2015.gada 18.septembris, pl.08.10

MANI BĒRNI, TUVOJAS LIELĀS NEGANTĪBAS LAIKS, MANI PĀRŅEM VIENTULĪBA UN SKUMJAS! NĀCIET, ESIET NOMODĀ UN LŪDZIETIES KOPĀ AR MANI!

Jēzus no Vissvētākā Sakramenta aicinājums Viņa bērniem
Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Mani maziņie, Es paziņoju, ka Mans pretinieks ir piepildījis radīto ar vardarbību, aizvainojumu, naida, strīdu, iekāres, laulības pārkāpšanas gariem un visiem citiem miesas grēkiem. Turklāt viņš cenšas Maniem bērniem sajaukt prātus un izliet asinis. Daudzi no viņiem tiks zaudēti garīgos uzbrukumos. Mans pretinieks uzbrūk Manu bērnu prātiem, sēj apjukumu, haosu un nāvi.
Tieši tāpēc, Mani mazie, jums vajadzētu uzlikt jūsu garīgās bruņas dienu un nakti, un vienmēr atvairīt šos garīgos uzbrukumus, tā, ka dedzinošās bultas nevar sabojāt jūsu domāšanu.
Katru reizi, kad jūsu prātam uzbrūk, vienkārši sakiet:
Jēzus un Marija, glābiet mani, Kristus Asinis, aizsargā mani, pārklāj un aizstāvi (pasargā) mani.
Es apliecinu jums, ka, izsakot šo šautru lūgšanu, indīgās domas atkāpsies no jūsu prāta. Nekļūstiet par Mana pretinieka spēles upuri. Ja jūs nenoraidīsiet un nepretosieties viņa uzbrukumiem, viņš pamazām jūsu prātā uzcels cietokšņus, līdz viņš iegūs pilnīgu kontroli pār jūsu esību, piespiežot jūs darīt lietas, kas ir pret jūsu gribu.
Mīļie bērni, barojiet sevi – cik vien iespējams – ar Manu Miesu un Asinīm. Apmeklējiet Mani Manās Svētnīcās, uzturieties Manā sabiedrībā, jo atkal tuvojas Manas Golgātas laiks. Es tikšu nodots to ļaunajās rokās, kuri apgānīs Manu Dievišķumu, mīdīs Manu Miesu un izlies Manas Asinis.
Mani bērni, tuvojas lielās negantības laiks, Mani pārņem vientulība un skumjas. Nāciet, esiet nomodā un lūdzieties kopā ar Mani. Uzturieties Manā sabiedrībā, nevis tikai staigājiet garām Maniem Namiem, bet apstājieties uz mirkli un runājiet ar Mani. Jums nav ne jausmas, cik laimīgs Es esmu kopā ar jums, jūsu sabiedrībā. Jūs mazinātu Manas sāpes un skumjas. Neviens netiks atlaists bez svētības. Nāciet, Es esmu Dzīvā Ūdens Strūklaka (Avots), kas remdēs jūsu slāpes. Es esmu Manna, kas nāca no Debesīm. Ēdiet Manu Miesu un dzeriet Manas Asinis, un Es jums apliecinu, ka, ja jūs to darīsiet ar cieņu un žēlastības stāvoklī, rīt jūs saņemsiet Manas Mūžīgās Dzīves prieku.
Ak, Mani mazie bērni, Es jūs gaidu, kamēr Mani Nami vēl joprojām ir atvērti! Nepalaidiet garām šo iespēju, jo Es dodu visiem tiem, kuri nāk apmeklēt Mani, bagātīgas žēlastības, kas kalpos jums rīt, kad jūs ieradīsieties Manā Klātbūtnē. Es klauvēju pie jūsu sirds un dvēseles durvīm. Atveriet un ļaujiet Man ieiet. Es gatavojos aiziet, jo ļaunie izmetīs Mani no Manām mājām. Ļaujiet Man ieiet jūsos, jo Es esmu mīlestības svētceļnieks, kurš nāk, lai dotu jums pestīšanu. Es gaidu jūs Manās Svētnīcās, nekavējaties, jo diena beidzas un tuvojas nakts.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.