2015.gada 12.oktobris, pl.09.15

MANA IEPRIECINĀJUMA ZEME, CERĪBU ZEME, KUR PLŪST PIENS UN MEDUS.
KUR DAUDZI ATRADĪS PATVĒRUMU UN PAJUMTI CIEŠANU DIENĀS, KAS TUVOJAS!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Antiohijas ļaudīm
Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Ak, Mana mīļā Antiohijas zeme (*), kā Es cietu par jums, un cik daudz Es arī priecājos par jūsu bērnu lielākās daļas – kuri meklē Mani ar patiesu sirdi – mīlestību un degsmi. Mana iepriecinājuma zeme, cerību zeme, kur plūst piens un medus. Kur daudzi atradīs patvērumu un pajumti ciešanu dienās, kas tuvojas.
Mani bērni, šī zeme ir Mana svētība, un tā būs garīgais cietoksnis visai pasaulei. Es jums saku: kur ir grēku pārpilnība, uzplaukst arī Žēlastība. Tieši šajā zemē, kur visvairāk ir lūgts Manas Mātes Svētais Rožukronis un masveidā, un ar degsmi tiek apmeklēts Mans Svētais Upuris katru nedēļas dienu. Šī zeme ir arī šūpulis un avots aicinājumiem uz priesterību un patiesi reliģioziem un garīgiem kareivjiem, kuri izgaismo tumsu šajā pasaulē, kura ienirusi tumsā.
Tā, kura ir kritizēta, cilvēces izcelta un diskriminēta, šodien tā ir Mana mīļā, kurai Es esmu devis Manu svētību, un kurā Es esmu izlējis Manas žēlastības. Tieši Antiohijā Mani mācekļi pirmo reizi tika nosaukti par kristiešiem, un Antiohija celsies gaismas un evaņģelizācijas spēkā, kas apgaismos un atgriezīs ticību cilvēcē, kura guļ iegremdējusies atkrišanā (ķecerībā) un tumsā.
Nāciet, Mani bērni, šajā Manis svētītajā zemē; liela nodrošinājuma un brīnišķīgu cilvēka kvalitāšu zemē, kurā jūs nebūsiet svešinieki, bet visi brāļi un māsas. Es esmu izvēlējies starp daudzām tautām, lai tā būtu Manu bērnu patvērums un garīgais spēks.
Es mīlu šo Antiohijas zemi ar pazemīgajiem, strādīgajiem un vienkāršajiem iedzīvotājiem; kur slavē Manu Tēvu un godina Manu Māti; kur Maniem Tabernākuliem nav jāpaliek vientulībā, un kur Es esmu svētīts un slavēts gan dienā, gan naktī. Zeme, kur Es esmu mīlēts, un kur mīlēta ir Mana Māte.
Priecājieties Mani bērni, jo Es esmu pievērsis Manas acis jūsu zemei, un Es esmu izvēlējies, lai tā iznāk cerības gaismā un šīs cilvēces – kura ir novērsusies no Dieva Mīlestības – sirdī atkal atdzimst ticība.
Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūs mīl jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.

(*)

Ko nozīmē atgriešanās Antiohijā