2015.gada 20.aprīlis, pl.07.50

CILVĒKA MĀKSLĪGI RADĪTĀS NĀVES TEHNOLOĢIJAS PAVĒRSĪSIES PRET VIŅU PAŠU, UN VIŅŠ TO NESPĒS KONTROLĒT!

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei.
Mana tauta, Es dodu jums Manu mieru un svētību.
Kodolenerģija būs cilvēces posts, drīz zeme sāks grīļoties un visas atomelektrostacijas, ko ir radījis cilvēks, destabilizēsies, un no tām izplūdīs radiācija (starojums), ko zinātnieki šajā pasaulē nespēs kontrolēt. Tā būs radiācijas noplūdes ķēde, kas piesārņos planētas atmosfēru, radot drausmīgas sekas cilvēcei. Cilvēka mākslīgi radītās nāves tehnoloģijas pavērsīsies pret viņu pašu, un viņš to nespēs kontrolēt.
Nāve sasniegs daudzas vietas uz zemes, tiks piesārņots planētas gaiss, un cilvēka zinātne neko nespēs izdarīt. Mans radītais sacelsies pret cilvēku dēļ visas tās sliktās apiešanās un ļaunprātīgas izmantošanas, kuru ir saņēmis; starojums izpostīs veselus reģionus, un Manas radības cietīs no mutācijām, putni mirs kopā ar jūras radībām, un zemes augsnes dos tikai sliktus augļus.
Lielais bads būs gandrīz tāds pats kā Ēģiptes dienās, parādīsies kaitēkļi un neārstējamas slimības, iznīcinot lielu daļu cilvēces. Tā būs nāves tehnoloģija, kas atbildēs arī par paša cilvēka sodīšanu.
Mana tauta, šīs pasaules valdnieku (karaļu) lepnība un alkas pēc varas izraisīs karu, un kopā ar to – nāvi un postu (iznīcību). Es tev saku, beigu laiku cilvēk, neiejaucies, iznīcinot Manu radīto: tu nabaga Jeruzaleme, jo tavi dēli un meitas dosies trimdā, un daudzi mirs viņu ceļā caur tuksnesi! Zīmogi ir atvērti, un viss, kas rakstīts, tiks piepildīts tāpat, kā bija vēstīts Daniēlam (Daniēla 12.9,10)*. Tiesa pār tautām gatavojas sākties, Mana Taisnīguma jātnieks jau ceļo pa zemi – no Austrumiem līdz Rietumiem, no Ziemeļiem līdz Dienvidiem. Kurš spēs pretoties Mana Taisnīguma dienās? Cilvēki ar taisniem ceļiem un patiesu sirdi – vienīgi viņi var tikt glābti.
Jeruzalemes sievietes, dziediet žēlabainas (sēru) dziesmas un tērpieties maisa apvalkā, jo karš ir tuvu un jūsu vīriem būs neiespējami atgriezties!. Ai, Ai, Ai – tās ir Siona (Ciānas) meitas bēdas, kura raud un vaimanā bez mierinājuma, pakļauta zvērībām un apkaunota! Lielo Pārbaudījumu dienās cilvēki būs vērtīgāki par Ofīras zeltu.
Mana tauta, mostieties no jūsu miega, jo šīs pasaules karaļi gatavojas karam; zirgi ir gatavi un tērauda putni jau lido; viss ir gatavs, un tiek plānota Mana radītā pārveide un cilvēku populācijas iznīcināšana. Cilvēces miers tuvojas beigām.
Lūdzieties, gavējiet un nožēlojiet grēkus, Mana tauta, lai Manas Taisnās Dusmas neiznīcinātu šo nepateicīgo un grēcīgo cilvēci, un šajā attīrīšanā var būt izdzīvojušo, kuri rīt būs Mana izvēlētā tauta. Sagatavojieties Mana tauta, jo kaujas saucieni jau ir saklausāmi; esiet gatavi, Mani drosmīgie kareivji, un dziediet uzvaras dziesmas, jo jūsu brīvības diena ir tuvu.

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.

(*) Daniēla 12.9,10