2015.gada 16.februāris, pl.08.30

IR SĀKUŠI PARĀDĪTIES TUMSAS BĒRNI, JŪS VIŅUS PAZĪSIET PĒC VIŅU AUGĻIEM

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada..
Ir sākuši parādīties tumsas bērni, jūs viņus pazīsiet pēc viņu augļiem. Mans pretinieks un tā instrumenti vienmēr cenšas pievērst sev uzmanību; kādas skumjas es sajūtu manā, cilvēces Mātes Sirdī, redzot tik daudzu dvēseles, kuras šajā pasaulē kalpo manam pretiniekam, un viņi ir pārdevuši viņam savu dvēseli apmaiņā pret slavu, varu un naudu! Nabaga dvēseles, tās uzskata, ka viss ir spēle, un nezina, kas viņas sagaida mūžībā!…
Saprotiet, mirstīgie, ka mans pretinieks nav ieinteresēts jūsos, viņa vienīgā interese ir nolaupīt jūsu dvēseli. Ellē jūs mocīs visi tie dēmoni, kam jūs kalpojāt šajā pasaulē.
Šodien manam pretiniekam kalpo miljoniem dvēseļu: mākslinieki, politiķi, līderi (valdnieki), prinči, karaļi, zinātnieki, rakstnieki, sportisti, un daudzi pat mana Dēla Baznīcas ietvaros; daudzas dvēseles ir tumsas valstības pavedinātas.
Manas jaunatnes lielākā daļa tiek Dievam zaudēta ar tehnoloģiju, narkotikām, seksu, naudu, lepnumu, ķecerību (atkrišanu), alkoholismu, okultismu un citiem šīs pasaules un miesas dieviem. Šī pasaule atrodas tumsības varā, jo tā ir pagriezusi muguru Dzīvajam Dievam. Tie ir izsūtījuši Dievu no savām dzīvēm un no savām mājām. Ja mājās, kas ir pirmā sabiedrība, ir krīze, ko jūs varat sagaidīt no citām sabiedrībām? Vienīgi haosu, ķecerību (atkrišanu) un morālo, un garīgo pagrimumu – tas ir tas, kas valda šajā pasaulē šodien.
Es jums saku: ja mans Tēvs nenosūtītu „Brīdinājumu”, būtu ļoti maz cilvēku, kas varētu apdzīvot jauno radīto; jo cilvēcei, neizejot cauri šai Dievišķajai Intervencei (iejaukšanās), radītais tiktu pakļauts riskam izzust. Mani bērniņi, viss ir atraisīts, Žēlsirdības zvani tuvojas savai izskaņai un, kad tas notiks, tur jau vairs nebūs atpakaļceļa. Lielākā daļa cilvēces netic tam, kas nāk, un, tāpat kā Noasa laikā, paliek savā ikdienas dzīvē, garīgi nesagatavojušies; kad tie modīsies no savas garīgās letarģijas, nožēlos, un tas šīm dvēselēm jau būs par vēlu. Es saku jums, mazie, ja notikumi, aprakstīti Svētajā Dieva Vārdā, vēl netika atraisīti, tas ir tāpēc, ka mans Tēvs pacietīgi gaida, kad būs iztērēta Žēlsirdības pēdējā sekunde, jo Viņš gaida grēcinieku, lai redzētu, ja tas pēdējā brīdī nožēlo. Jūs domājat kā cilvēki, bet Dievam ir citi plāni, un tie visi ir vērsti uz dvēseļu pestīšanu. Cilvēkam ir lemts atkārtot viņa vēsturi, jo tās būtība ir grēks, un, kur valda grēks, dzimst lepnuma grēks un līdz ar to posts (iznīcība) un nāve. Dievs bažījās par Viņa pacietību, un cik skumji, ka pēdējo laiku cilvēcei ir jāiepazīst Dievišķais Taisnīgums, lai izlabotu viņu dzīves gaitu; cilvēcei, kas joprojām turpina atteikties izmantot Dieva Mīlestību un Žēlsirdību; viņiem, kas joprojām turpina saukt ļaunu par labu un labu par ļaunu.
Manas asaras nekad nepārstās plūst, mans Dēls un es – mēs visā pasaulē manifestējam (izpaužamies) ar zīmēm un brīnumiem, cerot un gaidot, ka tas izmainīs cilvēci; taču pēdējā laikā cilvēku sirdis kļūst cietākas un nejutīgākas pret aicinājumiem no Debesīm. Nekad agrāk nav nosūtīts uz pasauli tik daudz instrumentu, kā tas ir pašlaik, Debesis ar visiem līdzekļiem izsmeļ resursus, jo mans Tēvs nevēlas neko palaist garām, lai jūs varētu dzīvot ar Viņu mūžīgi.
Tik skumji, redzot, ka mana Kunga sūtņi šodien tiek nicināti, vajāti, kritizēti, apšaubīti un nosodīti ar nepateicības un jau gatava sprieduma zizli; kad klāt būs ciešanu dienas, jūs nožēlosiet, ka neklausījāties. Vakar un šodien vēsture atkārtojas. Lūdzieties uz Dieva Svēto Garu par atšķirtspēju (vērīgumu) un ļaujiet tam sevi vadīt Viņa gaismā un gudrībā; lasiet Dieva Svēto Vārdu un salīdziniet to ar mūsu nosūtītajiem vēstījumiem, un tādējādi spēsiet saskatīt, kurš nāk no Dieva, un ir Viņa instruments, un, kurš ir ienaidnieks. Pārplēsiet savas sirdis, jo tuvojas mana Dēla Triumfālā Atgriešanās.

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.