2015.gada 12.jūlijs, pl.14.45

SARGIETIES NO JAUNĀ LAIKMETA (NEW AGE), JO TAS IR AITĀDA, AR KURU MASKĒTS MANS PRETINIEKS!

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavadīs.
Bērniņi, ļaunums un grēks ar katru dienu pieaug, šī beigu laiku cilvēce nevēlas ne klausīties, ne pieņemt Dieva Gribu. Kā gan es vēlētos nest maniem bērniem viscerīgākās vēstis; kādas ciešanas es izciešu, kad man ar jums jārunā par tik daudzām nelaimēm un sāpēm, un jābrīdina jūs par sodu, kas nāks līdz ar nepaklausību un grēku. Jūs, mani bērni, neesat spējuši saprast, ka Dievs ir Mīlestība, un, ja jūs nenožēlosiet un neatgriezīsieties sirdī pie Viņa, es jums apliecinu, ka jūs nožēlosiet to, kad tiks nosūtīts sods. Mans Tēvs nav apmierināts ar Savu bērnu ciešanām, ne arī Viņš vēlas cilvēkus sodīt.
Bērniņi, veltījiet sevi un veltījiet savas mājas un savas ģimenes mūsu Divām Sirdīm, lai jūs visi būtu aizsargāti Lielās Nelaimes (Negantības) laikā. Es to saku tāpēc, ka daudzas ģimenes dēļ Dieva trūkuma viņu mājās, gatavojas tikt zaudētas. Mana pretinieka mērķis ir ģimeņu iznīcināšana; viņš grib darīt galu pirmajai Dieva radītajai sabiedrībai, jo viņš zina, ka ģimenēm, kurās kopā lūdzas, ir vara viņam daudz kaitēt.
Vecāki, es aicinu vēlreiz, lai jūs veltāt vienu stundu no jūsu laika ģimenes lūgšanai un mana Svētā Rožukroņa skaitīšanai! Neļaujiet jūsu bērniem daudz laika pavadīt pie televizoriem, ne arī skatīties tik daudz nāves tehnoloģiju, jo mans pretinieks, izmantojot šo tehnoloģiju, ir izraisījis ģimeņu šķelšanos.
Zemapziņas vēstījumu inde filmās, televīzijas programmās un spēlēs, kas tiek piedāvātas jūsu bērniem, ievelk tos garīgā tumsā, nepakļaušanās un nemierā (dumpībā ); noved morālos un garīgos pamatus, kuri ir iedibināti jūsu mājās, līdz sabrukumam. Vecāki, es lūdzu jums, lai jūs veltāt lielāku uzmanību saviem bērniem, jo daudzi no viņiem, kad sāksies mana pretinieka pēdējā valdīšana, gatavojas tikt zaudēti!
Bērniņi, sargieties no Jaunā Laikmeta (New Age), jo tas ir aitāda, ar kuru maskēts mans pretinieks! Neapgāniet ne sevi, ne savu māju, jo citādi jūs savās mājās ienesīsiet New Age kultūru; un visas šīs disciplīnas, piemēram, fen šui, tai či, reiki, eņģeoloģija, numeroloģija, kristāli, joga, krāsainās sveces, vīraks, smaržas, esences, zāļu (augu) vanna, Baha ziedi (*) un citas blēdības kopā ar alternatīvo medicīnu, kas piesārņota ar ezotēriku un okultismu, un kalpo manam pretiniekam, lai viņš realizētu savus plānus. Tas viss piesārņos un inficēs jūsu mājas, izraisot materiālo un garīgo sabrukumu (postu). Tie, mani bērniņi, kuri meklējat New Age, saprotiet, ka tas nogalina cilvēku sirdīs Dievu.
Viss no New Age ir ritualizēts, tāpēc rīkojieties ļoti pārdomāti un neiekrītiet šajās lamatās; ļaunā sūtņi (emisāri) šo kultūru pārdod un veicina ar solījumu, ka jūs iegūsiet mieru, harmoniju, piepildījumu, labklājību un ķermeņa, prāta un gara visaptverošu dziedināšanu. Uzmanieties, bērniņi, ka netiekat iekārdināti ar šo kultūru, kas pirmā acu uzmetienā šķiet ļoti nekaitīga, bet patiesībā cenšas atšķirt jūs no Dieva un pēc tam nozog jūsu dvēseli.
Ak, mani bērni, kā jūs dieviniet savus ķermeņus, padarot tos par elkiem; cik lielas naudas summas jūs tērējat jūsu ķermeņiem, vēloties izrādīties un tikt pieņemti! Es jums saku, ja jūs tā turpināsiet, jūs riskējat pazaudēties, jo jūs skaidri zināt, ka elku pielūdzēji nepārmantos mana Tēva Valstību. Es gribu vērsties pie visiem tiem, kuri praktizē joga kultūru un cenšas apspiest sevi kā personu jeb personisko Es, lai ieietu, viņuprāt, veseluma (pilnības) stāvoklī. Es jums saku, ka mantru piesaukšana – tā ir durvju atvēršana dēmoniem, lai tie var ieiet jūsu dvēselē.
Visas šīs piesaukšanas vai mantras – kā jūs tās dēvējat, ir jūsu dvēseles durvju atvēršana hindu (hinduistu) dēmoniem, kā rezultātā daudzi nonāk šo relaksāciju paņēmienu lamatās – liek tiem, kuri praktizē to, ticēt dieviem.
Es atkal jūs visus, mani bērniņi, brīdinu, lai jūs esat ļoti uzmanīgi un neko, kas ir piesārņots ar New Age, neienesat savās mājās.
Izmetiet no savām mājām: budas, piramīdas, kristālus, pūces, krāsainās sveces, ēteriskās eļļas, smaržkociņus (vīraku), īpašus dzeramos ūdeņus (mineralizētus ar „akmentiņiem” un citādi „apstrādātus”, apvārdotus…), īpašu augu lapu ekstraktus vai to lapas (apvārdotus, vai kā citādi okultizētus), īpašus augus, piem., naudas koks u.t.t., pakavus, ķīniešu veiksmes kaķus un visus citus objektus, ko jūs esat nopirkuši ar mērķi meklēt mieru, uzplaukumu, labklājību, veselību un pilnīgu saskaņu (harmoniju); tāpēc, ka tā ir mānīšana, un tā ir mana Tēva svētību zādzība. Atcerieties: vispirms meklējiet Dievu un viss pārējais jums tiks pielikts. Neturpiniet salikt savu ticību cilvēkos un mirušās lietās, jo tas ir pretīgi mana Tēva Acīs.
Lai Visaugstākā miers valda jūsos.

Māte, kura jūs mīl, Marija Mistiskā Roze

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei

(*)