2015.gada 15.decembris, pl.14.10

MANA TĒVA BRĪDINĀJUMS NENĀKS MIERA LAIKĀ, BET TAD, KAD CILVĒCE UN IZVEIDE (RADĪTAIS) IR VISVAIRĀK SATRAUKTAS (PADARĪTAS NEMIERĪGAS), UN TAD TAM IR JĀNOTIEK!

Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam, Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Lai Visaugstā miers ir ar jums visiem, labas gribas cilvēkiem.
Esiet gatavi un sagatavoti, šīs zemes karapulki, jo bazūnes, kas gatavas ieskanēties, paziņos jums, ka tuvojas jūsu iešana cauri mūžībai. Tās skanēs septiņas dienas, un kopā ar Slavas pilno Krustu, būs pēdējās zīmes, ko mans Tēvs jums dod, lai jūs būtu gatavi uz Brīdinājuma ierašanos. Mirstīgie, tuvu ir diena, kad jūsu dvēseles ies cauri mūžībai. Pasteidzieties un sakārtojiet savus rēķinus; neatstājiet to uz pēdējo brīdi, jo jūs zināt, ka laiks jau vairs nav tas laiks.
Es atgādinu, mana Tēva ganāmpulks, ka cilvēku miers tuvojas beigām, nāk karš un līdz ar to lielas bēdas. Mana Tēva Brīdinājums nenonāks miera laikā, bet tad, kad cilvēce un Izveide (Radītais) ir visvairāk satrauktas, un tad tam ir jānotiek. Tāpēc es, kā brālis, jūs mudinu vairs nekavēties ar jūsu dzīves grēksūdzi; kad vien iespējams, ejiet pie grēksūdzes un nebaidieties; veiciet labu sirdsapziņas izmeklēšanu un bez bailēm izsūdziet visu priesterim, tā, ka jūs no mana Tēva varat saņemt piedošanu un žēlastību.
Mana Tēva sēkla, pasaule stāv uz lielu bēdu sliekšņa; tautām tuvojas karš un līdz ar to liela garīgā cīņa par savu dvēseļu pestīšanu. Tie, kas sāks Lielo Armagedonu, ir ienaidnieka armijas un viņa karapulki šeit uz zemes. Neesiet nolaidīgi lūgšanā; visu laiku lūdzieties un padariet to par kaujiniecisku lūgšanu, kas sasaista un pieķēdē ļaunā spēkus, tā, ka jūs spētu atvairīt ļaunā uzbrukumus. Garīgā cīņa ir sākusies jūsu prātā.
Lasiet manu eksorcismu un izsauciet palīgā Eņģeļus (*), lai jūs paliktu kā uzvarētāji. Attīriet savas mājas no visiem garīgajiem piesārņojumiem, lasiet manu eksorcismu vai 18.psalmu (**) pēc mūsu Dievmātes un Karalienes Svētā Rožukroņa skaitīšanas (lūgšanas). Kad izstaigājat visu jūsu māju, svētot to ar svētīto ūdeni, to dariet lasot eksorcisma lūgšanu vai 18.psalmu. Nodrošinieties ar Sakramentālijām: ūdeni, sāli un eļļu (olīveļļu), kas ir atbilstošā veidā svētīti, vai – vēl vēlamāk – pienācīgi eksorcizēti; tā, lai attīrītu savu ķermeni no piesārņojuma, jo mans pretinieks un tā ļaunuma instrumenti piesārņo visu caur Jauno Laikmetu (New Age).
Brāļi, tūlīt, tūlīt tirgū tiks piedāvāta jauna tehnoloģija, kas kalpos pretiniekam. Tai līdzi nāk mikroshēma (mikročips), kas ir Horus acs, kas ir sātana acs, kas visu redzēs un kontrolēt to dzīvēs un mājās, kuri šo tehnoloģiju pērk. Šī tehnoloģija kontrolēs to prātus, kuri to izmanto; smadzeņu viļņu ietekmei izmantojot zemas frekvences un ultraskaņas, padarot lietotājus par jūrascūciņām, kuras var ietekmēt.
Viņi manipulēs ar cilvēka gribu, injicējot zemapziņā vēstījumus, kas iedarbojas uz zemapziņu un, kas jūs, šo nepateicīgo un grēcīgo cilvēci, aizvestu prom no Dieva. Šādā veidā būs nozagts tik daudz dvēseļu; tiks zaudētas garīgās un morālās vērtības; daudzus pārņems haoss un izmisums, kas tos novedīs līdz garīgai nāvei. Kā Dieva bērni, atturieties no nāves tehnoloģijas, kas nodēvēta „Lielais brālis”, pirkšanas. Jo šīs tehnoloģijas mērķis nav neviens cits, kā vienīgi aizvest cilvēci prom no Dieva un iznīcināt dzīvi un ģimenes tiem, kuri to lieto.
Zvēra zīme, mikročips (mikroshēma), tā ir gatava implantēšanai cilvēcei. Pēc kara sāksies Jaunā Pasaules Kārtība un līdz ar to vispārēja zvēra zīmes vai zīmoga ieviešanas īstenošana. Viss ir gatavs, lai sāktu Antikrista pēdējo valdīšanu. Bet, līdz brīdim, kad tas notiks, nāks mana Tēva Brīdinājums, kas sagatavos Viņa tautu tām bēdu dienām. Brīdinājuma laiks ir saīsināts dēļ šīs cilvēces grēka un ļaunuma; zīmes debesīs ir pastiprinātas, tā, lai jūs varētu saskatīt šī Lielā Notikuma tuvumu – notikuma, kas mainīs jūsu dzīvi un sagatavos jūs Lielajam Armagedonam.
Mana Tēva ganāmpulks, cīnieties par Dieva Valstību un paveriet ceļu Viņa nākamai atnākšanai!. Lai Visuvarenā miers mājo jūsos.

Jūsu brālis un kalps. Erceņģelis Miķelis.

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.

(*)

(**) Psalms 18