2015.gada 13.novembris, pl.08.35

KĀRTĒJO REIZI ES SAKU JUMS, MANS GANĀMPULKS, ESIET GATAVI, JO MANS BRĪDINĀJUMS KLAUVĒ PIE JŪSU DVĒSELES DURVĪM!

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei
Sākas moku dienas. Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo sāksies jūsu attīrīšana. Viss, ko Es esmu sludinājis caur Manu Vārdu, tiks izpildīts kā rakstīts; notikumi atraisīsies viens pēc otra un vienīgi tie, kuri ir nelokāmi ticībā un savienoti ar mūsu divām Sirdīm, spēs izturēt pārbaudījumus.
Attīrīšanas krāsns jau ir aizdegta; lai viss tiktu atraisīts, trūkst vienīgi jūsu iešana cauri mūžībai. Bēdas tiem, kuri, ejot cauri mūžībai un redzot tās pastāvēšanu, atgriežoties šajā pasaulē, turpinās viņu ļaundarības un viņu grēku! Jo patiesi Es jums saku, ka priekš viņiem vairs nebūs nekādas žēlsirdības. Tie tiks atdalīti no Manis un Es viņus izdzēsīšu no Dzīvības Grāmatas.
Kārtējo reizi Es saku jums, Mans ganāmpulks, esiet gatavi, jo Mans Brīdinājums klauvē pie jūsu dvēseles durvīm. Pārliecinieties, ka jūsu lukturi ir iedegti un deg ar lūgšanu, jo Es nākšu kā zaglis naktī; lai jums neietu kā dumjajām jaunavām, tā, lai nebūtu jānožēlo. Kad jūs to vismazāk gaidīsiet, nāks jūsu ceļš uz mūžību.
Mans ganāmpulks, mostieties no jūsu garīgās apātijas; cik vien iespējami īsā laikā veiciet labu dzīves grēksūdzi; lūdziet Manu Svēto Garu palīdzēt jums atcerēties savus neatzītos un nenožēlotos grēkus, kas uzkrājušies visas jūsu dzīves laikā. Atcerieties, ka tad, kad jūs ieradīsieties mūžībā, Es jums katram personīgi noteikšu spriedumu, tā, it kā ir pienākusi jūsu stunda. Jūs tiksiet vērtēti pēc mīlestības un Manu Baušļu pildīšanas.
Es steidzami aicinu atbilstoši rīkoties visus tos, kuri turpina darīt ļaunu un lauzt Manus baušļus. Es saku jums, ka nāk stunda, kurā jums pieprasīs sniegt norēķinus, un daudzi no jums vairs neatgriezīsies šajā pasaulē. Jūsu ļaunums un grēks būs jūsu nosodījums. Ikviens, kurš šajā pasaulē ir slēdzis līgumu ar tumsas valdnieku, vairs tur neatgriezīsies. Daudzi neatgriezīsies dēļ viņu grēku smaguma. Un daudzus sagrābs bailes, un viņi neizturēs pārbaudījumu ar mūžību.
Lūk, tāpēc Es aicinu kā Labais Gans, tā, lai jūs varētu savest kārtībā savus rēķinus; tā, lai tad, kad jūs saņemsiet Manu Brīdinājumu, jums nebūtu jāiet cauri lielām mokām. Nāciet izpeldēties Piedošanas un Žēlsirdības Avotā; meklējiet kādu no Maniem priesteriem un izdariet labu dzīves grēksūdzi. Nebaidieties, atzīstieties visā; lai tas nebūtu aiz bailēm, ka jūs Man būsiet zaudēta dvēsele. Es gaidu, nekavējieties. Es esmu tas, kurš uzklausīs jūsu grēksūdzi caur Manu garīdznieku, un caur viņa rokām jūs saņemsiet Manu piedošanu un svētību.

Jūsu Mācītājs jūs mīl un gaida. Jēzus Labais Gans.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.