzīvi pārpilnībā un aizvestu uz zaļām ganībām un svaigos ūdeņos, kur jūs nomierināsiet jūsu izsalkumu un piepildīsiet slāpes.
Mans ganāmpulks, nāk nakts, taču nebaidieties, Es vienmēr esmu ar jums, Manas avis; sadzirdiet Manu balsi un pielietojiet savā praksē Manus pestīšanas vēstījumus beigu laikos, tā, lai jūs, kad nāk pārbaudījumi, varētu nelokāmi stāvēt ticībā un cerībā. Uz priekšu, Manas avis, Es būšu jūsu gaisma tumsā, kas virzīs jūsu ceļu caur tuksnesi! Nezaudējiet drosmi, drīz jūs redzēsiet Mani, un būsiet kopā ar Mani, un mēs būsim viena ģimene; jūs būsiet Mana tauta un Es būšu jūsu Dievs, un neviens neatņems jums jūsu prieku!
Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.