2015.gada 13.maijs, pl.08.10

REMDENĀS SIRDIS, MOSTIETIES, MOSTIETIES NO JŪSU GARĪGĀS APĀTIJAS; VIENREIZ IZLEMIET, JO TUVOJAS NAKTS UN JUMS DURVIS BŪS SLĒGTAS (AIZVĒRTAS)

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Atkal atskanēs bazūnes, un šoreiz tās būs spēcīgākas savā aicinājumā; tās brīdinās cilvēci sagatavoties garīgi, materiāli un psiholoģiski visiem nākošajiem notikumiem, kas vēstīs par šo laiku beigu ierašanos. Mans ganāmpulks, tiks atraisītas dabas dusmas (niknums), un cilvēkus sodīs par visām ļaunprātīgām izmantošanām un apvainojumiem (patvaļu), ko tā ir saņēmusi no jūs rokām; no zemes gatavojas izspraukties uguns ķēde, vulkāni modīsies kā pūķis, un uguns no to mutes daudzas vietas uz zemes pārvērtīs pelnos.
Radīšana (izveide) ieiet pēdējās pirmsdzemdību sāpēs, un vaidi (nožēla) būs jūtami visos zemes galos. Uguns bumbas no kosmosa tuvojas Zemei virzienā uz bezdievīgām, ļaunām tautām; izpaudīsies debess parādības, kuras nekad nav redzējusi ne viena acs; viss Visums būs šokā (apjukumā) un zeme atradīsies kustībā. Kontinenti tiks pārvietoti ap sakārtotajām tektoniskajām plātnēm, un zemes tiks pārveidotas, dzemdējot Jaunu Radīšanu (Izveidi).
Mans ganāmpulks, nekrītiet panikā, jo jūs labi zināt, ka tam visam ir jānotiek, lai var rasties Jauna Izveide (Radīšana); pārbaudījumu dienās lūdzieties un slavējiet Dievu, un viss tiks dots saskaņā ar Mana Tēva Gribu. Ja jūs joprojām būsiet vienoti ar Dievu, nekas slikts ar jums nenotiks, jūsu ticība un paļāvība uz Dievu palīdzēs jums neapjukt šajās pārbaudījumu dienās. Kā Labais Gans Es paziņoju, kas stāv priekšā, lai jūs sagatavotos un nekas jūs nepārsteigtu.
Notikumi ir ļoti tuvu, tāpēc jums ir jābūt uzmanīgiem un modriem – kā labam karavīram; vienmēr – dienu un nakti – aplieciet jūsu garīgās bruņas (aizsargbruņas) un staigājiet kā Gaismas bērni, lai jūsu gaisma izgaismotu tumsu, kas nāk, un padarītu jūs par bāku, kas vada visas dvēseles, kuras joprojām staigā remdenībā un tumsā.
Remdenās sirdis, mostieties, mostieties no jūsu garīgās apātijas; vienreiz izlemiet, jo tuvojas nakts, un jums durvis būs slēgtas (aizvērtas)! Atcerieties, ka ne katrs, kurš saka Man: Kungs, Kungs, ieies Debesu Valstībā, bet tas, kurš pilda Mana Debesu Tēva Gribu. (Mt 7:21) Jūs, divējādi domājošie (divkosīgie) bērni, vēl neesat pieņēmuši lēmumu, un tas būs jūsu posts, ja jūs cik drīz vien iespējams neatgriezīsieties uz pestīšanas ceļa.
Divējādi domājošie (divkosīgie) bērni, ja jūs sekosiet jūsu garīgajam remdenumam, Es apliecinu, ka jūs zaudēsiet, jo Es jūs izspļaušu no Manas Mutes! Vai jūs esat ar Dievu, vai jūs esat ar pasauli un viņas princi! Lūk, laiks ir īss, un Dievišķais Taisnīgums gatavojas sākties, un tā laikā jau neviens neklausīsies. Manas Žēlsirdības laiva slīd prom, steidzieties un nopērciet pestīšanas biļeti, kas dos jums mūžīgo dzīvi. Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Mana Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.