2014,gada 14.augusts, pl.08.10

Lūdzieties, lai pāvesta veiktās reformas Mana Dēla Baznīcā būtu saskaņā ar Dieva Gribu

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, lai Visuvarenā Dieva miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība jūs vienmēr pavada.
Bērniņi, esiet gatavi saules mega vētrai, kas tuvojas zemei, un tā uz kādu brīdi pārtrauks visu komunikāciju un finanšu pakalpojumus.
Klimats cietīs lielas izmaiņas, un daudzu valstu ekonomika sagrūs; pavisam tuvu ir finanšu sabrukums, un naudas dievs pazudīs uz visiem laikiem. Teju, teju sāksies mikročipa laiks, tā valdīšanas laikā viss tiks īstenots caur kredītiem. Monētas un banknotes vairs nebūs apritē, vājās ekonomikas padosies, un daudzas valstis bankrotēs.
Spēcīgās valstis pakļaus vājākās, un jaunā pasaules kārtība sāks savu valdīšanu. Viss, kas nepieciešams, lai sāktu karu, ir, lai sāktu izpildīties Lielās Negantības laiks.
Nelaime kritīs pār cilvēci negaidīti, vēl nebūs beigušās vienas vaimanas, kad sāksies jau citas; destabilizācijai būs ķēdes reakcija; tas ir iemesls, mani bērniņi, kāpēc mēs aicinām uz neatliekamu atgriešanos, jo ciešanu laikos neviens jūsos neklausīsies, un jūs būsiet pakļauti riskam tikt pazaudētiem uz mūžiem.
Kārtējo reizi es lūdzu jūs, mani bērniņi, savās lūgšanās ielieciet pāvestu Francisku, jo pastāv sazvērestība pret viņa dzīvību. Es aicinu jūs lūgties arī par reformu, kas drīzumā tiks realizēta Baznīcā. Lūdzieties, lai pāvesta veiktā reforma, kas tiks ieviesta mana Dēla Baznīcā, būtu saskaņā ar Dieva Gribu. Es saku to, jo Vatikāna iekšienē ir daudz kardinālu, kuri ir pievērsušies atbrīvošanās teoloģijai, un viņi cenšas manipulēt ar šo reformu un celties dumpim. Katoļu pasaule tiks aicināta piedalīties šajā reformā; lūdziet Dieva Svēto Garu apgaismot pāvesta un kardinālu grupu, kas veiks šo lielo misiju.
Bērniņi, es manifestēju (parādos) daudzās vietās, jo īpaši tajās valstīs, kas ir tālu no mana Dēla un kalpo citiem dieviem. Es gribu, kā cilvēces Māte, jūs pamodināt un, lai jūs iepazītu Vienīgo un Patieso Dievu, Vienu un Trīsvienīgu; tādējādi, kad mans Dēls garīgi atgriezīsies Jaunajā Jeruzalemē, būs viens ganāmpulks un tikai viens gans, mans mīļotais Dēls Jēzus.
Dienu saīsināšana sasniedz savu robežu, laika ilgums saīsinās arvien vairāk un vairāk, nekrītiet panikā; ziniet, ka tas viss ir daļa no Dieva plāna šim beigu laikam un pēdējām dienām. Pēc mana Tēva “Brīdinājuma” sāksies Dievišķā Taisnīguma dienas. Jūsu attīrīšanai nepieciešamas tūkstoti divi simti deviņdesmit pārbaudījumu dienas; nepazaudējiet savu ticību; palieciet mīlestībā uz Dievu, vienoti lūgšanās un turot manas rokas, tā, ka, kad jūs modīsieties pēc pārbaudījumiem, jums būs iespēja ieraudzīt jaunas rītausmas gaismu, kas būs mans Dēls Jēzus spožā Godībā, gaidot jūs ar atplestām rokām sveikt jūs Jaunajā Debesu Jeruzalemē.
Lai Dievs jūs svētī un jūs saglabā, mani maziņie. Jūsu Māte, kura jūs mīl;

Marija Mistiskā Roze

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.