2015.gada 14.janvāris, pl.08.50

ES STEIDZAMI VĒRŠOS AR AICINĀJUMU PIE MANA VIKĀRA, KARDINĀLIEM, BĪSKAPIEM UN PRIESTERIEM MANĀ BAZNĪCĀ, LAI NE JEBKĀDU MOTĪVU DĒĻ NETIKTU APSTIPRINĀTI LIKUMI, KAS ATBALSTA SEKSUĀLĀS ATTIECĪBAS STARP VIENA DZIMUMA PĀRIEM.

Jēzus, Augstā un Mūžīgā Priestera steidzams aicinājums Viņa ganāmpulka ganiem.
Miers jums, Mana ganāmpulka gani.
Dienas aiziet, un Manas Žēlsirdības laiks tuvojas beigām; Mana Tēva radītais cieš dzemdību sāpes; zīmes un pazīmes tiek dotas kā ievads tam, kas nāks, taču cilvēce tām joprojām netic. Jums ir nepieciešams izjust sāpes un redzēt gaidāmo traģēdiju, pirms cilvēce sāks domāt un pārskatīt savus ceļus. Ak, kādas sāpes Es izjūtu Manā Žēlsirdīgajā Sirdī, redzot tik daudz pasivitātes un tik daudz apātijas attiecībā uz Dieva lietām daļā no šīs nepateicīgās un grēcīgās paaudzes, kas dzīvo šajos beigu laikos!
Es ienīstu attiecības starp viendzimuma pāriem; atcerieties, ka vīrietis un sieviete tika radīti šīs sugas pavairošanai! Neviena laulāto attiecība starp viendzimuma pāriem netiks akceptēta (pieņemta) Debesīs! Atcerieties, ko saka Mans Vārds: vai jūs nezināt, ka netaisnais neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi; ne izvirtis, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne mīkstčauļi, ne homoseksuāļi, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. (1 Korintiešiem 6. 9, 10). Es saku mīkstčaulīgajiem: ja jūs neiztaisnosiet savu ceļu, Es jums apliecinu, ka jums jau tagad ir garantēta vieta elles dziļumos.
Es steidzami vēršos ar aicinājumu pie Mana Vikāra, kardināliem, bīskapiem un priesteriem Manā Baznīcā, lai ne jebkādu motīvu (iemeslu) dēļ netiktu apstiprināti likumi, kas atbalsta seksuālās attiecības starp viena dzimuma pāriem. Ak, Manas Baznīcas gani un kalpotāji, kuri klīst pa šiem sodomijas ceļiem, vairs neapgāniet ar šo riebīgo grēku priesterisko kalpošanu, ko Es jums esmu devis! Jo patiesi Es jums saku, ka tad, kad jūs stāvēsiet Manā priekšā, Es jūs tiesāšu ārkārtīgi bargi par to, ka jūs izmantojāt savu priesterisko kalpošanu, lai piekoptu šo pretīgo praksi.
Manas Baznīcas gani, jūs esat Mani pārstāvji šeit, uz zemes; neapgāniet Manu Svēto Vārdu, neapgāniet priesterisko kalpošanu, ko Es jums esmu devis, jo tā ir Svēta. Dēļ daudzu Manu garīdznieku un priesteru, kuri tiek zaudēti homoseksuālisma ceļos, vainas, Mana Baznīca krīt lejup pa straumi.
Daudzas dvēseles ir atdalījušās no Manas Baznīcas dēļ pedofilijas skandāliem, kas notiek tās iekšienē. Izlabojiet jūsu uzvedību, Mana ganāmpulka gani; neturpiniet aptraipīt priesterisko kalpošanu, ko Es jums esmu devis, ar savu pretīgo pedofilu praksi!
Kā Mana ganāmpulka gani, kas jūs arī esat, jums ir jārāda piemērs; jūsu misija ir vadīt un ganīt ganāmpulku, kuru Es nododu jūsu aprūpē. Paskatieties, kādu sliktu piemēru daudzi no jums dodat, un, par kuru Es tiesāšu jūs rīt, kad jūs nostāsieties Manā priekšā. Es apliecinu jums, ka, ja turpināsiet tāpat, kā līdz šim, Mans spriedums būs: atkāpieties no Manis, jūs, ļauna darītāji; Es jūs nepazīstu; mūžīgā uguns, tās ir jūsu mājas uz visu mūžību. Es gatavojos iztīrīt Mana Tēva Namu no šīm nezālēm. Mani pārņēmusi kvēla dedzība rūpēs par Mana Tēva Namu. Es nāku, lai atdalītu kviešus no pelavām Manā Baznīcā, un visus neuzticīgos ganus Es izraidīšu, un atmetīšu no Manis.

Jūsu Skolotājs un Gans, Jēzus, Augstais un Mūžīgais Priesteris.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.