2015.gada 19.maijs, pl.08.10

ES NEGRIBU GRĒCINIEKA NĀVI, JO ES NENĀKU, LAI SODĪTU PASAULI, BET, LAI TO IZGLĀBTU

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa pazudušajām avīm
Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Kā Labais Gans, Es saku avīm, kas nomaldījušās: Debesis nepieņem vai neapstiprina jebkuras ģimenes attiecības starp viendzimuma pāriem. Šīs attiecības ir atbaidoši pretīgas, un tās ir apvainojums Mana Tēva Mīlestībai un Žēlsirdībai; visa sodomija, visas laulību pārkāpšanas, visas iekāres un visas seksuālās perversijas (neķītrības, netiklības) noved pie mūžīgās nāves, ja saistībā ar to nav grēku nožēlošanas un atlīdzināšanas par to.
Es nevēlos grēcinieka nāvi, jo Es nenāku, lai sodītu pasauli, bet, lai to izglabātu. Saprotiet, ka Mans Sods ir vērsts pret grēku, nevis pret cilvēku, tāpēc netiesājiet sodomītu, kurš meklē Dievu, vada klusu dzīvi, tiek cienīts un viņš ciena citus; Es sodu, ja ar sodomijas grēku šokē un ievelk citus šajā grēkā; to saka Mans Vārds: tam būtu labāk, ka viņam kaklā piesietu dzirnakmeni un nogremdētu jūras dziļumos. (Mt.18.6). Atcerieties, ka Es esmu Labais Gans, Kurš atdod dzīvību par Savām avīm, un Es esmu nācis šajā pasaulē, lai glābtu to, kas bija pazudis.
Es gribu atgriezt Manas pazudušās avis pie Manis atpakaļ, grēkus nožēlojušas un satriektām, un pazemotām sirdīm; ja tās to izdarīs, Es izliešu pār viņām Manu Žēlsirdības avotu, un Es neatcerēšos vairs viņu grēku. Es netiesāju, ne arī nosodu grēcinieku, kurš nožēlo; atcerieties Manu Vārdu, kad Es teicu laulības pārkāpējai: Kur ir tie, kuri tevi nosoda? Es tevi nenosodu; ej mierā un vairs negrēko. Šodien, tāpat kā vakar, Es arī beigu laiku grēciniekam teikšu: Atgriezies pie Manis un vairs negrēko, tā, ka vari sasniegt mūžīgās dzīves prieku.
Es klauvēju pie visu to sirds durvīm, kuri iet prom no Manis; Es nepiespiežu jūs, bet tā ir Mana vēlme, ka jūs esat daļa no Mana aploka.
Nebaidieties, Es šeit neatnācu, lai jūs nosodītu; Manas Rokas ir atvērtas, gaida, lai varētu jums piedot, ja jūs vērsīsieties pie Manis un nožēlosiet grēkus. Sadzirdiet Manu aicinājumu un nepalaidiet garām šo iespēju, ko Es dodu; Es nevēlos jūsu nāves, jo Es esmu dzīvības Dievs un dzīvība ir tas, ko Es vēlos jums dot pārpilnībā. Ja jūs atteiksieties saņemt Mani un pametīsiet Mani durvīs, Es jums nepārmetīšu; Es gaidīšu mierīgi un pārliecināti, ka vismaz viens ieradīsies uz Manu aicinājumu.
Es gaidu: prostitūtas, homoseksuāļus, laulības pārkāpējus, netikļus, saldkaislos un seksuāli perversos (nešķīstos); Es gaidu zagļus, meļus, alkoholiķus, skauģus, apmelotājus, burvjus, elku pielūdzējus, alkatīgos un citas dumpīgās avis. Mans galds ir saklāts, mielasts gatavs un jūsu Tēvs jūs gaida; neaizmirstiet nākt atbilstoši ietērpti, tā, lai jūs varat ieiet un netiktu atgriezti atpakaļ; jūsu ielūguma kartei jābūt pazemota un satriekta sirds, un jūsu tērpam – patiesa grēku nožēlošana. Es ceru, ka jau tuvākajā laikā jūsu durvis būs atvērtas; steidziet līdz iestāsies tumsa, jo jūs labi zināt, ka nakts ir Taisnīgās Tiesas laiks un durvis aizvērsies, un, ja jūs klauvēsiet, tur jau vairs nebūs neviena, kas jūs uzklausītu.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus, Labais Gans.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.