2015.gada 2.marts, pl.14.35

AK, MANA MĪĻOTĀ KOLUMBIJA, NĀK JŪSU ATTĪRĪŠANAS DIENAS; JŪS TIKSIES NOSVĒRTI, SASKAITĪTI, IZMĒRĪTI UN IZIESIET CAURI PĀRBAUDĪJUMU (BĒDU) KRĀSNIJ, TĀ, LAI JŪS VARĒTU IZGAISMOT DAUDZU TAUTU TUMSU UN BŪT GAISMA CILVĒCEI!

Marijas Svētdarītājas ļoti steidzams aicinājums viņas mīļotās Kolumbijas valsts iedzīvotājiem. Guarne augstiene (Antiļu salas)
Manas mīļotās Kolumbijas bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums, un mana, Mātes aizsardzība, lai jūs pavada.
Tautas (valstis), kas bija izvēlētas, lai izveidotu divpadsmit Israēla ciltis laiku beigās, sāks attīrīties, tā, lai viņas varētu būt Gaisma citām tautām. Ak, mana mīļotā Kolumbija, nāk jūsu attīrīšanās dienas! Tās būs smagas; jūs tiksiet nosvērti, saskaitīti, izmērīti un iziesiet cauri pārbaudījumu (bēdu) krāsnij, tā, lai jūs varētu izgaismot daudzu tautu tumsu un būt Gaisma cilvēcei! Izvēlētās tautas (valstis) būs to garīgais atbalsts, kuras Debesis dodas glābt, tā, ka tad, kad nāk Dievišķais Taisnīgums, tās netiktu iznīcinātas.
Aicinājums no Alto de Guarne manā, Svētdarītājas vārdā; Es aicinu manas mīļotās Kolumbijas ļaudis nekavējoties rīkoties, lai 13.maijā varētu notikt lūgšanu, gavēņa un gandarīšanas (grēku nožēlas) diena; lai visi tās iedzīvotāji vienotos lūgšanā par virkni notikumu, kas tiks atraisīti šajā mīļajā valstī. Ja nelūgsieties par šiem notikumiem, tie jūsu valstij un tās iedzīvotājiem nesīs daudz sāpju, iznīcības, posta un nāvi.
Es lūdzu jūs, mani bērniņi, ieklausīties manā aicinājumā, jo jūsu valstij nāk attīrīšanās dienas. Esiet vērīgi, lai jūs to pamanītu laikus (iepriekš), lai jūs varētu sagatavoties šai lielajai lūgšanu, gavēņa un gandarīšanas (grēku nožēlas) dienai, kas sāksies 13.maijā, pl.12.00 (pusdienlaikā) un ilgs līdz 14.maija pl.12.00. Ir svarīgi, lai jūs ieklausītos manā aicinājumā, tā, lai jūs un jūsu valsts spētu izturēt attīrīšanu, kurai jūs tiksiet pakļauti pēc Mana Tēva Gribas.
Jūsu valstī ir tik daudz garīgu ciešanu un daudz grēku, kā arī sociālā netaisnība. Manu nevainīgo abortēto asinis – kliedziens debesīs pēc taisnīguma, noslepkavoto zemnieku asinis sauc uz debesīm pēc taisnības; sodomijas grēks jūsu valstī ir apvainojums Mana Tēva Žēlsirdībai un Mīlestībai. Sociālā noslāņošanās un jūsu valdītāju netaisnīgums pret trūcīgajiem arī prasa uz debesīm pēc taisnīguma. Jauniešu prostitūcija, narkomānija un zemākie instinkti – daudzi no tās iedzīvotājiem liek Man raudāt un liek raudāt uz debesīm. Tuvojas diena, kad manas mīļotās Kolumbijas tauta būs attīrīta, lai spētu izpildīt pestīšanas plānu, ko mans Tēvs uzdeva tai – būt par Gaismu tautām.
Es vēlos, lai mani mīļotie atsaucas uz manu aicinājumu un 13.maijā pl.12.00 visās draudzēs atskanētu zvani, paziņojot, ka lūgšanu, gavēņa un gandarīšanas (grēku nožēlas) diena Kolumbijā ir sākusies. Es esmu jūsu Māte Svētdarītāja, kura jūs aicina; nepieviliet mani; savāciet ap sevi visu tautu, tā, ka vienā balsī varat kopā ar mani lūgties manu Rožukroni un lūgt Debesu Tēvam caur Viņa Dievišķo Taisnīgumu žēlastību un līdzjūtību (žēlsirdību) Kolumbijai.
Es lūdzu visu katoļu pasauli šajās dienās pievienoties Kolumbijai, lai mana mīļotā tauta var pārvarēt šo pārbaudījumu un tādējādi spētu piepildīt pestīšanas plānu, ko tai uzdevis Dievs.
Ak mana mīļotā Kolumbija, tava Māte ir kopā ar tevi un aizbildina par tevi, un taviem bērniem! Nepievil mani, jo tu labi zini, ka es tevi mīlu!

Jūsu Māte, Marija Svētdarītāja. Guarne Alto (Ant.)

Mani bērniņi, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs šo vēstījumu darītu steidzami zināmu jūsu tautai (jūsu valstī) un visai pasaulei.