2015.gada 17.marts, pl.08.35

ES IECĒLU ERCEŅĢEĻUS UN EŅĢEĻUS – AIZBILDŅUS, LAI NODROŠINĀTU, KA TIE PAVADA JŪS VISOS JŪSU CEĻOS!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums cilvēcei
Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums.
Es iecēlu Erceņģeļus un Eņģeļus – Aizbildņus, lai nodrošinātu, ka tie pavada jūs visos jūsu ceļos.
Aiciniet viņus, viņi gaida, ka piesauksiet tos nākt jums palīgā; runājiet ar viņiem, tie paliks jums blakus, cerot, ka paturēsiet tos prātā, lai viņi var steigties jums palīgā.
Jūs nezināt, kad viņi būs nepieciešami, viņi, Mani Erceņģeļi un Eņģeļi – Aizbildņi palīdzēs jums un neļaus jums novirzīties no ceļa, kas ved pie Manis. Viņi ir jūsu draugi, un Es esmu viņus nodevis jūsu rīcībā; sadraudzējieties ar viņiem; lūdziet viņiem, un viņi jums labprāt (ar prieku) pakalpos.
Mani Erceņģeļi un Eņģeļi – Aizbildņi ir jūsu aizstāvji Manā priekšā, un Es, jūsu Tēvs, nekad neignorēju Manu mīļoto radību lūgumus par Man uzticīgajiem. Šie Erceņģeļi un Eņģeļi – Aizbildņi, kā arī jūsu Sargeņģelis, uzmana (uzrauga) jūs un aizbildina par jums, tā, lai jūs varat izpildīt misiju, ko Es jums esmu uzdevis, un viss tiktu darīts saskaņā ar Maniem plāniem. Sauciet viņus, nebaidieties, viņi labprātīgi ierodas, lai kalpotu jums; pieaiciniet viņus, un viņi lidos domas ātrumā, lai palīdzētu jums un sniegtu jums savu sabiedrību un atbalstu.
Viņi ir vienmēr klātesoši, un paliek jums blakus dienu un nakti, lūdzot un aizbildinot par jums un jūsu ģimenēm. Es dodu Manu mīļoto sabiedrību, tā, lai jūs nejustos vientuļi, viņi jums rādīs ceļu, pa kuru jums ir jāseko, tā, lai viss notiktu atbilstoši Manai Gribai.
Es piedāvāju jums šo lūgšanu, tā, lai jūs piesauktu viņus un sajustu viņu – Manu mīļoto radību – klātbūtni; vērsieties pie viņiem, un viņi paliks jums blakus.
LŪGŠANA ERCEŅĢEĻIEM UN EŅĢEĻIEM – AIZBILDŅIEM
(Aizsardzība attīrīšanas laikam)
„Ak, Svētie Erceņģeļi un Eņģeļi – Aizbildņi, Dieva Gudrības un Mīlestības esences; jūs esat mani draugi un uzticīgi padomdevēji; nāciet pie manis, Svētie Erceņģeļi un Eņģeļi – Aizbildņi, un sniedziet man jūsu sabiedrību dienu un nakti, un neļaujiet man novirzīties no ceļa.
Palieciet ar mani un aizstāviet mani no manas dvēseles ienaidnieka, lai manas gaitas ir drošas, un visi mani darbi, darbības un domas atbilstu Dieva Gribai; un, lai jūs un es slavētu un cildinātu Visaugstākā Svēto Vārdu.
Nāciet pie manis, ak Svētās Būtnes (Radības) un kopā slavēsim Dieva Godību.”

Palieciet Manā mierā, Mani bērni.

Jūsu Mācītājs un Tēvs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.